look up nghĩa là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: look up nghĩa là gì


Cụm động kể từ Look up sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Look up

Ý nghĩa của Look up là:

 • Tham khảo tư liệu tìm hiểu thêm

Ví dụ cụm động kể từ Look up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Look up:

 
- I didn't know the correct spelling so sánh I had đồ sộ LOOK it UP in the dictionary.
Tôi ko biết chủ yếu miêu tả đúng đắn nên tôi cần tra nó nhập tự vị.

Nghĩa kể từ Look up

Ý nghĩa của Look up là:

 • Cải tiến thủ

Ví dụ cụm động kể từ Look up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Look up:

 
- The economy is LOOKING UP.
Nền tài chính đang được cả tiến thủ.

Nghĩa kể từ Look up

Ý nghĩa của Look up là:

 • Tìm dò thám một người các bạn cũ

Ví dụ cụm động kể từ Look up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Look up:

 
- I LOOKED him UP when I went back đồ sộ Cambridge.
Tôi dò thám tìm tòi anh ấy Khi tôi quay về Cambridge.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Look up bên trên, động kể từ Look còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Look after

 • Cụm động từ Look back

 • Cụm động từ Look down on

 • Cụm động từ Look for

 • Cụm động từ Look forward to

 • Cụm động từ Look in

 • Cụm động từ Look in on

 • Cụm động từ Look into

 • Cụm động từ Look on

 • Cụm động từ Look on as

  Xem thêm: sơ đồ tư duy đất nước

 • Cụm động từ Look out

 • Cụm động từ Look out for

 • Cụm động từ Look over

 • Cụm động kể từ Look round

 • Cụm động từ Look through

 • Cụm động từ Look to

 • Cụm động từ Look up

 • Cụm động kể từ Look up to

 • Cụm động kể từ Look upon as


Trang trước

Trang sau  

l-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất