lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

17/06/2022 6,036

Bạn đang xem: lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng

A. b = 10.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án chính là: A

Trong python với phân biệt chữ hoa và chữ thông thường, b là biến chuyển nguyên vẹn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tính diện tích S đàng tròn trặn nửa đường kính R, với pi = 3,14, biểu thức này tại đây vô Python là đúng?

A. S:=R*R*pi.

B. S=R*R*pi.

C. S:=2(R)*pi.

D. S:=R2*pi.

Câu 2:

Tìm lỗi sai vô khai báo biến chuyển nguyên vẹn Max sau đây?

Max = 2021:

A. Dư lốt (=)

B. Tên biến chuyển trùng với kể từ khoá

C. Dư lốt (:)

D. Câu mệnh lệnh đúng

Câu 3:

Để gán độ quý hiếm cho 1 biến chuyển số tớ triển khai như vậy nào?

A. <giá trị> := A.

B. A = <giá trị>.

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 7

C. <giá trị> = A.

D. A := <giá trị>.

Câu 4:

Trong ngôn từ Python, thương hiệu này sau đấy là kể từ khoá?

A. program, sqr.

B. uses, var.

C. include, const.

D. if, else.

Câu 5:

Kết trái khoáy Lúc triển khai câu mệnh lệnh sau:

>>>10 - 5 ** 2 + 8//3 +2

A. -11.

B. 11.

C. 7.

D. Câu mệnh lệnh bị lỗi.

Câu 6:

Trường hợp ý này tại đây không nên mệnh lệnh gán vô python?

A. cd = 50.

B. a = a * 2.

C. a = 10.

D. a + b = 100.

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 6 skills 2