là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó

Câu hỏi:

07/03/2020 19,520

Bạn đang xem: là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó

A. Trực tiếp chuyển đổi vốn liếng gen của quần thể

Đáp án chủ yếu xác

B. Tham gia nhập tạo hình lòai

C. Gián tiếp phân hóa những loại gen

D. Trực tiếp chuyển đổi loại hình của quần 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Chỉ cần phải có thể chuyển đổi vốn liếng gen của quần thể ( tần số alen hoặc bộ phận loại gen hoặc cả 2) thì được xem là yếu tố tiến thủ hóa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác động của tinh lọc tiếp tục sa thải 1 loại alen ngoài quần thể sang 1 mới là tinh lọc kháng lại

A. Thể đồng hợp  

B. Alen trội 

C. Alen lặn

D. Thể dị hợp

Câu 2:

Trong một quần thể ngẫu phối của một loại động vật hoang dã, xét locus I với 3 alen phía trên NST thông thường, locus II với 5 alen phía trên NST X, locus III với 2 alen phía trên NST Y. thạo không tồn tại đột phát triển thành mới nhất xẩy ra. Số loại loại gen tối nhiều và số loại giao hợp rất có thể với nhập quần thể là:

A. 25 và 900

B. 150 và 5400

C. 150 và 900

D. 65 và 390

Câu 3:

Dựa nhập sự khiếu nại nào là nhập hạn chế phân rất có thể nhận thấy được với đột phát triển thành cấu tạo NST xảy ra?

A. Sự teo ngắn ngủn và đóng góp xoắn  ở kì đầu của phân bào I.

Xem thêm: i will come and see you

B. Sự trao thay đổi chéo cánh của những cặp NST tương đương ở kì đầu của phân bào I.

C. Sự tiếp thích hợp của những cặp NST tương đương ở kì đầu của phân bào I.

D. Sự bố trí của những cặp NST tương đương ở mặt mày bằng của thoi vô sắc nhập phân bào I.

Câu 4:

Giả sử một quãng của mARN với trình tự động những ribonucleotit như sau: 5’AGU AUG XAA UUU GUA AAA AXU AGX GUA 3’

Nếu U được chèn nhập đằm thắm địa điểm ribonucleotit loại 9 và 10 (tính theo hướng 5’→3’) thì Khi dịch mã số axit amin cần thiết đem nhập cho 1 riboxom là

A. 5   

B. 7

C. 8

D. 6

Câu 5:

Ở loài ruồi giấm, với cùng một đột phát triển thành thực hiện cho tới bọn chúng bị run rẩy rẩy. Những loài ruồi giấm này được gọi là “ruồi run”. Khi cho tới giao hợp loài ruồi đực run rẩy với loài ruồi loại thông thường, chiếm được F1 100% loài ruồi đực thông thường và loài ruồi loại run rẩy. Tiếp tục cho tới F1 tự động thụ, chiếm được F2 136 loài ruồi đực run rẩy, 131 loài ruồi đực thông thường, 132 loài ruồi loại run rẩy, 137 loài ruồi loại thông thường. Kiểu DT nào là canh ty giải thích  tốt nhất cho tới gen run rẩy rẩy?

A. Gen run rẩy rẩy là gen trội links với NST X

B. Gen run rẩy rẩy là gen lặn phía trên NST thường

C. Gen run rẩy rẩy là gen trội phía trên NST thông thường hoặc lặn links với NST X.

D. Gen run rẩy rẩy là gen trội links với NST Y.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây về NST nam nữ là đúng?

A. Trên vùng tương đương của NST nam nữ X và Y, gen tồn bên trên trở nên từng cặp alen.

B.  Trên vùng tương đương của NST nam nữ, gen phía trên NST X không tồn tại alen ứng bên trên NST Y.

C. Tại toàn bộ những loại động vật hoang dã, thành viên loại với cặp NST nam nữ XX, thành viên đực với cặp NST nam nữ XY.

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở trung bộ nước ta là

D. NST nam nữ chỉ tồn bên trên nhập tế bào sinh dục, ko tồn bên trên nhập tế bào xôma.