kim loại dẫn điện tốt vì

Câu hỏi:

09/10/2019 89,708

A. tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

Bạn đang xem: kim loại dẫn điện tốt vì

Đáp án chủ yếu xác

B. Giá trị năng lượng điện chứa chấp trong những electron tự tại của sắt kẽm kim loại to hơn ở những hóa học không giống.

C. khoảng cách trong những ion nút mạng vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

D. Mật phỏng những ion tự tại rộng lớn.

Đáp án A

Kim loại dẫn năng lượng điện chất lượng vì thế tỷ lệ electron tự tại vô sắt kẽm kim loại rất rộng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng năng lượng điện phân ko phần mềm để

A. đúc năng lượng điện.

B. mạ năng lượng điện.

C. tô tĩnh năng lượng điện.

D. luyện nhôm.

Câu 2:

Dòng năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại là loại fake dời được đặt theo hướng của

A. những electron tự tại.

B. những ion dương.

C. những e và những ion dương.

D. ion âm và ion dương.

Câu 3:

Dây dẫn đem loại năng lượng điện ko tương tác với

A. những năng lượng điện fake động

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 12 a closer look 1

B. nam châm hút từ đứng yên

C. những năng lượng điện đứng yên

D. nam châm hút từ fake động

Câu 4:

Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng kỳ lạ nhưng mà Lúc tớ giảm nhiệt phỏng xuống bên dưới nhiệt độ phỏng TC nào là ê thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại (hay hợp ý kim)

A. không bao giờ thay đổi.

B. rời đột ngột cho tới độ quý hiếm vị ko.

C. tăng cho tới vô rất rất.

D. rời cho tới một giá bán trí không giống ko.

Câu 5:

Bản hóa học loại năng lượng điện vô hóa học khí là loại fake dời với vị trí hướng của các

A. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm, êlectron ngược hướng năng lượng điện ngôi trường.

B. êlectron ngược hướng năng lượng điện ngôi trường.

C. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những êlectron ngược hướng năng lượng điện ngôi trường.

D. ion dương theo hướng năng lượng điện ngôi trường và những ion âm ngược hướng năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Hai thanh sắt kẽm kim loại được nối cùng nhau vị nhì đầu côn trùng hàn tạo nên trở thành một mạch kín, hiện tượng kỳ lạ nhiệt độ năng lượng điện chỉ xẩy ra khi

A. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất không giống nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn không giống nhau.

B. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất như thể nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn không giống nhau.

C. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất không giống nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn cân nhau.

Xem thêm: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

D. nhì thanh sắt kẽm kim loại với thực chất như thể nhau và nhiệt độ phỏng ở nhì đầu côn trùng hàn cân nhau.