kí hiệu khối lượng riêng

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Bài này ghi chép về Mật phỏng lượng. Đối với Mật phỏng không giống, coi Mật phỏng.

Khối lượng riêng (tiếng Anh: Density), còn được gọi là mật phỏng khối lượng, là 1 đặc điểm về tỷ lệ lượng bên trên một đơn vị chức năng thể tích của vật hóa học bại liệt, là đại lượng đo vì thế thương số thân thiện lượng (m) của một vật thực hiện vì thế hóa học ấy (nguyên chất) và thể tích (V) của vật.

Công thức (D là lượng riêng biệt, đơn vị chức năng ; m là lượng, đợn vị ; V là thể tích, đơn vị chức năng )

Cụ thể lượng riêng biệt bên trên một địa điểm vô vật được xem vì thế lượng của luôn tiện tích vô nằm trong nhỏ ở bên trên địa điểm bại liệt, phân chia cho tới thể tích vô nằm trong nhỏ này. Nếu hóa học bại liệt đạt thêm đặc điểm là đồng hóa học thì lượng riêng biệt bên trên từng địa điểm là như nhau và vì thế lượng riêng biệt tầm.

Trong hệ giám sát quốc tế, lượng riêng biệt sở hữu đơn vị chức năng là kilôgam bên trên mét khối (kg/m³). Một số đơn vị chức năng không giống hoặc gặp gỡ là gam bên trên xentimét khối (g/cm³).

Xem thêm: luowngj giacs

Khi hiểu rằng lượng riêng biệt của một vật, tớ rất có thể biết vật được cấu trúc vì thế hóa học gì bằng phương pháp so sánh với bảng lượng riêng biệt của những hóa học tiếp tục được xem trước.

Khối lượng riêng biệt trung bình

Khối lượng riêng biệt tầm của một vật thể được xem vì thế lượng, m, của chính nó phân chia cho tới thể tích, V, của chính nó, và thông thường được ký hiệu là ρ (đọc là "rô"; giờ Anh: rho):

ρ = m/V

Tỷ khối, tỷ trọng

Theo quy ước, tỷ trọng thân thiện tỷ lệ hoặc lượng riêng biệt của một hóa học nào là bại liệt đối với tỷ lệ hoặc lượng riêng biệt của nước ở 4°C thì được gọi là tỷ khối hoặc tỷ trọng của hóa học bại liệt.

Trong thực hành thực tế, nhiều phép tắc đo lượng riêng biệt được triển khai bằng sự việc đối chiếu với nước; không chỉ có vậy lượng riêng biệt của nước xấp xỉ vì thế 1000kg/mét khối, một số lượng dễ dàng dùng vô quy đổi lịch sự hệ giám sát quốc tế.

Ví dụ: tỷ khối của dầu là 0,8, của nhôm là 2,7...

Đo lường

Phù tiếp nhằm đo tỷ trọng

Khối lượng riêng biệt của hóa học lỏng rất có thể được đo vì thế phù tiếp.

Xem thêm: s khối chóp

Bảng lượng riêng biệt của một trong những chất

Chất rắn Khối lượng riêng biệt Chất lỏng Khối lượng riêng biệt
Lithi 535
Gỗ tốt (khoảng) 800 Hydro lỏng 70
Kali 860
Băng 916.7
Natri 970
Nylon 1150
Gạo (khoảng) 1200
Magie 1740
Berylli 1850
Sứ 2300
Li-e 600
Silicon 2330
Xi măng 2400
Đá (khoảng) 2600 Xăng 700
Nhôm 2700 Rượu, cồn (khoảng) 790
Kim cương 3500
Titan 4540
Selen 4800
Vanadi 6100
Kẽm 7000 Dầu hỏa (khoảng) 800
Crôm 7200 Dầu ăn (khoảng) 800
Thiếc 7310 Nước 1000
Mangan 7325 Oxy lỏng 1141
Sắt 7800 Glyxerol 1261
Đồng 8940
Bismuth 9750 Diiodomethane 3325
Molybden 10220
Bạc 10500
Chì 11340 Thủy ngân 13546
Thori 11700
Rhodi 12410
Tantan 16600
Urani 18800
Wolfram 19300
Vàng 19320
Plutoni 19840
Rheni 21020
Platin 21450
Iridi 22420
Osmi 22570

Xem thêm

  • Định lượng
  • Trọng lượng riêng

Tham khảo