khoảng cách giữa 2 nút sóng liên tiếp

Trong vật lý cơ 12, bài xích tập luyện về sóng ngừng lắc lượng kỹ năng không hề nhỏ. Vì vậy, những em học viên cần thiết triệu tập ôn luyện thiệt chất lượng tốt nhằm thạo dạng bài xích này. Trong nội dung bài viết tại đây, VUIHOC tiếp tục khối hệ thống lại kỹ năng về sóng ngừng như khái niệm, đặc thù, những phương trình,... Các em nằm trong đón coi nhé!

1. Sóng ngừng là gì?

Bạn đang xem: khoảng cách giữa 2 nút sóng liên tiếp

Để gom chúng ta học viên hiểu rõ sóng ngừng là gì, chúng ta hãy nằm trong dò la hiểu ngay lập tức tại đây.

Sóng ngừng được tạo hình vì thế sự phú quẹt của 2 sóng trái chiều, là sóng bản năng và sóng cho tới bên trên nằm trong 1 phương truyền. Kết trái ngược phú quẹt của sóng bản năng và sóng cho tới được gọi là sóng ngừng. Sóng cho tới và sóng bản năng rất có thể phú quẹt cùng nhau và dẫn đến hệ sóng ngừng nếu như bọn chúng truyền theo đuổi nằm trong 1 phương.

Định nghĩa sóng dừng

Trong sóng ngừng có một điểm luôn luôn đứng yên tĩnh được tớ gọi là nút và 1 vài ba điểm luôn luôn giao động với biên chừng cực lớn là bụng.

2. Ứng dụng của sóng dừng

Sóng ngừng được phần mềm nhằm đo:

 • Đo bước sóng.

 • Đo những vận tốc truyền sóng.

 • Xác toan véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng. 

Ứng dụng của sóng dừng

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổ hợp kỹ năng và chỉ dẫn cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện nhập đề đua Lý đua trung học phổ thông Quốc Gia

3. Tính hóa học của sóng dừng

Hẳn những em học viên đang được hiểu rõ khái niệm về sóng ngừng là gì. Vậy đặc thù của sóng ngừng được thể hình thành sao?

 • Điểm giao động với biên chừng vô cùng đái được gọi là nút sóng.

 • Điểm giao động với biên chừng cực lớn đó là bụng sóng.

 • Khoảng cơ hội nhị nút sóng liên tục cùng nhau là λ/2.

 • Khoảng cơ hội ở hai nút sóng bất kì là kλ/2.

 • Khoảng cơ hội bụng sóng và nút sóng liên tục cùng nhau là λ/4.

 • Khoảng cơ hội thân thiết 1 nút bất kì và 1 bụng và là: kλ/2 + λ/4.

 Tính hóa học sóng dừng

4. Điều khiếu nại nhằm xẩy ra hiện tượng lạ sóng ngừng bên trên dây

4.1. Trường thích hợp nhị đầu là nút sóng (hai đầu cố định)

$l=k\frac{\lambda}{2}$

Số nút sóng = k + 1, Số bó sóng = số bụng sóng  = k 

Điều khiếu nại xẩy ra sóng ngừng bên trên dây

4.2. Trường thích hợp một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng (một đầu cố định và thắt chặt, một đầu tự động do)

$l=(2k+1)\frac{\lambda}{4}$

 k = Số bó sóng nguyên; Số nút sóng = bụng sóng = k + 1

Điều khiếu nại xẩy ra hiện tượng lạ sóng ngừng bên trên dây

5. Phương trình sóng dừng

5.1. Trường thích hợp cả đầu A và đầu B cố định

Ta đem phương trình sóng ngừng sau:

Phương trình sóng bản năng và sóng cho tới bên trên B liên tiếp là:

 sóng dừng

Điểm M cơ hội điểm B 1 khoảng chừng d bên trên phương trình sóng dừng:

 sóng dừng

Tại M đem biên chừng giao động của thành phần là:

 sóng ngừng sóng dừng

5.2. Đầu A cố định và thắt chặt, đầu B tự động do

Phương trình của sóng cho tới và sóng bản năng bên trên B là:

 sóng dừng

Điểm M cơ hội điểm B 1 khoảng chừng d bên trên phương trình sóng dừng:

 sóng dừng

Biên chừng giao động thành phần bên trên điểm M là:

 sóng dừng

Đăng ký ngay lập tức nhằm nhận hoàn hảo bí mật ôn tập luyện Vật Lý ôn đua chất lượng tốt nghiệp THPT

6. Một số bài xích tập luyện trắc nghiệm về sóng ngừng kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao

Dưới đó là những dạng bài xích tập luyện về sóng ngừng vật lý cơ 12 hỗ trợ cho chúng ta học viên vận dụng nhập bài học kinh nghiệm thiệt đúng chuẩn và hiệu suất cao. Hãy nằm trong tìm hiểu thêm ngay lập tức nhé.

Bài 1: Trên chạc đem sóng ngừng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ gì?

A. Tất cả đều đứng yên

B. lòng sóng xen kẹt những nút sóng

C. Dao động với biên chừng cực lớn bên trên toàn bộ những điểm

D. Các điểm chuyện động nằm trong vận tốc

Giải:

Trong sóng ngừng, nút là một trong những điểm luôn luôn đứng yên tĩnh, còn điểm giao động với biên chừng cực lớn thì gọi là bụng.

B

Bài 2: Khoảng cơ hội nhị nút liên tục khi bên trên chạc đem sóng ngừng là từng nào đối với bước sóng?

A. Một số vẹn toàn lần 

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. Một bước sóng

Giải:

Giữa 2 bụng hoặc 2 nút ngay tắp lự kề của sóng ngừng đem khoảng cách là: $\frac{\lambda}{2}$

C

Bài 3: Khoảng cơ hội nhị nút liên tục khi bên trên chạc đem sóng ngừng là từng nào, biết bước sóng λ = 4m

A. 4k m với k $\epsilon$ Z

B. 1m

C. 2m

D. 4m

Giải:

Giữa 2 bụng hoặc 2 nút ngay tắp lự kề của sóng ngừng đem khoảng cách là:

$\frac{\lambda}{2}=\frac{4}{2}=2m$

C

Bài 4: Trên một sợi chạc đàn hồi đem sóng ngừng, thân thiết 5 nút sóng liên tục đem khoảng cách là 100 centimet. Tần số của sóng là 100 Hz, véc tơ vận tốc tức thời của sóng là:

A. 50 m/s

B. 100 m/s

C. 25 m/s

D. 75 m/s

Giải:

Giữa 5 nút ngay tắp lự kề khoảng cách là:

$4\frac{\lambda}{2}=100$ ⇒ λ = 50 centimet = 0,5 m

Vận tốc truyền của sóng là:

v = λf = 0,5.100 = 50 m/s

A

Bài 5: Trên một sợi chạc đàn hồi đem sóng ngừng, thân thiết 3 nút sóng liên tục đem khoảng cách là 100 centimet. Tần số của sóng là 50 Hz, véc tơ vận tốc tức thời của sóng là:

A. 50 m/s

B. 100 m/s

C. 25 m/s

D. 75 m/s

Giải: 

Xem thêm: nganh khoi b

Giữa 3 nút ngay tắp lự kề khoảng cách là:

$2\frac{\lambda}{2}=100$ ⇒ λ = 100 centimet = 1 m

Vận tốc truyền của sóng là:

v = λf = 1.50 = 50 m/s

A

Bài 6: Khoảng cơ hội thân thiết 2 bụng sóng liên tục khi bên trên sợi chạc đem tính đàn hồi đem sóng ngừng là gì? 

A. 2λ

B. λ

C. 14λ

D. 12λ

Giải:

Giữa 2 bụng hoặc 2 nút ngay tắp lự kề của sóng ngừng đem khoảng cách là: $\frac{\lambda}{2}$.

D

Bài 7: Một sợi đàn hồi ở ngang đem 2 đầu là 2 đầu cố định và thắt chặt. Có sóng ngừng và vận tốc truyền không thay đổi. Nếu tần số là 42 Hz thì đem số điểm bụng là 4. Hỏi bên trên chạc đem số điểm bụng là 6 thì tần số là bao nhiêu

A. 63 Hz

B. 28 Hz

C. 84 Hz

D. 36 Hz

Giải:

Điều khiếu nại nhằm bên trên chạc 2 đầu cố định và thắt chặt đem sóng dừng: $l=k\frac{\lambda}{2}$ (k $\epsilon$ N*)

Có: k = số bó sóng = số bụng sóng

Vậy: Số nút sóng = k + 1 

Ta đem 2 đầu cố định và thắt chặt là 2 nút

sóng dừng

 sóng dừng

A

Bài 8: Trong 1 buổi thực hành thực tế về sóng ngừng, 1 học viên chiếm được tần số vừa lòng f- f= 200 Hz khi tăng dần dần tần số của sản phẩm trị sao mang lại sóng ngừng xuất hiện nay bên trên chạc phù phù hợp với 1 bó sóng và 9 bó sóng. Hỏi máy xuất hiện nay tần số là từng nào khi sóng ngừng xuất hiện nay với 6 nút sóng?

A. 150 Hz

B. 125 Hz

C. 100 Hz

D. 120 Hz

Giải:

Điều khiếu nại nhằm 2 đầu của sóng ngừng là 2 nút: sóng dừng

 • 1 bó sóng: sóng dừng

 • 9 bó sóng: sóng dừng

Suy ra:

 sóng dừng

 • 6 nút sóng thì đem k = 6 -  1 = 5 bụng sóng 

 sóng dừng

 sóng dừng

B

Bài 9: Có sợi chạc AB chừng nhiều năm 100 centimet được căng ngang, đầu A được gắn một nhánh của âm phú quẹt và đem tần số giao động điều tiết là 40 Hz. Trên AB có một sóng ngừng và A được gọi là một nút sóng. Trên AB vận tốc truyền sóng là trăng tròn m/s. Tính số nút và bụng sóng đem bên trên chạc, tính cả A và B.

A. 4 nút, 3 bụng

B. 4 nút, 4 bụng

C. 5 nút, 4 bụng

D. 5 nút, 5 bụng

Giải:

Có: sóng dừng

Điều khiếu nại nhằm bên trên chạc 2 đầu cố định và thắt chặt đem sóng dừng: $l=k \frac{\lambda}{2}$ (k $\epsilon$ N*)

Có: k = số bó sóng = số bụng sóng

⇒ Số nút sóng = k + 1 

Trên AB có: $k=\frac{AB}{\frac{\lambda}{2}}=\frac{2AB}{\lambda}=4$ bụng sóng

Suy rời khỏi số nút: 4 + 1 = 5 nút sóng

C

Bài 10: Có sợi chạc AB chừng nhiều năm 80 centimet được căng ngang, đầu A được gắn một nhánh của âm phú quẹt giao động và đem tần số giao động điều tiết là 50 Hz. Trên AB có một sóng ngừng và A được gọi là một nút sóng. Tốc chừng truyền sóng bên trên AB là 16 m/s. Tính số nút và bụng sóng đem bên trên chạc, tính cả A và B.

A. 6 nút, 5 bụng

B. 5 nút, 5 bụng

C. 5 nút, 6 bụng

D. 6 nút, 6 bụng

Giải:

Có:  sóng dừng

Điều khiếu nại nhằm bên trên chạc 2 đầu cố định và thắt chặt đem sóng dừng: $l=k\frac{\lambda}{2}$ (k $\epsilon$ N*)

Có: k = số bó sóng = số bụng sóng

Suy ra: k + 1 = số nút sóng

Trên AB có: $k=\frac{l}{\frac{\lambda}{2}}=\frac{2AB}{\lambda}=\frac{2.80}{32}=5$ bụng sóng

Suy rời khỏi số nút: 5 + 1 = 6 nút sóng

A

Để gia tăng thêm thắt kỹ năng, bài giảng tại đây của thầy Huy Tiến sẽ cung ứng không hề thiếu lý thuyết, công thức tương quan cho tới sóng ngừng. Dường như thầy cũng chỉ dẫn giải cụ thể những bài xích tập luyện cơ phiên bản nhất về sóng ngừng nhập sách giáo khoa vật lý cơ 12. Chú ý theo đuổi dõi nhằm đạt hiệu suất cao rất tốt nhé!

Đăng ký học tập demo PAS tóm có thể 9+ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông ngay!!!

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đuổi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Sau nội dung bài viết này, kỳ vọng những em học viên đang được tóm có thể được toàn cỗ lý thuyết và bài xích tập luyện vận dụng về sóng ngừng trong công tác Vật Lý 12. Để được thêm nhiều bài xích giảng hoặc và thu nhận thêm thắt kỹ năng hữu dụng gom những em sẵn sàng mang lại quy trình ôn đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông môn Vật Lý nhập thời hạn cho tới, những em rất có thể truy vấn nền tảng Vuihoc.vn nhằm ĐK thông tin tài khoản để sở hữu được kỹ năng rất tốt nhé!

Tham khảo thêm:

Lý thuyết về phú quẹt sóng

Đặc trưng vật lý cơ của âm

Xem thêm: cấp số nhân công thức