keeping calm is the secret of passing your driving test

Keeping calm is the secret of passing the driving test.

Bạn đang xem: keeping calm is the secret of passing your driving test

A. Keep calm or you will pass the driving test.

B. As long as you keep calm, you will pass the driving test.

C. Unless you keep calm, you will pass the driving test.

D. Pass the driving test is without keeping calm.

Đáp án B

Đáp án B
Dịch:
Câu gốc: Giữ điềm đạm là chiếc chìa khóa của việc vượt lên bài bác ganh đua tài xế.
A. Giữ điềm đạm hoặc các bạn sẽ vượt lên bài bác ganh đua tài xế.
B. Miễn là chúng ta lưu giữ điềm đạm, các bạn sẽ vượt lên bài bác ganh đua tài xế.
C. Trừ phi chúng ta lưu giữ điềm đạm, các bạn sẽ vượt lên bài bác ganh đua tài xế.
D. Vượt qua chuyện bài bác ganh đua tài xế là ko cần thiết lưu giữ điềm đạm.
Dựa vô nghĩa tớ tuyển chọn được B.

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ phiên bản cho những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách 25 đề ôn ganh đua Reviews năng lượng 2024, ĐHQG TP.Sài Gòn - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ anh theo đòi chủ thể ôn ganh đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: we should participate in the movements

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

XEM THÊM SÁCH ID