hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Câu hỏi:

01/07/2023 3,954

C. 26,70 gam.

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm triglixerit y và axit béo z

Đáp án chủ yếu xác

nY = nC3H5(OH)3 = 0,03

nO = 6nY + 2nZ = 2nCO2 + nH2O – 2nO2

→ nZ = 0,04

Y và Z có tính ko no ứng là k và g

→ nCO2 – nH2O = 0,14 = 0,03(k – 1) + 0,04(g – 1)

→ 3k + 4g = 21

Với k ≥ 3 và g ≥ 1 → k = g = 3 là nghiệm độc nhất.

nC = 0,03(3CZ + 3) + 0,04CZ = 2,43 → CZ = 18

→ Y là (C17H35COO)3C3H5 (0,03 mol)

→ mY = 26,70 gam

Chọn C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một loại xăng E là lếu láo phù hợp bao gồm isooctan (2,2,4-trimetylpentan) và heptan đem tỉ khối khá đối với He vày 28,22. Khi dùng mang đến một vài mô tơ, cần thiết trộn khá xăng E với bầu không khí (chứa 21% O2 theo đòi thể tích) theo đòi tỉ lệ thành phần thể tích ứng 1 : V nhằm nhen nhóm cháy vừa vặn đầy đủ và trọn vẹn xăng. Giá trị của V sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 56. 

B. 12.

C. 25.  

D. 48.

Câu 2:

Trong bình kín không tồn tại bầu không khí chứa chấp 18,4 gam lếu láo phù hợp rắn A bao gồm FeCO3, Fe(NO3)2, FeS và Fe, nhập tê liệt oxi cướp 15,65% về lượng. Nung bình ở nhiệt độ phỏng cao cho tới phản xạ trọn vẹn nhận được lếu láo phù hợp rắn B và 0,08 mol lếu láo phù hợp khí X bao gồm 3 khí đem tỉ khối khá đối với He là a. Hòa tan không còn hóa học rắn B nhập 91 gam hỗn hợp H2SO4 84%. Kết đôn đốc phản xạ nhận được hỗn hợp Y và 0,4 mol khí SO2. Cho 740ml hỗn hợp NaOH 1M nhập hỗn hợp Y nhận được 23,54 gam kết tủa độc nhất. Giá trị của a là

A. 10,5. 

B. 12.

C. 12,5.

D. 16.

Câu 3:

Este X mạch hở, đem tỉ khối đối với H2 vày 44. Thủy phân trọn vẹn 22 gam X vày hỗn hợp NaOH (dư), nhận được đôi mươi,5 gam muối bột. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

A. C2H5COOC2H5.

B. C2H5COOCH3.

Xem thêm: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

C. CH3COOC2H5. 

D. HCOOC3H7.

Câu 4:

Este X mạch hở, đem công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân X nhập môi trường xung quanh axit, nhận được hóa học cơ học Y và ancol metylic. Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

A. Tên của X là metyl acrylat.

B. Trong phân tử Y đem nhị link pi (π).

C. Công thức phân tử của Y là C3H4O2.

D. Y thuộc tính với Br2 theo đòi tỉ lệ thành phần mol ứng 1 : 2.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Este benzyl axetat đem mùi hương thơm tho của hoa lài.

(b) Triolein, tripanmitin đều sở hữu kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

(c) Mạch của xenlulozơ đem dạng sợi, ko xoắn, ko nhánh.

(d) Muối mononatri glutamat được dùng thực hiện mì chính (mì chính).

(e) Polietilen là hóa học mềm mượt, được sử dụng thực hiện màng mỏng manh, vật tư cơ hội năng lượng điện, bình chứa chấp.

Số tuyên bố thực sự :

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6:

Hỗn phù hợp E bao gồm phụ vương este no, mạch hở X (đơn chức), Y (hai chức), Z (ba chức) đều được tạo ra trở thành kể từ axit cacboxylic và ancol. Đốt cháy trọn vẹn m gam E, nhận được số mol CO2 to hơn số mol H2O là 0,425 mol. Mặt không giống, m gam E phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được lếu láo phù hợp T bao gồm nhị muối bột và 28,6 gam lếu láo phù hợp Q bao gồm một ancol đơn chức và một ancol nhị chức. Đốt cháy trọn vẹn T cần thiết vừa vặn đầy đủ 0,25 mol O2, nhận được CO2, 0,35 mol Na2CO3 và 0,15 mol H2O. Phần trăm lượng của X nhập m gam E sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 8,8%. 

B. 7,7%.  

C. 8,0%.

Xem thêm: thế nào là hệ thống điện quốc gia

D. 7,0%.