hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

Câu hỏi:

27/07/2019 121,138

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Hệ thống những vật thực hiện trách nhiệm truyền dẫn sự tác dụng của nhân loại lên đối tượng người dùng làm việc là tư liệu làm việc.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Toàn cỗ năng lượng thể hóa học và ý thức của nhân loại được áp dụng vô quy trình phát hành là

A. làm việc.

B. người làm việc.

C. mức độ làm việc.

D. thao tác làm việc.

Câu 2:

Trong những nhân tố cấu trở thành tư liệu làm việc, nhân tố nào là bên dưới đấy là cần thiết nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của phát hành.

B. Công cụ làm việc.

C. Hệ thống bình chứa chấp của phát hành.

D. Trung tâm vật hóa học.

Câu 3:

Yếu tố nào là sau đây lưu giữ tầm quan trọng cần thiết và đưa ra quyết định nhất vô quy trình sản xuất?

A. Đối tượng làm việc.

B. Sức làm việc.

Xem thêm: phim xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước điều nào sau đây đúng

C. Tư liệu làm việc.

D. Máy móc tiến bộ.

Câu 4:

Quá trình phát hành bao gồm những nhân tố nào là bên dưới đây?

A. Sức làm việc, đối tượng người dùng làm việc và làm việc.

B. Con người, làm việc và công cụ.

C. Lao động, đối tượng người dùng làm việc và tư liệu làm việc.

D. Sức làm việc, đối tượng người dùng làm việc và tư liệu làm việc.

Câu 5:

Một trong mỗi tầm quan trọng của phát hành của nả vật hóa học là

A. hạ tầng tồn bên trên của xã hội.

B. tạo nên những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức.

C. canh ty con cái người dân có việc thực hiện.

D. xúc tiến phát triển kinh tế tài chính.

Câu 6:

Yếu tố nào là bên dưới đấy là tư liệu lao động?

A. Không khí.

B. Sợi nhằm tết vải vóc.

C. Máy cày.

D. Vật liệu kiến tạo.

Xem thêm: địa lí 9 bài 5