giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

Câu hỏi:

02/08/2019 58,335

Bạn đang xem: giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên c 6 h 12 oh 6 ở cây mía là

A. Quang phân li nước       

B. Chu trình Canvin

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Pha tối là trộn cố định và thắt chặt CO2 muốn tạo rời khỏi C6H12O6. Tuy nhiên, mía là thực vật C4 → Pha tối ra mắt 2 quá trình bao gồm quy trình C4 (là quá trình cố định và thắt chặt tạm thời CO2) ra mắt ở tế bào tế bào giậu và quy trình quá trình C3 (là quá trình cố định và thắt chặt CO2 để tạo nên C6H12O6) ra mắt ở tế bào bao bó mạch. Vậy quá trình quang quẻ ăn ý thực sự tạo thành C6H12O6 ở cây mía là quy trình Canvin.

Giai đoạn quang quẻ ăn ý thực sự tạo thành C6H12O6 sao ở cây mía là Quang phân li nước (ảnh 1)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phỏng tác động cho tới quang quẻ ăn ý đa phần thông qua?

A. Sự khuếch giã của CO2 vào lá cây

B. Các phản xạ enzim nhập quang quẻ hợp

C. Sự hít vào khả năng chiếu sáng của diệp lục

D. Quá trình quang quẻ phân li nước

Câu 2:

Trong ống hấp thụ của động vật hoang dã nhai lại, trở thành xenlulozơ của tế bào thực vật?

A. Không được hấp thụ nên được đánh tan nhờ teo bóp mạnh mẽ của dạ dày

B. Được nước miếng thủy phân trở thành những bộ phận đơn giản

C. Được hấp thụ chất hóa học nhờ những enzim tiết rời khỏi kể từ ống xài hóa

D. Được hấp thụ nhờ vi loại vật nằm trong sinh nhập mạch tràng và dạ dày

Câu 3:

Nhận toan này sau đấy là ko chính về tầm quan trọng của quy trình bay khá nước qua quýt lá?

A. Là động lực đầu bên trên chung mút hút nước và muối bột khoáng

B. Giúp khí ko hé, CO2 khuếch giã nhập vào nhập cuộc quang quẻ hợp

Xem thêm: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

C. Giúp hạ nhiệt phỏng bên trên mặt phẳng lá

D. Là động lực chủ yếu của dòng sản phẩm mạch rây

Câu 4:

Ông hấp thụ của động vật hoang dã ăn thực vật dài thêm hơn của động vật hoang dã ăn thịt vì như thế thực phẩm của chúng?

A. Khó hấp thụ rộng lớn, khó khăn hít vào, túng bấn dinh thự dưỡng

B. Đầy đầy đủ dưỡng chất hơn

C. Dễ hấp thụ hơn

D. Dễ hấp thụ

Câu 5:

Biện pháp chuyên môn nhằm tăng diện tích S lá là?

A. Tưới nhiều nước và bọn nhiều nhân tố vi lượng cho tới cây

B. Bón nhiều phân bón chung cỗ lá vạc triển

C. Bón phân, tưới nước phù hợp, tiến hành chuyên môn bảo vệ phù phù hợp với loại và loài cây trồng

D. Sử dụng kinh nghiệm bảo vệ phù hợp so với từng loại, loài cây trồng

Câu 6:

Tuần trả kín tiến bộ hóa rộng lớn tuần trả hở ở điểm này sau đây?

(1) Cấu tạo nên hệ tim mạch phức tạp và trả chỉnh

(2) Tốc phỏng huyết chảy nhanh chóng hơn

(3) Điều hòa và phân phối huyết cho tới những phòng ban nhanh chóng hơn

Phương án vấn đáp chính là?

A. 1 và 2       

B. 2 và 3

C. 1       

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu gây ngập lụt ở trung bộ nước ta là

D. 1, 2 và 3