giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích

Câu hỏi:

05/06/2020 54,250

A. Xác đánh giá dạng sản phẩm

Bạn đang xem: giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích

B. Xác lăm le kết cấu sản phẩm

C. Xác lăm le tính năng sản phẩm

D. Xác đánh giá dạng, độ dài rộng, kết cấu, tính năng sản phẩm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau khi thẩm lăm le, review phương án thiết kế:

A. Tiến hành thực hiện quy mô test nghiệm, sản xuất thử

B. Tiến hành lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Nếu ko đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

D. Nếu đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

Câu 2:

Thiết kế tiếp bao gồm bao nhiêu giai đoạn?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 3:

Thiết kế tiếp nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Xác đánh giá dạng

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

B. Xác lăm le kích thước

C. Xác lăm le kết cấu và chức năng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4:

“ Làm quy mô test nghiệm, sản xuất thử” nằm trong giai đoạn?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5:

Giai đoạn cuối của quy trình design là:

A. Xác lăm le chủ đề thiết kế

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Làm quy mô test nghiệm

D. Chế tạo nên thử

Câu 6:

Giai đoạn này tại đây nằm trong quy trình thiết kế?

A. Làm quy mô test nghiệm, sản xuất thử

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Cả A và B đều đúng

Xem thêm: văn tả con gà trống lớp 4 ngắn nhất

D. Cả A và B đều sai