dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

hint-header

Cập nhật ngày: 01-10-2022

Bạn đang xem: dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được


Chia sẻ bởi: Lò Thị Quý


Thuyết lượng tử độ sáng không được dùng làm giải thích

B

Hiện tượng quang đãng – vạc quang

C

Hiện tượng phú trét độ sáng

D

Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt của pin quang đãng điện

Chủ đề liên quan

Nội dung hầu hết của thuyết lượng tử thẳng phát biểu về

A

Sự tồn bên trên những tình trạng giới hạn vô vẹn toàn tử.

B

Sự vạc xạ và hít vào độ sáng của vẹn toàn tử.

C

Sự tạo hình những vạch quang đãng phổ của vẹn toàn tử.

D

Cấu tạo nên những vẹn toàn tử và phân tử.

Phát biểu nào là tại đây không thuộc về thuyết lượng tử độ sáng của Anhxtanh?

A

Khi vẹn toàn tử gửi kể từ tình trạng giới hạn sở hữu tích điện phụ trách tình trạng giới hạn sở hữu tích điện thấp thì vẹn toàn tử vạc rời khỏi một photon.

B

Chùm độ sáng đơn sắc sở hữu tần số f, những photon đều kiểu như nhau, từng photon đem tích điện ε = hf.

C

Chùm độ sáng là chùm những photon và độ mạnh chùm sáng sủa tỉ trọng với số photon vạc rời khỏi vô 1s.

D

Trong chân ko, photon cất cánh với vận tốc dọc từ những tia sáng sủa.

Sóng siêu thanh và sóng độ sáng đều

A

sở hữu véc tơ vận tốc tức thời hạn chế Lúc chuồn kể từ bầu không khí vô nước.

B

sở hữu thực chất là sóng năng lượng điện kể từ.

C

được cấu trúc kể từ những photon.

D

sở hữu hiện tượng kỳ lạ nhiễu xạ Lúc bắt gặp vật cản.

Trong thang sóng năng lượng điện kể từ thì

A

tia tử nước ngoài dễ dàng thực hiện ion hóa hóa học khí nhất.

B

tia γ sở hữu tích điện photon lớn số 1.

C

độ sáng trông thấy sở hữu véc tơ vận tốc tức thời nhỏ nhất.

D

sóng vô tuyến năng lượng điện sở hữu tần số lớn số 1.

Trong những độ sáng đơn sắc tím, lam, đỏ rực và lục độ sáng thể hiện tại tính phân tử rõ ràng nhất là ánh sáng

Khi chiếu độ sáng đơn sắc đỏ rực kể từ bầu không khí vô nước, tớ thấy tia sáng sủa này vẫn đang còn red color là vì

A

bước sóng hạn chế một lượng ko đáng chú ý.

B

véc tơ vận tốc tức thời photon truyền nội địa hạn chế.

C

tích điện photon thay cho thay đổi bám theo bước sóng.

D

tần số của photon ko thay đổi.

Chọn câu vấn đáp không đúng. Các hiện tượng kỳ lạ tương quan cho tới tính quality tử của độ sáng là

B

sự vạc quang đãng của những hóa học.

C

hiện tượng kỳ lạ nghiền sắc độ sáng.

Chọn tuyên bố sai:

A

Theo thuyết lượng tử thì tích điện của một chùm sáng sủa đơn sắc thông qua số vẹn toàn phiên lượng tử tích điện.

B

Nguyên tử, phân tử hít vào độ sáng cũng tức là bọn chúng hít vào photon.

C

Các electron vô sắt kẽm kim loại Lúc hít vào photon và bay thoát khỏi sắt kẽm kim loại đều phải sở hữu kích thước véc tơ vận tốc tức thời đều bằng nhau.

D

Sóng năng lượng điện kể từ sở hữu bước sóng càng ngắn ngủi thì thể hiện tại tính phân tử càng rõ ràng.

Với chùm độ sáng kích ứng sở hữu bước sóng xác lập, những electron quang đãng năng lượng điện bứt thoát khỏi sắt kẽm kim loại sẽ có được động năng thuở đầu cực lớn khi

A

tích điện tuy nhiên electron nhận được là lớn số 1.

B

bọn chúng ở sát mặt phẳng sắt kẽm kim loại.

C

photon độ sáng cho tới sở hữu tích điện lớn số 1.

D

công bay của electron có mức giá trị nhỏ nhất.

Trong những tình huống nào là tại đây electron được gọi là electron quang đãng năng lượng điện ?

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

A

Electron dẫn đến vô hóa học buôn bán dẫn.

B

Electron quang đãng năng lượng điện là electron vô mặt hàng năng lượng điện thường thì.

C

Electron bứt rời khỏi kể từ catốt của tế bào quang đãng năng lượng điện.

D

Electron bứt rời khỏi Lúc bị nung rét vô ống tia X.

Theo thuyết lượng tử độ sáng, độ sáng được tạo nên trở nên vị những hạt:

Trong chân ko, một độ sáng đơn sắc sở hữu bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là vận tốc độ sáng vô chân ko. Năng lượng của phôtôn ứng với độ sáng đơn sắc này là

A

B

C

D

Gọi h là hằng số Plăng. Với độ sáng đơn sắc sở hữu tần số f thì từng phôtôn của độ sáng cơ đem tích điện là

A

.

B

.

C

.

D

.

Nếu vô một môi trường thiên nhiên, tớ hiểu rằng bước sóng của lượng tử tích điện độ sáng (phôtôn) hf vị , thì phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt cơ vị

A

c/f.

B

c/f.

D

f/c.

Gọi h là hằng số Plăng, c là vận tốc độ sáng vô chân ko. Giới hạn quang đãng năng lượng điện 0 của một sắt kẽm kim loại sở hữu công bay A được xác lập vị công thức nào là sau đây

A

.

B

.

C

.

D

.

Một sự phản xạ đơn sắc là bức xạ

A

sở hữu véc tơ vận tốc tức thời xác lập vô chân ko.

B

chỉ dựa vào vùng độ sáng trông thấy.

C

bao gồm những photon sở hữu tích điện kiểu như nhau.

D

có tần số dựa vào ông tơ ngôi trường vô xuyên suốt.

Theo thuyết lượng tử độ sáng, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A

Phôtôn ứng với độ sáng đơn sắc sở hữu tích điện càng rộng lớn nếu như ánh cơ sở hữu tần số càng rộng lớn.

B

Năng lượng của phôtôn hạn chế dần dần Lúc phôtôn rời khỏi xa cách dần dần mối cung cấp sáng sủa.

C

Phôtôn tồn bên trên vô cả tình trạng đứng yên tĩnh và tình trạng hoạt động.

D

Năng lượng của từng loại phôtôn đều đều bằng nhau.

Theo thuyết lượng tử độ sáng, tuyên bố nào là tại đây sai?

A

Ánh sáng sủa được tạo nên trở nên vị những phân tử gọi là phôtôn.

B

Trong chân ko, những phôtôn cất cánh dọc từ tia sáng sủa với vận tốc 3.108m/s.

C

Phôtôn chỉ tồn bên trên vô tình trạng hoạt động. Không sở hữu phôtôn đứng yên tĩnh.

D

Năng lượng của những phôtôn ứng với những độ sáng đơn sắc không giống nhau là như nhau.

Nội dung hầu hết của thuyết lượng tử thẳng nói đến

A

sự tạo hình những vạch quang đãng phổ của vẹn toàn tử.

B

sự tồn bên trên những tình trạng giới hạn của vẹn toàn tử hiđrô.

C

Xem thêm: dãy tỉ số bằng nhau

cấu trúc của những vẹn toàn tử, phân tử.

D

sự vạc xạ và hít vào độ sáng của vẹn toàn tử, phân tử.