dung dịch metylamin trong nước làm

Câu hỏi:

27/03/2020 56,388

A. phenolphtalein hoá xanh

Bạn đang xem: dung dịch metylamin trong nước làm

C. quì tím hóa xanh

Đáp án chủ yếu xác

D. phenolphtalein ko thay đổi màu

Chọn đáp án C

Dung dịch metylamin làm phenolphtalein hóa hồng, quỳ tím hóa xanh

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự phối kết hợp những phân tử nhỏ (monome) trở nên phân tử rộng lớn (polime) đôi khi hóa giải những phân tử nhỏ (thí dụ H2O) được gọi là

A. sự trùng ngưng

B. sự tổng hợp

C. sự polime hóa

D. sự trùng hợp

Câu 2:

Tên gọi của peptit sở hữu công thức H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH là

A. Gly-Ala

B. Val-Ala

C. Ala-Val

D. Ala-Gly

Câu 3:

Hỗn thích hợp X bao gồm metyl metacrylat, axit axetic, axit benzoic. Đốt cháy trọn vẹn a gam X, sinh đi ra 0,38 mol CO2 và 0,29 mol H2O. Mặt không giống, a gam X phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được 0,01 mol ancol và m gam muối bột. Giá trị của m là

A. 25,00

B. 12,02

C. 12,16

Xem thêm: species become extinct or endangered

D. 11,75

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Tất cả những amino axit đều phải sở hữu số nguyên vẹn tử hiđro nhập phân tử là số lẻ;

(2) Muối phenylamoni clorua ko tan nhập nước;

(3) Tại sức nóng chừng thông thường, metylamin và đimetylamin là những hóa học khí;

(4) Trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly mạch hở sở hữu 4 nguyên vẹn tử oxi;

(5) Tại ĐK thông thường, những amino axit là những hóa học lỏng.

Số tuyên bố đích thị là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 5:

Chia 2m gam láo thích hợp X bao gồm nhị sắt kẽm kim loại sở hữu hoá trị ko thay đổi trở nên 2 phần cân nhau. Cho phần 1 tan không còn nhập hỗn hợp HCl (dư) nhận được 2,688 lít H2. Nung rét phần 2 nhập oxi (dư) nhận được 4,26 gam láo thích hợp oxit. Giá trị của m là

A. 4,68

B. 1,17

C. 3,51

D. 2,34.

Câu 6:

Phát biểu này sau đây không đúng?

A. Etyl fomat sở hữu phản xạ tráng bạc

B. Tại ĐK thông thường, tristearin là hóa học lỏng

C. Triolein sở hữu phản xạ với nước brom

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 7

D. Thủy phân etyl axetat nhận được ancol etylic.