dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

Câu hỏi:

22/03/2020 94,693

Chọn đáp án A

Bạn đang xem: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

- Dung dịch axit thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch red color.

⇒ Dung dịch HCl thực hiện quỳ tím gửi đỏ

- Dung dịch K2SO4 và NaCl ko thực hiện quỳ tím đổi màu.

- Dung dịch KOH thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch greed color.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào là tại đây đúng vào khi trình bày về sự việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là sự việc hòa tan một hóa học vô nước trở thành dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học bên dưới thuộc tính của loại năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học trở thành ion dương và ion âm Khi hóa học cơ tan nội địa hoặc ở tình trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực tế là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Dung dịch hóa học nào là tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện chất lượng tốt nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối bột dẫn năng lượng điện được là vì vô hỗn hợp của bọn chúng với các 

A. ion trái khoáy dấu

B. anion (ion âm).

Xem thêm: hàm average là hàm dùng để

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Cho những muối bột sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối bột nằm trong loại muối bột axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 với nằm trong mật độ mol, hỗn hợp với pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 6:

Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua quýt sự phân li của H2O) với những thành phần nào

A. H+, NO3-

B. H+, NO3-, H2O

C. H+, NO3-, HNO3

Xem thêm: put up with nghĩa là gì

D. H+, NO3-, HNO3, H2O