dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được caco3

Câu hỏi:

29/12/2020 67,865

B. HCl. 

Bạn đang xem: dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được caco3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là sau đó là muối bột axit?

A. NaH2PO4

B. MgSO4

C. Na2CO3

D. NH4Cl

Câu 2:

Phân tích 0,58 gam một phù hợp hóa học cơ học X (chứa C, H, O) tìm kiếm được %C = 62,06; % H = 10,34. Vậy lượng oxi vô phù hợp hóa học X là

A. 0,08 gam. 

B. 0,16 gam. 

C. 0,09 gam. 

D. 0,14 gam. 

Câu 3:

Dẫn a mol láo phù hợp X (gồm khá nước và khí CO2) qua loa cacbon nung đỏ ửng, thu được một,8a mol láo phù hợp khí Y bao gồm H2, CO và CO2. Cho Y trải qua ống đựng láo phù hợp bao gồm CuO và Fe2O3 (dư, nung nóng), sau thời điểm những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng hóa học rắn tách 1,28 gam. Giá trị của a là

A. 0,10. 

B. 0,04. 

C. 0,05. 

Xem thêm: dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với cuoh2

D. 0,08. 

Câu 4:

Hòa tan trọn vẹn 1,12 gam Fe vì như thế dung dịch HNO3 dư chiếm được V ml khí NO (là thành phầm khử có một không hai của N+5). Giá trị của V là

A. 448. 

B. 112. 

C. 560. 

D. 224. 

Câu 5:

Phân lân đều hỗ trợ mang đến cây cối yếu tố đủ chất là

A. Nitơ. 

B. Cacbon. 

C. Photpho. 

D. Kali. 

Câu 6:

Chất khí X tạo ra cảm giác mái ấm kính và nhập cuộc vô quy trình quang quẻ phù hợp của cây trái tạo nên tinh anh bột. Chất khí X là

A. O2

BCO2.

C. N2

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 6 skills 2

D. H2