dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu

Câu hỏi:

09/05/2022 16,336

D. Bộ nhớ ngoài.

Bạn đang xem: dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích thị là: D

Dữ liệu tệp được lưu trữ mãi mãi bên trên bộ nhớ ngoài.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét Theo phong cách tổ chức triển khai tài liệu, hoàn toàn có thể phân tệp thành:

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 1 loại

D. 4 loại

Câu 2:

Xét theo dõi phương thức truy vấn, hoàn toàn có thể phân tệp thành:

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 1 loại

D. 4 loại

Câu 3:

Khẳng định nào tại đây là đúng Khi nói về số lượng phần tử của tệp?

A. Số lượng thành phần của tệp được xác lập trước.

B. Số lượng thành phần của tệp được khai báo trước.

Xem thêm: hoạt động kinh tế chính của cư dân chăm pa là

C. Số lượng thành phần của tệp là 1.

D. Số lượng thành phần của tệp ko xác lập trước.

Câu 4:

Khẳng định nào tại đây là đúng Khi nói về tệp?

A. Được tàng trữ lâu lâu năm ở bộ nhớ lưu trữ ngoài (đĩa kể từ, CD, …) và bị mất mặt Khi tắt mối cung cấp năng lượng điện.

B. Được tàng trữ không nhiều ở bộ nhớ lưu trữ vô và vẫn tồn tại Khi tắt mối cung cấp năng lượng điện.

C. Được tàng trữ lâu lâu năm ở bộ nhớ lưu trữ ngoài (đĩa kể từ, CD, …) và vẫn tồn tại Khi tắt mối cung cấp điện; lượng vấn đề tàng trữ bên trên tệp hoàn toàn có thể rất rộng lớn và chỉ tùy thuộc vào dung tích đĩa.

D. Lượng vấn đề tàng trữ bên trên tệp nhỏ.

Câu 5:

Phát biểu nào tại đây là đúng về tệp văn bản?

A. Cho phép tắc truy vấn cho tới một tài liệu này cơ vô tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo thứ tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B. Cho phép tắc tham lam chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C. Tệp văn bạn dạng là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo dõi một cấu tạo chắc chắn.

D. Tệp văn bạn dạng là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo dõi mã ASCII.     

Câu 6:

Các tài liệu dạng văn bạn dạng như sách, tư liệu, bài học kinh nghiệm, giáo án, những công tác mối cung cấp ghi chép bởi vì ngôn từ bậc cao, ... thông thường được tàng trữ bên dưới dạng tệp nào?

A. Hình hình họa và tiếng động.

B. Hình hình họa.

C. Văn bản.

Xem thêm: ôn tập phần văn học lớp 11

D. Âm thanh.