đồng phân là gì

Đồng đẳng, đồng phân là gì?

Bạn đang xem: đồng phân là gì

1. Đồng đẳng

– Đồng đẳng là hiện tượng lạ những hóa học cơ học sở hữu kết cấu và đặc thù chất hóa học tương tự động nhau tuy nhiên bộ phận phân tử không giống nhau một hoặc nhiều group CH2.

– Các hóa học nằm trong tuỳ thuộc sản phẩm đồng đẳng ăn ý trở thành một sản phẩm đồng đẳng sở hữu công thức cộng đồng.

2. Đồng phân

– Đồng phân là những hóa học cơ học sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên kết cấu không giống nhau nên đặc thù chất hóa học không giống nhau.

– Cần xem xét phân biệt đồng phân kết cấu và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

I. KHÁI NIỆM HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

– Hợp hóa học cơ học là những ăn ý hóa học của C trừ oxit của C, muối bột cacbua, muối bột cacbonat, muối bột xianua.

Hợp hóa học cơ học là ăn ý hóa học của Cacbon

– Hoá học tập cơ học là ngành chất hóa học thường xuyên phân tích những ăn ý hóa học cơ học.

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP CHẤT HỨU CƠ

– Hợp hóa học cơ học nhất thiết cần chứa chấp C, hoặc sở hữu H thông thường bắt gặp O ngoại giả còn tồn tại halogen, N, P…

– Liên kết đa số vô ăn ý hóa học cơ học là links nằm trong hóa trị.

– Các ăn ý hóa học cơ học thường rất dễ cất cánh tương đối, dễ dàng cháy, kém cỏi bền sức nóng.

– Các phản xạ vô hoá học tập cơ học thông thường chậm rãi, ko trọn vẹn, xẩy ra theo không ít phía thông thường cần đun rét và sở hữu xúc tác.

Xem thêm: công thức lg giác

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ

– Chưng cất: nhằm tách những hóa học lỏng sở hữu sức nóng phỏng sôi không giống nhau nhiều.

Chưng đựng phân đoạn

Chưng đựng lôi kéo tương đối nước

– Chiết: nhằm tách nhì hóa học lỏng ko trộn lộn vô nhau.

Tách và tinh luyện ăn ý hóa học hữu cơ

– Kết tinh ranh lại: nhằm tách những hóa học rắn có tính tan không giống nhau bám theo sức nóng phỏng.

Kết tinh

V. CÁC LOẠI CÔNG THỨC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ

– Công thức tổng quát lác là công thức cho biết thêm ăn ý hóa học cơ học chứa chấp vẹn toàn tử của những yếu tắc này.

– Công thức giản dị nhất là công thức cho biết thêm tỷ trọng tối giản số vẹn toàn tử từng yếu tắc vô ăn ý hóa học cơ học.

– Công thức phân tử là công thức cho biết thêm số vẹn toàn tử từng yếu tắc sở hữu vô ăn ý hóa học cơ học.

– Công thức kết cấu là công thức cho biết thêm trật tự links và loại links trong số những vẹn toàn tử vô ăn ý hóa học cơ học.

Xem thêm:
Tổng ăn ý tự vị chất hóa học phổ thông

 

Xem thêm: cac truong khoi a