đơn vị khối lượng riêng

Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia

Bài này ghi chép về Mật phỏng lượng. Đối với Mật phỏng không giống, coi Mật phỏng.

Khối lượng riêng (tiếng Anh: Density), còn được gọi là mật phỏng khối lượng, là 1 trong đặc điểm về tỷ lệ lượng bên trên một đơn vị chức năng thể tích của vật hóa học ê, là đại lượng đo bởi vì thương số thân mật lượng (m) của một vật thực hiện bởi vì hóa học ấy (nguyên chất) và thể tích (V) của vật.

Công thức (D là lượng riêng biệt, đơn vị chức năng ; m là lượng, đợn vị ; V là thể tích, đơn vị chức năng )

Cụ thể lượng riêng biệt bên trên một địa điểm nhập vật được xem bởi vì lượng của nhân tiện tích vô nằm trong nhỏ ở bên trên địa điểm ê, phân tách mang đến thể tích vô nằm trong nhỏ này. Nếu hóa học ê đạt thêm đặc điểm là đồng hóa học thì lượng riêng biệt bên trên từng địa điểm là như nhau và bởi vì lượng riêng biệt khoảng.

Trong hệ giám sát và đo lường quốc tế, lượng riêng biệt với đơn vị chức năng là kilôgam bên trên mét khối (kg/m³). Một số đơn vị chức năng không giống hoặc bắt gặp là gam bên trên xentimét khối (g/cm³).

Xem thêm: đổi g sang ml

Khi hiểu rằng lượng riêng biệt của một vật, tao rất có thể biết vật được cấu trúc bởi vì hóa học gì bằng phương pháp so sánh với bảng lượng riêng biệt của những hóa học tiếp tục được xem trước.

Khối lượng riêng biệt trung bình

Khối lượng riêng biệt khoảng của một vật thể được xem bởi vì lượng, m, của chính nó phân tách mang đến thể tích, V, của chính nó, và thông thường được ký hiệu là ρ (đọc là "rô"; giờ Anh: rho):

ρ = m/V

Tỷ khối, tỷ trọng

Theo quy ước, tỷ trọng thân mật tỷ lệ hoặc lượng riêng biệt của một hóa học nào là ê đối với tỷ lệ hoặc lượng riêng biệt của nước ở 4°C thì được gọi là tỷ khối hoặc tỷ trọng của hóa học ê.

Trong thực hành thực tế, nhiều quy tắc đo lượng riêng biệt được triển khai bằng sự việc đối chiếu với nước; không chỉ có thế lượng riêng biệt của nước xấp xỉ bởi vì 1000kg/mét khối, một số lượng dễ dàng dùng nhập quy đổi thanh lịch hệ giám sát và đo lường quốc tế.

Ví dụ: tỷ khối của dầu là 0,8, của nhôm là 2,7...

Đo lường

Phù tiếp nhằm đo tỷ trọng

Khối lượng riêng biệt của hóa học lỏng rất có thể được đo bởi vì phù tiếp.

Xem thêm: công thức bán kính mặt cầu

Bảng lượng riêng biệt của một trong những chất

Chất rắn Khối lượng riêng biệt Chất lỏng Khối lượng riêng biệt
Lithi 535
Gỗ tốt (khoảng) 800 Hydro lỏng 70
Kali 860
Băng 916.7
Natri 970
Nylon 1150
Gạo (khoảng) 1200
Magie 1740
Berylli 1850
Sứ 2300
Li-e 600
Silicon 2330
Xi măng 2400
Đá (khoảng) 2600 Xăng 700
Nhôm 2700 Rượu, cồn (khoảng) 790
Kim cương 3500
Titan 4540
Selen 4800
Vanadi 6100
Kẽm 7000 Dầu hỏa (khoảng) 800
Crôm 7200 Dầu ăn (khoảng) 800
Thiếc 7310 Nước 1000
Mangan 7325 Oxy lỏng 1141
Sắt 7800 Glyxerol 1261
Đồng 8940
Bismuth 9750 Diiodomethane 3325
Molybden 10220
Bạc 10500
Chì 11340 Thủy ngân 13546
Thori 11700
Rhodi 12410
Tantan 16600
Urani 18800
Wolfram 19300
Vàng 19320
Plutoni 19840
Rheni 21020
Platin 21450
Iridi 22420
Osmi 22570

Xem thêm

  • Định lượng
  • Trọng lượng riêng

Tham khảo