đơn vị của độ tự cảm là

Câu hỏi:

24/02/2023 1,011

B. henry (H) 

Bạn đang xem: đơn vị của độ tự cảm là

Đáp án chủ yếu xác

Đơn vị của chừng tự động cảm là henry (H) ► B.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng năng lượng điện qua chuyện một ống chão không tồn tại lõi Fe đổi khác đều bám theo thời hạn, nhập 0,01s độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tăng lên kể từ 1A cho tới 2A thì suất năng lượng điện động tự động cảm nhập ống chão là 20V. Tính thông số tự động cảm của ống chão và chừng đổi thay thiên tích điện của kể từ ngôi trường nhập ống dây:

A. 0,1H; 0,2J  

B. 0,2H; 0,3J

C. 0,3H; 0,4J

D. 0,2H; 0,5J

Câu 2:

Một ống chão với dòng sản phẩm năng lượng điện 3 A chạy qua chuyện thì nó thu thập một tích điện kể từ ngôi trường là 10 mJ. Nếu với 1 dòng sản phẩm năng lượng điện 9 A chạy qua chuyện thì nó thu thập một tích điện là

A. 30 mJ.

B. 60 mJ.

C. 90 mJ.

D. 10/3 mJ.

Câu 3:

Một chão dẫn với chiều lâu năm xác lập được cuốn bên trên ống dây khá dài l và nửa đường kính ống r thì với thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng chão dẫn bên trên trên ống với nằm trong chiều lâu năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp hai thì thông số tự cảm của ống là

A. 0,1 mH. 

B. 0,2 mH.

C. 0,4 mH.

Xem thêm: nước đứng đầu về sản lượng lúa gạo trong khu vực đông nam á là

D. 0,8 mH.

Câu 4:

Gọi N là số vòng chão, 𝑙 là chiều lâu năm, S là thiết diện của ống chão. Công thức tính chừng tự động cảm của ống chão bịa đặt nhập bầu không khí là:

A. L = 4π.10-7nS

B. L = 4π.10-7N2S

C. L = 4π.10-7 N2l.S

D. L = 4π.10-7N2l2S

Câu 5:

Năng lượng của ống chão tự động cảm tỉ trọng với

A. độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua chuyện ống chão.

B. bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống chão.

C. căn bậc nhì phiên độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống chão.

D. một bên trên bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống chão.

Câu 6:

Một ống chão Khi với dòng sản phẩm năng lượng điện với độ mạnh 4 A chạy qua chuyện thì với tích điện 0,08J. Hệ số tự động cảm của ống chão bằng:

A. 0,01 H

B. 0,02 H

C. 0,03 H

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

D. 0,04 H