đô thị đầu tiên của nước ta là

Câu hỏi:

18/07/2020 24,611

Bạn đang xem: đô thị đầu tiên của nước ta là

C. Cổ Loa.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích: Đô thị cổ trước tiên ở VN là Cổ Loa (xuất hiện nay nhập thế kỉ loại III trước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thống khu đô thị của nước ta lúc này được phân chia thành

A. 3 loại.

B. 4 loại.

C. 5 loại.

D. 6 loại.

Câu 2:

Các khu đô thị Hà Thành, TP. Xì Gòn với tác dụng là

A. là những trung tâm kinh tế tài chính.

B. trung tâm chủ yếu trị - hành chủ yếu.

C. văn hóa - dạy dỗ.

D. tổng ăn ý.

Câu 3:

Nhận quyết định nào là tại đây không trúng với điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A. Quá trình đô thị mới ra mắt lờ lững.

B. Trình phỏng đô thị mới thấp.

Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

C. Tỉ lệ dân trở nên thị tăng.

D. Phân phụ thân khu đô thị đều trong số những vùng.

Câu 4:

Nguyên nhân dẫn cho tới quy trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và uy lực nhập thời hạn qua chuyện là do

A. công nghiệp hoá cách tân và phát triển mạnh.

B. quá trình khu đô thị hoá tự động vạc.

C. mức sinh sống của những người dân cao.

D. kinh tế cách tân và phát triển nhanh chóng.

Câu 5:

Nhận quyết định nào là tại đây không trúng về điểm sáng đô thị mới ở Việt Nam?

A. Hoạt động của dân ở gắn kèm với nông nghiệp.

B. Xu phía tăng nhanh chóng dân sinh trở nên thị.

C. Dân cư triệu tập nhập những thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn và vô cùng rộng lớn.

D. Lỗi sinh sống trở nên thị phổ cập thoáng rộng.

Câu 6:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 -5, cho thấy thêm những khu đô thị trực nằm trong Trung ương của VN là

A. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Thành Phố Đà Nẵng, TP. Xì Gòn, Cần Thơ.

B. Hà Nội, Thành Phố Đà Nẵng, TP. Xì Gòn, Đà Lạt, Cần Thơ. 

C. Hà Nội, TP. Xì Gòn, Hạ Long, Cần Thơ, Huế.

Xem thêm: dãy tỉ số bằng nhau

D. Hà Nội, TP. Xì Gòn, Huế, Thành Phố Đà Nẵng, Cần Thơ.