độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức

Câu hỏi:

09/10/2019 103,511

Đáp án B

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay vô mạch kín được xác lập vì chưng biểu thức eC = ϕt

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đó là sai ? Suất năng lượng điện động tự động cảm có mức giá trị rộng lớn khi

A. loại năng lượng điện có mức giá trị lớn 

B. loại năng lượng điện hạn chế nhanh

C. loại năng lượng điện trở thành thiên nhanh

D. loại năng lượng điện tăng nhanh

Câu 2:

Từ trải qua một diện tích S S ko dựa vào nguyên tố nào là sau đây?

A. góc tạo nên vì chưng pháp tuyến và vectơ chạm màn hình từ

B. kích thước chạm màn hình từ

C. nhiệt độ chừng môi trường

D. diện tích S đang được xét

Câu 3:

Độ rộng lớn của suất năng lượng điện động chạm màn hình vô mạch kín tỉ lệ thành phần với

A. năng lượng điện trở của mạch.

B. kích thước kể từ trải qua mạch.

C. vận tốc trở thành thiên kể từ trải qua mạch ấy.

Xem thêm: nguyên tắc chung để điều chế kim loại là

D. diện tích S của mạch.

Câu 4:

Suất năng lượng điện động chạm màn hình là suất năng lượng điện động

A. sinh rời khỏi loại năng lượng điện chạm màn hình vô mạch kín.

B. sinh rời khỏi loại năng lượng điện vô mạch kín.

C. được sinh vì chưng nguổn năng lượng điện chất hóa học.

D. được sinh vì chưng loại năng lượng điện chạm màn hình.

Câu 5:

Hình vẽ nào là tại đây xác lập đích chiều loại năng lượng điện chạm màn hình Khi mang lại nam châm hút dịch lấy lại ngay gần hoặc rời khỏi xa xăm vòng chão kín:

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ vô một mạch năng lượng điện tự chính vì sự chuyển đổi của loại năng lượng điện vô mạch cơ tạo ra được gọi là hiện tượng kỳ lạ tự động cảm.

B. Suất năng lượng điện động được sinh rời khỏi tự hiện tượng kỳ lạ tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm gọi là suất năng lượng điện động tự động cảm.

C. Hiện tượng tự động cảm là một trong những tình huống quan trọng của hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Xem thêm: going swimming in the river in the summer is interesting

D. Suất năng lượng điện động chạm màn hình cũng chính là suất năng lượng điện động tự động cảm.