điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào

Câu hỏi:

27/05/2020 99,219

Bạn đang xem: điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào

A. Tăng Khi sức nóng phỏng hạn chế. 

B. Tăng Khi sức nóng phỏng tăng. 

Đáp án chủ yếu xác

C. Không thay đổi theo đuổi sức nóng phỏng. 

D. Tăng hoặc hạn chế tùy thuộc vào thực chất sắt kẽm kim loại.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

nên Khi sức nóng phỏng tăng thì năng lượng điện trở của sắt kẽm kim loại cũng tăng.

=> Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sợi thừng đồng sở hữu năng lượng điện trở 74 Ω ở sức nóng phỏng 50°CĐiện trở của sợi thừng ê ở 100°Clà từng nào biết α=0,004 K-1

A. 66 Ω

B. 76 Ω

C. 86 Ω

D. 96 Ω

Câu 2:

Dòng năng lượng điện nhập sắt kẽm kim loại là loại dịch gửi được đặt theo hướng của

A. những ion âm, electron tự tại trái chiều năng lượng điện ngôi trường. 

B. những electron tự tại trái chiều năng lượng điện ngôi trường. 

C. những ion, electron nhập năng lượng điện ngôi trường. 

D. những electron, lỗ rỗng theo hướng năng lượng điện ngôi trường.

Câu 3:

Sự dựa vào của năng lượng điện trở suất nhập sức nóng phỏng sở hữu biểu thức:

A. R=ρlS

Xem thêm: trong hệ sinh thái có những mối quan hệ sinh thái nào

B. R=R01+αt

C.  Q=I2Rt

D. R=ρ01+αt

Câu 4:

Một sợi thừng đồng sở hữu năng lượng điện trở 37 Ω ở sức nóng độ 50°CĐiện trở của sợi thừng ê ở t°C 43Ω. Biết α=0,004 K-1. Nhiệt độ t°C có mức giá trị

A. 25°C

B. 75°C

C. 90°C

D. 100°C

Câu 5:

Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt thừng dẫn sắt kẽm kim loại tuân theo đuổi ấn định luật Ôm tùy thuộc vào ĐK nào là sau đây:

A. Dòng năng lượng điện qua quýt thừng dẫn sắt kẽm kim loại sở hữu độ mạnh rất rộng lớn. 

B. Dây dẫn sắt kẽm kim loại sở hữu sức nóng phỏng tăng dần dần. 

C. Dây dẫn sắt kẽm kim loại sở hữu sức nóng phỏng hạn chế dần dần. 

D. Dây dẫn sắt kẽm kim loại sở hữu sức nóng phỏng ko thay đổi.

Câu 6:

Suất sức nóng năng lượng điện động dựa vào vào

A. Nhiệt phỏng côn trùng hàn. 

B. Độ chênh chếch sức nóng phỏng côn trùng hàn. 

C. Độ chênh chếch sức nóng phỏng côn trùng hàn và thực chất nhì sắt kẽm kim loại. 

Xem thêm: đồng bằng sông cửu long được tạo nên bởi phù sa của sông

D. Nhiệt phỏng côn trùng hàn và thực chất nhì sắt kẽm kim loại.