diện tích xung quanh nón

Bài ghi chép Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Bạn đang xem: diện tích xung quanh nón

Bài giảng: Tất tần tật về Mặt nón - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

1. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cho hình nón (H) với nửa đường kính lối tròn xoe lòng là R và chừng nhiều năm lối sinh là l.

+ Diện tích xung xung quanh của hình nón bởi nửa tích số của chừng nhiều năm lối tròn xoe lòng và chừng nhiều năm lối sinh:
Sxq = πR.l

+ Diện tích toàn phần của hình nón bởi tổng diện tích S xung xung quanh và mặc đáy:
Stp = πR.l + πR2

+ Thể tích khối nón bởi một trong những phần tía tích số diện tích S hình trụ lòng và chiều cao:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho hình nón tròn xoe xoay với đỉnh là S; O là tâm của lối tròn xoe lòng, lối sinh bởi a√2 và góc giữa lối sinh và mặt mày bằng lòng bởi 600.Tính diện tích S xung xung quanh của hình nón và thể tích của khối nón thứu tự là?

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Hướng dẫn giải:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Gọi A là một trong những điểm nằm trong lối tròn xoe lòng hình nón.

Theo giải thiết tớ với lối sinh SA = a√2 và góc thân thuộc lối sinh và mặt mày bằng lòng là
Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay = 600 .

Trong tam giác vuôn SAO, tớ có:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Diện tích xung xung quanh hình nón là:
Sxq = πRl = π.Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay .a√2 = πR2

Thể tích của khối nón tròn xoe xoay
Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay (đvtt)

Chọn A

Quảng cáo

Ví dụ 2. Một hình nón với 2 lần bán kính lòng là 2a√3 , góc ở đỉnh là 1200. Tính thể tích của khối nón cơ theo đòi a.

A. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay    B. πa3    C. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay    D. 2πa3

Hướng dẫn giải:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Gọi S là đỉnh hình nón, O là tâm lòng, A là một trong những điểm nằm trong lối tròn xoe lòng.

Theo fake thiết dễ dàng suy rời khỏi lối tròn xoe lòng với nửa đường kính là:

Do góc ở đỉnh là 1200 nên Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Xét tam giác SAO vuông bên trên O, tớ có:
SO = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay = a

Do cơ độ cao hình nón là h = SO= a.

Vậy thể tích khối nón là
V = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay πr2h = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay π.3a2.a = πa3

Chọn B.

Ví dụ 3. Một hình nón với lối sinh bởi 2a và diện tích S xung xung quanh bởi 2πa2 . Thể tích khối nón là:

A. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay    B. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay    C. 2πa3    D. √2πa3

Hướng dẫn giải:

Ta có tính nhiều năm lối sinh là l = 2a .

Do diện tích S xung xung quanh là 2πa2 nên :

Xem thêm: lấy cớ gì pháp đưa quân ra đánh hà nội lần thứ hai

Sxq = π.R.l = 2πa2 ⇒ R = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay = a

Chiều cao của hình nón là:
h = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay = √3a

Thể tích của khối nón là
V = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay πR2h = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay π.a2.√3 = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 4. Cắt hình nón (N) bởi một phía bằng trải qua trục của hình nón được tiết diện là một trong những tam giác vuông cân nặng với diện tích S bởi 3a2. Diện tích xung xung quanh của (N) là:

A. 6πa2    B. √2πa2    C. 6√2πa2    D. 3√2πa2

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Hướng dẫn giải:

Do rời hình nón (N) bởi một phía bằng trải qua trục của hình nón nên tiết diện qua chuyện trục là mặt mày bằng (SAB) – với AB là 2 lần bán kính của lối tròn xoe lòng.

Theo fake thiết tam giác SAB là tam giác vuông cân nặng bên trên S và với diện tích S 3a2 nên

SABC = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay SA2 = 3a2 ⇒ SA = √6a

Khi cơ, chừng nhiều năm lối sinh của hình nón là

l = SA = √6a

Do tam giác SAB là tam giác vuông cân nặng bên trên S nên
AB = SA.√2 = √6a.√2 = 2√3a

Suy rời khỏi, lối cao của hình nón là:

h = SO = AB/2 = √3a

Bán kính lối tròn xoe lòng là R = AB/2 = a√3 .

Diện tích xung xung quanh của (N) là:

Sxq = π.R.l = π.a√3.a.√6 = 3√2πa2

Chọn D

Ví dụ 5. Cho hình trụ với nửa đường kính bởi 6. Cắt vứt 1/4 hình trụ thân thuộc nhị nửa đường kính OA và OB, rồi ghép nhị nửa đường kính này lại sao mang đến tạo hình một hình nón ( hình vẽ ). Tính thể tích khối nón tương ứng

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Diện tích hình trụ với nửa đường kính bởi R = 6 là: Stron = πR2 = π62 = 36π

Cắt vứt 1/4 hình trụ thì diện tích S còn sót lại đó là diện tích S xung xung quanh của nón. Đường sinh của nón là nửa đường kính lối tròn: l = R = 6

Diện tích xung xung quanh của nón là:
Sxq = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay Stron = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay .36π = 27π (1)

Lại có: Sxq = π.r.l = π.r.6 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: π.r.6 = 27π ⇒ r = Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Khi cơ, lối cao hình nón là:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Thể tích khối nón ứng là:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay

Chọn A.

Xem thêm: bài văn mẫu lớp 4

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 với nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu vô cùng hay
 • Phương pháp tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay
 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu nội tiếp, nước ngoài tiếp hình chóp vô cùng hay
 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu nội tiếp, nước ngoài tiếp lăng trụ vô cùng hay
 • Cách giải dạng bài bác tập dượt tiết diện của hình nón vô cùng hay
 • Dạng bài bác tập dượt về hình nón tròn xoe xoay (cực hoặc, với câu nói. giải)
 • Cách tính diện tích S hình trụ, thể tích khối trụ vô cùng hay
 • Dạng bài bác tập dượt về hình trụ, mặt mày trụ (cực hoặc, với câu nói. giải)
 • Dạng bài bác tập dượt hình trụ nội tiếp, nước ngoài tiếp hình cầu, nón, lập phương vô cùng hay

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

mat-non-mat-tru-mat-cau.jsp