diện tích mặt cầu công thức

Bài ghi chép Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu.

Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay

Bạn đang xem: diện tích mặt cầu công thức

Bài giảng: Các dạng câu hỏi tương quan cho tới mặt mày cầu - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

1. Phương pháp giải

Quảng cáo

Cho mặt mày cầu sở hữu nửa đường kính R, Khi đó:

• Diện tích mặt mày cầu: S = 4πR2 .

• Thể tích khối cầu V = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay πR3.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Mặt cầu sở hữu nửa đường kính R√3 sở hữu diện tích S là:

A. 4√3πR2 .    B. 4πR2 .    C. 6πR2 .    D. 12πR2 .

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức: S = 4πR2

Diện tích mặt mày cầu sở hữu nửa đường kính R√3 là:
S = 4π(R√3)2 = 12πR2 .

Chọn D.

Ví dụ 2. Cho hình trụ 2 lần bán kính 4a xoay quanh 2 lần bán kính của chính nó. Khi cơ thể tích khối tròn trặn xoay sinh đi ra bằng:

A. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay πa3    B. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay πa3    C. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay πa3    D. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay πa3

Hướng dẫn giải:

Cho hình trụ 2 lần bán kính 4a xoay quanh 2 lần bán kính của chính nó tao được khối cầu sở hữu 2 lần bán kính 4a hoặc nửa đường kính R = 2a.

Thể tích khối cầu là:

V = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay πR3 = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay π(2a)3 = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay πa3 .

Chọn A

Quảng cáo

Ví dụ 3. Khối cầu ( S) sở hữu diện tích S mặt mày cầu bởi vì (đvdt). Tính thể tích khối cầu.

A. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay π (đvdt).    B. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay π (đvdt).

C. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay π (đvdt).    D. Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay π (đvdt).

Hướng dẫn giải:

Do khối cầu (S) sở hữu diện tích S mặt mày cầu bởi vì nên tao có:

Xem thêm: văn minh chăm pa có đặc điểm gì

S = 4πR2 = 16π ⇒ R = 2

Thể tích của khối cầu là:

V = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay πR3 = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay π23 = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay π (đvdt).

Chọn D.

Ví dụ 4. Cho khối cầu hoàn toàn có thể tích là 36π (cm3) . Bán kính R của khối cầu là:

A. R = 6 cm    B. R= 3 centimet.

C. R = 3√2 cm    D. R = √6 cm

Hướng dẫn giải:

Thể tích của khối cầu V = Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay πR3 = 36π
⇒ R3 = 27 ⇔ R = 3 centimet.

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 5. Một loại bể chứa chấp nước bao gồm nhị nửa hình cầu và một hình trụ (như hình vẽ).

Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay

Đường sinh của hình trụ bởi vì nhị thứ tự 2 lần bán kính của hình cầu. sành thể tích của bể chứa chấp nước là Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay m3. Tính diện tích S xung xung quanh của loại bể chứa chấp nước bám theo đơn vị chức năng m2.

A. 50π(m2)    B. 64π(m2)

C. 40π(m2)    D. 48π(m2)

Hướng dẫn giải:

Gọi 4x ( m) là đàng sinh hình trụ.

Khi cơ đàng tròn trặn lòng hình trụ và mặt mày cầu sở hữu nửa đường kính là x (m).

Thể tích bể chứa chấp nước này đó là thể tích của khối trụ sở hữu nửa đường kính lòng R = x;
đường sinh l = h = 4x và thể tích khối cầu sở hữu nửa đường kính R= x.

Do cơ, thể tích bể chứa chấp nước là:

Cách tính diện tích S mặt mày cầu, thể tích khối cầu vô cùng hay

Vậy diện tích S xung xung quanh bồn tắm là:
π(4x2 + 2.x.4x) = 48π(m2) .

Chọn D.

Quảng cáo

Xem thêm: sách bài tập toán 9

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 sở hữu vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu vô cùng hay
 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu nội tiếp, nước ngoài tiếp hình chóp vô cùng hay
 • Phương pháp xác lập mặt mày cầu nội tiếp, nước ngoài tiếp lăng trụ vô cùng hay
 • Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần hình nón, tính thể tích khối nón vô cùng hay
 • Cách giải dạng bài bác tập luyện tiết diện của hình nón vô cùng hay
 • Dạng bài bác tập luyện về hình nón tròn trặn xoay (cực hoặc, sở hữu điều giải)
 • Cách tính diện tích S hình trụ, thể tích khối trụ vô cùng hay
 • Dạng bài bác tập luyện về hình trụ, mặt mày trụ (cực hoặc, sở hữu điều giải)
 • Dạng bài bác tập luyện hình trụ nội tiếp, nước ngoài tiếp hình cầu, nón, lập phương vô cùng hay

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

mat-non-mat-tru-mat-cau.jsp