điện tích e

Điện tích và lượng của phân tử p, e, n nhìn có vẻ như ko đằm thắm thiện với chúng ta học viên lớp 10. Nhưng chớ lo ngại – vì thế điều này cực kỳ thông thường. Chỉ cần thiết xúc tiếp một thời hạn, các bạn sẽ thấy cực kỳ vui!

Bạn đang xem: điện tích e

Cần học tập trước lúc vô bài bác này

Nguyên tử thiệt giản dị bên dưới con cái đôi mắt tuổi hạc teen.

1. Bảng độ quý hiếm năng lượng điện và khối lượng

Trị năng lượng điện và khối lượng
Những số lượng nhỏ vượt lên trên mức độ tưởng tượng (Photo: TrongToan on W3chem)

2. quý khách nghĩ về sao về độ quý hiếm năng lượng điện và khối lượng?

+Khối lượng của một phân tử e là 9,1095.10-31kg = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 91095kg.

+Khối lượng của một phân tử p (~n) là 1,6726.10-27kg = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 00 16726kg.

+Giá trị năng lượng điện của một phân tử e (p) là 1,602.10-19C = 0,000 000 000 000 000 000 1602C.

Đương nhiên, thường thấy những độ quý hiếm bên trên là vượt lên trên nhỏ và chính vì vậy – ko tiện biên chép và đo lường và tính toán. Các ngôi nhà khoa học tập vẫn nghĩ về đi ra cơ hội quy đổi sao mang đến tiện nghi hơn; vì chưng cách

 • Thay vì thế sử dụng đơn vị chức năng kilogam thì sử dụng đơn vị chức năng u (chính là đơn vị chức năng Cacbon vẫn học).
 • Thay vì thế sử dụng độ quý hiếm ứng với đơn vị chức năng Culong thì sử dụng đem trở thành độ quý hiếm e0.

2.1. Các đơn vị chức năng quy đổi như sau:

1,6605.10-27 kg = 1u (1đvC)

1,602.10-19 C = 1e0

2.2. Thực hành quy đổi đơn vị:

Đổi lượng của p (n) kể từ kilogam thanh lịch u.

Đã biết 1,6605.10-27 kilogam = 1u

Mà mp = 1,6726.10-27kg ~ mn = 1,6748.10-27kg => ?u

Bạn thường thấy tức thì mp ~ mn ~ 1u

Máy móc rộng lớn, chúng ta sử dụng quy tắc tam xuất, Khi cơ tao sở hữu vấn đề sau:

 • Với p là (1,6726.10-27kg x 1u) : 1,6605.10-27 kg = 1,0073u ~ 1u
 • Với n là (1,6748.10-27kg x 1u) : 1,6605.10-27 kg = 1,0086u ~ 1u
Đổi lượng của e kể từ kilogam thanh lịch u.

Đã biết 1,6605.10-27 kilogam = 1u

Mà me = 9,1095.10-31kg => ?u

dùng quy tắc tam xuất, Khi cơ tao sở hữu vấn đề sau:

(9,1095.10-31kg x 1u) : 1,6605.10-27 kg = 0,000549u ~ 0,00055u

3. So sánh năng lượng điện trong số những phân tử e, p, n

Trong phân tử nhân

 • hạt n ko đem điện nên không tồn tại gì nhằm trình bày.
 • hat p đem năng lượng điện dương; vậy năng lượng điện phân tử nhân đó là tổng năng lượng điện của những phân tử p.

Ta đối chiếu năng lượng điện đằm thắm p và e như sau:

 • giá trị năng lượng điện của phân tử p và e bằng nhau và vì chưng 1.
 • điện tích của p (điện dương) ngược vết năng lượng điện của e (điện âm).

4. So sánh lượng trong số những phân tử e, p, n

Dễ thấy, khối lượng của p và n sát vì chưng nhau. Vậy tao chỉ với đối chiếu lượng đằm thắm p (n) với e.

Để đối chiếu, tao chỉ việc lấy nhị lượng (đương nhiên lấy đơn vị chức năng kilogam mới mẻ chủ yếu xác) phân chia nhau thôi, mp : me = 1,6726.10-27kg : 9,1095.10-31kg = 1836 ; tức là

 • Khối lượng p (n) vội vã 1836 phen lượng e.
 • Hoặc khối lượng e nhỏ rộng lớn 1836 phen lượng p (n).
 • Khối lượng e vượt lên trên nhỏ, ko đáng chú ý đối với lượng p (n). Trong đo lường và tính toán, thông thường bỏ qua chuyện lượng của những e.

5. Tính lượng vẹn toàn tử

Một vẹn toàn tử sở hữu VỎ (chứa những phân tử e) và NHÂN (chứa những phân tử p, n), nên

Xem thêm: diện tichs hình tròn

mnguyên tử = mVỎ + mNHÂN = tổng mcác e + (tổng mcác p + tổng mcác n)

Nhưng vì thế khối lượng những e vượt lên trên nhỏ, ko đáng chú ý nên bỏ lỡ, thành quả là

mnguyên tử = mNHÂN = tổng mcác p + tổng mcác n

Thực hành tính lượng vẹn toàn tử

Một loại vẹn toàn tử Carbon sở hữu 6p, 6e và 8n. Tính lượng vẹn toàn tử C này bám theo kilogam, bám theo u?

Tính bám theo đơn vị chức năng kg

mnguyên tử C = tổng m6e + (tổng m6p + tổng m8n)

= 6 x 9,1095.10 –31kg + 6 x 1,6726.10 –27kg + 8 x 1,6748.10 –27kg = 23,4395.10 –27kg

Tính bám theo đơn vị chức năng u

mnguyên tử C = 6 x 0,00055u + 6 x 1u + 8 x 1u = 14,0033u

Một loại vẹn toàn tử Carbon sở hữu 6p, 6e và 8n. Tính lượng HẠT NHÂN vẹn toàn tử C này bám theo kilogam, bám theo u?

Tính bám theo đơn vị chức năng kg

mhạt nhân C = (tổng m6p + tổng m8n)

= 6 x 1,6726.10 – 27kg + 8 x 1,6748.10 – 27kg = 23,4340.10 – 27kg

Tính bám theo đơn vị chức năng u

mhạt nhân C = 6 x 1u + 8 x 1u = 14u

Từ nhị thành quả bên trên, rất có thể coi lượng vẹn toàn tử thực tiễn chỉ vì chưng lượng HẠT NHÂN!

Bạn hãy xem xét lại kết quả:

 • mnguyên tử C = 23,4395.10 –27kg
 • mhạt nhân C = 23,4340.10 –27kg

Vậy thực tiễn lượng vẹn toàn tử đơn giản lượng của phân tử nhân.

6. Mở rộng

Khối lượng vẹn toàn tử triệu tập ở phân tử nhân vẹn toàn tử. Đây là hạ tầng nhằm loài người khai quật tích điện kếch xù kể từ phản xạ phân tử nhân.

Năng lượng và lượng tương quan nhau bám theo công thức ở trong phòng bác bỏ học tập Albert Einstein: E = mc2. Nếu chúng ta quan hoài, hãy lần hiểu. Rất nhiều thú vị đang được đợi chúng ta phía đằng trước.

Nếu sở hữu thắc mắc hoặc phát minh mới mẻ, hãy share vô phần comment bên dưới chúng ta nhé.
Cũng nhớ là share nội dung bài viết lên social nhằm nhiều người nằm trong hiểu nha ban.

Chia sẻ lên mạng xã hội

Xem thêm: c03 là tổ hợp môn gì