điện phân nóng chảy nacl

Phản ứng năng lượng điện phân giá buốt chảy: NaCl -dpnc hoặc NaCl rời khỏi Na hoặc NaCl rời khỏi Cl2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử, phản xạ năng lượng điện phân giá buốt chảy và đã được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài bác tập dượt đem tương quan về NaCl đem câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

2NaCl -dpnc→ 2Na + Cl2

Quảng cáo

Bạn đang xem: điện phân nóng chảy nacl

Điều khiếu nại phản ứng

- điện phân

Cách triển khai phản ứng

- điện phân giá buốt chảy NaCl.

Hiện tượng nhận ra phản ứng

- Có khí vàng lục, hương thơm xốc bay rời khỏi ở vô cùng dương.

Bạn đem biết

- Cacs ion sắt kẽm kim loại kiềm vô cùng khó khăn bị khử nên cần dung loại năng lượng điện.

- Phương pháp năng lượng điện phân giá buốt chảy dung nhằm pha chế những sắt kẽm kim loại sinh hoạt mạnh như Na, K, Ca…

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Phương pháp này tại đây dung nhằm pha chế sắt kẽm kim loại Na?

A. điện phân giá buốt chảy NaCl.

B. điện phân hỗn hợp NaCl.

C. Cho Cu phản xạ với NaCl.

D. Nhiệt phân NaCl.

Hướng dẫn giải

Phương pháp năng lượng điện phân giá buốt chảy dung nhằm pha chế những sắt kẽm kim loại sinh hoạt mạnh như Na, K, Ca…

Xem thêm: mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở đông nam bộ là

Đáp án A.

Quảng cáo

Ví dụ 2:

Thể tích khí ở dktc bay rời khỏi Lúc năng lượng điện phân giá buốt chảy 5,85 gam NaCl là

A. 1,12 lít.   B. 2,24 lít.   C. 3,36 lít.   D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

Phản ứng năng lượng điện phân giá buốt chảy: 2NaCl → 2Na + Cl2 ↑ | Cân vì chưng phương trình hóa học

V = 0,05.22,4 = 1,12 lít.

Đáp án B.

Ví dụ 3:

Khi năng lượng điện phân giá buốt chảy NaCl, khí clo sinh rời khỏi ở

A. catot.   B. vô cùng âm.   C. anot.   D. màng ngăn.

Hướng dẫn giải

clo sinh rời khỏi ở vô cùng dương hoặc anot

Đáp án C.

Xem thêm: công thức tính vận tốc trung bình

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Phản ứng năng lượng điện phân dung dịch: 2NaCl + 2H2O -dpdd→ 2NaOH + Cl2 ↑ + H2
 • NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl ( ↓)
 • NaBr + AgNO3 → NaNO3 + AgBr ( ↓)
 • NaI + AgNO3 → NaNO3 + AgI ( ↓)
 • NaCl + H2SO4 -<250oC→ NaHSO4 + HCl ↑
 • 2NaCl + H2SO4 -≥400oC→ Na2SO4 + 2HCl ↑
 • 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2
 • 2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2
 • 2NaI + Br2 → 2NaBr + I2
 • 2NaI + O3 + H2O → 2NaOH + I2 + O2
 • 2NaI + 2FeCl3 → I2 + 2FeCl2 + 2NaCl
 • 2NaI + 2Fe(NO3)3 → I2 + 2Fe(NO3)2 + 2NaNO3
 • 2NaI + Fe2(SO4)3 → I2 + 2FeSO4 + Na2SO4
 • 2NaI + H2O2 → I2 + 2NaOH
 • 8HNO3 + 6NaI → 6NaNO3 +3I2 + 2NO ↑ + 4H2O

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-natri-na.jsp