điện phân 200ml dung dịch cuso4

Câu hỏi:

28/08/2019 52,215

Điện phân (với năng lượng điện cực kỳ trơ) 200ml dung dch CuSO4 mật độ x mol/l, sau đó 1 thời hạn thu được hỗn hợp Y vẫn còn đó màu xanh da trời, với lượng hạn chế 8 gam đối với hỗn hợp ban sơ. Cho 16,8 gam bột Fe nhập Y, sau khoản thời gian những phản ng xẩy ra trọn vẹn, nhận được 12,4 gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của X là :

Bạn đang xem: điện phân 200ml dung dịch cuso4

Đáp án D

Vì hỗn hợp Y vẫn còn màu xanh da trời nên Y vẫn còn chứa Cu2+ khồng hề bị năng lượng điện phân.

Khi cho tới Fe nhập hỗn hợp Y có phn ứng:

Theo quyết định luật bảo toàn lượng, tớ có:

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện phân hỗn hợp CuCl2 với năng lượng điện viên trơ, sau một thời hạn nhận được 0,32 gam Cu catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ trọn vẹn lượng khí X nhập 200ml dung dịch NaOH ( nhiệt độ phỏng thường). Sau phản xạ, mật độ NaOH còn sót lại là 0,05M (giả thiết th tích hỗn hợp ko thay cho đổi). Nồng phỏng ban sơ của hỗn hợp NaOH là

A. 0,15M

B. 0,2M

C. 0,1M

D. 0,05M

Câu 2:

Điện phân hỗn hợp NaOH với độ mạnh dòng năng lượng điện là 10 A nhập thi gian trá 268 giờ. Sau khi năng lượng điện phân còn sót lại 100g hỗn hợp NaOH với mật độ 24%. Nồng phỏng % của dd NaOH trước khí năng lượng điện phân là:

A. 4,2%

B. 2,4%

C. 1,4%

D. 4,8%

Câu 3:

Điện phân 150ml hỗn hợp AgNO3 1M với năng lượng điện cực kỳ trơ nhập t giờ, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi 2,68A (hiệu suất quy trình điện phân là 100%), nhận được hóa học rắn X, hỗn hợp Y và khí Z, Cho 12,6 gam Fe nhập Y, sau khoản thời gian những phản xạ kết đốc thu được 14,5 gam láo lếu kim loại tổng hợp loạivà khí NO (sn phẩm khử duy nhất). Giá trị của t

A. 0,8.

Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

B. 0,3.

C. 1,0.

D. 1,2.

Câu 4:

Người tớ pha chế H2 và O2 vì chưng cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp NaOH với năng lượng điện cực kỳ trơ, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện 0,67A nhập thời hạn 40 giờ. Dung dịch thu được sau năng lượng điện phân với lượng 100 gam và mật độ NaOH là 6%. Nồng phỏng hỗn hợp NaOH trước năng lượng điện phân là (giả thiết lượng nước cất cánh khá ko xứng đáng k).

A. 5,08%

B. 6,00%

C. 5,50%

D. 3,16%

Câu 5:

Khi năng lượng điện phân dung dịch muối bột, độ quý hiếm pH sát 1 năng lượng điện cực kỳ tạo thêm. Dung dịch muối bột bại liệt là:

A. KCl

B. CuSO4

C. AgNO3

D. K2SO4

Câu 6:

Sau một thời hạn năng lượng điện phân 200ml hỗn hợp CuSO4 với năng lượng điện cực kỳ graphit, lượng của hỗn hợp hạn chế 8g. Đlàm kết tủa không còn ion Cu2+ nhập dd còn sót lại sau năng lượng điện phân, nên dùng 100ml dung dịch H2S 0,5M. Nồng phỏng mol của hỗn hợp CuSO4 trước lúc năng lượng điện phân là

A. 0,5M

B. 0,75M

C. 1M

Xem thêm: quan hệ đối kháng trong quần xã biểu hiện ở

D. 1,5M