điểm khác nhau cơ bản giữa khởi nghĩa yên thế và phong trào cần vương là

Câu hỏi:

07/02/2020 34,793

Bạn đang xem: điểm khác nhau cơ bản giữa khởi nghĩa yên thế và phong trào cần vương là

C. Mục tiêu xài đấu tranh 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Điểm không giống cơ phiên bản của cuộc khởi nghĩa Yên Thế đối với những cuộc khởi nghĩa vô trào lưu Cần Vương được thể hiện tại ở ngay lập tức thương hiệu của trào lưu và cuộc khởi nghĩa, này là mục tiêu/mục đích đấu giành giật. Cụ thể:

- Phong trào Cần Vương đem tiềm năng đấu giành giật là tiến công Pháp giành song lập dân tộc bản địa, Phục hồi lại chính sách phong loài kiến.

- Khởi nghĩa dân cày Yên Thế đem tiềm năng đấu giành giật là tiến công Pháp nhằm tự động vệ, giành quyền lợi và nghĩa vụ sát sườn, lưu giữ khu đất, lưu giữ xã.

=> Mục đích đấu giành giật cũng quy toan tính chất:

- Phong trào Cần Vương mang tính chất hóa học là trào lưu theo đòi khunh phía phong loài kiến mang tính chất dân tộc bản địa thâm thúy.

- Khởi nghĩa dân cày Yên Thế mang tính chất tự động vệ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình thức đấu giành giật cuộc khởi nghĩa mon Mười năm 1917 ở Nga là gì?

A. Hòa bình phối kết hợp khởi nghĩa vũ trang

B. Biểu tình tiếp cận khởi nghĩa vũ trang

C. Khởi nghĩa vũ trang

D. Chính trị tiếp cận khởi nghĩa vũ trang

Câu 2:

Sự không giống nhau cơ phiên bản đằm thắm tổ chức triển khai Hội nước Việt Nam Cách mạng thanh niên và nước Việt Nam Quốc dân đảng là ở

A. Khuynh phía cơ hội mạng

B. Thành phần tham ô gia

C. Phương pháp, mẫu mã đấu tranh

D. Địa bàn hoạt động

Câu 3:

Đảng Cộng sản Đông Dương xác lập quân thù vô quá trình cách mệnh 1930 – 1945 là

A. Thực dân phong kiến

Xem thêm: tính chất hóa học của phi kim

B. Phản động nằm trong địa và tay sai của chúng

C. Đế quốc vạc xít Pháp – Nhật và tay sai

D. Phát xít Nhật

Câu 4:

Điểm như là nhau của trào lưu cách mệnh 1930 – 1931 và trào lưu cách mệnh 1936 – 1939 là

A. Đều xây dựng mặt mũi trận dân tộc bản địa nhằm hội tụ phần đông quần bọn chúng đấu tranh

B. Đều nhằm lại mang đến Đảng bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề trân quý về giành và lưu giữ chủ yếu quyền

C. Đều xác lập trách nhiệm kế hoạch của cách mệnh là chống đế quốc, chống phong kiến

D. Đều kêu gọi lực lượng của toàn dân tộc bản địa nhập cuộc đấu tranh

Câu 5:

Theo thỏa thuận hợp tác của những cường quốc bên trên Hội nghị Ianta, Khu vực Đông Nam Á nằm trong phạm vi tác động của

A. Mĩ, Anh và Liên Xô

B. những nước phương Tây

C. Đức, Pháp và Nhật Bản

D. Các nước Đông Âu

Câu 6:

Điểm công cộng vô khuynh phía đấu giành giật của tía tổ chức triển khai nằm trong sản thành lập năm 1929 ở nước Việt Nam là gì?

A. Theo khuynh phía cách mệnh tư sản

B. Theo khuynh phía cách mệnh vô sản

C. Mục đích giải hòa giai cấp cho vô sản

Xem thêm: dãy tỉ số bằng nhau

D. Mục đích giải hòa dân tộc