điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

Câu hỏi:

26/07/2019 68,895

A. Cực đại.        

Bạn đang xem: điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

Đáp án chủ yếu xác

C. Mức trung bình        

Đáp án A

Điểm bão hòa khả năng chiếu sáng là trị số khả năng chiếu sáng tuy nhiên kể từ bại độ mạnh quang đãng phù hợp ko gia tăng mặc dù rằng khả năng chiếu sáng nối tiếp tăng → Điểm bão hòa khả năng chiếu sáng là độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp đạt độ quý hiếm cực lớn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm bù khả năng chiếu sáng là độ mạnh khả năng chiếu sáng tuy nhiên ở bại, độ mạnh quang đãng hợp?

A. Lớn rộng lớn độ mạnh thở.

B. Cân vày với độ mạnh thở.

C. Nhỏ rộng lớn độ mạnh thở.

D. Lớn tất tả gấp đôi độ mạnh thở.

Câu 2:

Điểm bù CO2 là mật độ CO2 đạt?

A. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp và độ mạnh thở cân nhau.

B. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp thấp rộng lớn độ mạnh thở.

C. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp to hơn độ mạnh thở.

D. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp và độ mạnh thở cân nhau.

Câu 3:

Những tuyên bố này trúng trong số tuyên bố sau?

(1) Cường phỏng khả năng chiếu sáng tăng dần dần tới điểm bão hòa thì độ mạnh quang đãng phù hợp tăng dần; kể từ điểm bão hòa trở chuồn, độ mạnh khả năng chiếu sáng tăng thì độ mạnh quang đãng phù hợp rời dần dần.

(2) Cây quang đãng phù hợp vượt trội nhất ở miền khả năng chiếu sáng đỏ ửng tiếp sau đó là miền khả năng chiếu sáng xanh rờn tím.

(3) Nồng phỏng CO2 càng tăng thì độ mạnh quang đãng phù hợp càng tăng.

(4) Nồng phỏng CO2 tăng dần dần tới điểm bão hòa thì độ mạnh quang đãng phù hợp tăng dần; kể từ điểm bão hòa trở chuồn, mật độ CO2 tăng thì độ mạnh quang đãng phù hợp rời dần dần.

(5) Khi sức nóng phỏng tăng cho tới sức nóng phỏng tối ưu thì độ mạnh quang đãng phù hợp tăng đặc biệt thời gian nhanh thông thường đạt cực lớn ở 25 - 35o C rồi tiếp sau đó tụt giảm mạnh.

Phương án vấn đáp trúng là:

Xem thêm: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

A. (1) và (4).     

B. (1), (2) và (4).

C. (1), (2), (4) và (5).     

D. (1), (2), (3), (4) và (5).

Câu 4:

Nếu nằm trong độ mạnh phát sáng thì khả năng chiếu sáng đơn sắc red color sẽ sở hữu được hiệu suất cao quang đãng hợp?

A. Kém rộng lớn khả năng chiếu sáng đơn sắc blue color tím.

B. bằng phẳng khả năng chiếu sáng đơn sắc blue color tím.

C. Lớn rộng lớn khả năng chiếu sáng đơn sắc blue color tím.

D. Nhỏ rộng lớn khả năng chiếu sáng đơn sắc blue color lam.

Câu 5:

Điểm bão hòa CO2 là mật độ CO2 đạt?

A. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp đạt ít nhất.

B. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp đạt tối đa.

C. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp đạt tối đa.

D. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng phù hợp đạt tới mức tầm.

Câu 6:

Nhận tấp tểnh này tại đây đúng?

A. Tại ĐK độ mạnh khả năng chiếu sáng thấp, tăng mật độ CO2 thuận lợi cho tới quang đãng phù hợp.

B. Tại ĐK độ mạnh khả năng chiếu sáng thấp, rời mật độ CO2 thuận lợi cho tới quang đãng phù hợp.

C. Tại ĐK độ mạnh khả năng chiếu sáng cao, tăng mật độ CO2 thuận lợi cho tới quang đãng phù hợp.

Xem thêm: mục đích của sơ đồ khối là gì

D. Tại ĐK độ mạnh khả năng chiếu sáng cao, rời mật độ CO2 tiện lợi cho tới quang đãng phù hợp.