để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

Câu hỏi:

14/01/2022 61,693

A. Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes.

Bạn đang xem: để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

B. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes.

C. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes.

D. Cả A và B đều đích.

Đáp án chủ yếu xác

Trong Khi nhập tài liệu mang đến bảng, mong muốn xóa một phiên bản ghi và đã được lựa chọn, tao tiến hành một trong số thao tác sau:

+ Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes

+ Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes

+ Ta bấm phím Delete bên trên keyboard.

Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thanh lọc đi ra list học viên “Nam” vô lớp, tao thực hiện:

A. Trên ngôi trường (Giới Tính) tao nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

B. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án , rồi gõ vô chữ (“Nam”) bên trên ngôi trường (Giới Tính), tiếp sau đó nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

C. Trên ngôi trường (Giới Tính) tao click con chuột vào trong 1 dù có mức giá trị là (Nam), rồi nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

D. Cả B và C đều đúng

Câu 2:

Trong Khi nhập tài liệu mang đến bảng, mong muốn chèn thêm 1 phiên bản ghi mới mẻ, tao thực hiện: Insert  ...........

A. Record 

B. New Rows 

C. Rows 

D. New Record

Câu 3:

Để bố trí tài liệu ngôi trường nào là cơ hạn chế dần dần tao lựa chọn hình tượng nào là sau đây?

A. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án  

Xem thêm: looking back unit 9 lớp 8

B. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án 

C. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

D. Biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

Câu 4:

Trong Access, mong muốn in tài liệu đi ra giấy má, tao thực hiện

A. Edit – Print 

B. File – Print 

C. Windows – Print 

D. Tools – Print

Câu 5:

Cho những thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

(3) Chọn dù sở hữu tài liệu cần thiết lọc

Trình tự động những thao tác nhằm tiến hành được việc thanh lọc bám theo dù tài liệu đang được lựa chọn là:

A. (3) → (1) → (2) 

B. (3) → (2) → (1) 

C. (3) → (1) 

D. (3) → (2)

Câu 6:

Cập nhật tài liệu là: 

A. Thay thay đổi tài liệu trong số bảng

B. Thay thay đổi tài liệu trong số bảng gồm: thêm thắt phiên bản ghi mới mẻ, sửa đổi, xóa phiên bản ghi 

C. Thay thay đổi cấu hình của bảng 

Xem thêm: i think it's impossible to abolish

D. Thay thay đổi cơ hội hiển thị tài liệu vô bảng