đề tiếng việt lớp 1

Bộ 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên chung Giáo viên và cha mẹ nhận thêm tư liệu Đề đua Tiếng Việt lớp 1 kể từ bại liệt chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích đua môn Tiếng Việt lớp 1.

Bạn đang xem: đề tiếng việt lớp 1

Top 200 Đề đua Tiếng Việt lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề đua Tiếng Việt lớp 1 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 30 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Sở Đề đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ trăng tròn Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối học thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 - Cánh diều

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ trăng tròn Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Bài tập luyện hằng ngày lớp 1

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 1

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Cánh diều

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

 • Bài tập luyện Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Bộ đề Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng việt (cực hay)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023

Bài đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Xem thêm: văn tả con gà trống lớp 4 ngắn nhất

PHẦN I. ĐỌC

Gói bánh chưng

 Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Ngày thời điểm cuối năm, nhỏ bé nằm trong mọi người gói bánh chưng. Thầy thì dọn bàn và ghế lấy vị trí rỗng ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối xanh. Sau một hồi vất vả thì cũng sẵn sàng kết thúc. Và ông chính thức gói bánh.

Đầu tiên nhằm một tờ lá quả chuối xanh ở bên dưới, rồi cho tới nếp, cho tới đỗ, để thịt heo nhập thân thiện thực hiện nhân. Tiếp theo gót, ông khôn khéo gói lớp lá lại kín mít, tạo ra trở nên hình vuông vắn. Xong xuôi, bà và u nhanh chóng nhẹn xếp từng cái bánh nhập loại nồi rộng lớn nhằm lấy cút luộc cho chín.

Tuy vất vả, tuy nhiên mọi người người nào cũng sung sướng và niềm hạnh phúc.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài xích hiểu tại vị trí I, em hãy nối đúng:

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2. Điền nhập vị trí rỗng iu hoặc ưu 

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Bố thì dọn bàn và ghế lấy vị trí rỗng ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối xanh.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ với nhập đề trước lúc hiểu trở nên giờ.

Chú ý trị âm rõ rệt từng giờ một.

Đọc ngay tắp lự mạch những giờ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt vượt lên trước lâu thân thiện câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích thị những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích thị quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023

Bài đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

PHẦN I. ĐỌC

Nghỉ hè, nhỏ bé về quê. Bà trả nhỏ bé cút chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ với cá rô phi, cá mè, con cá chép. Chợ với trái ngược mạ, trái ngược dưa, trái ngược lê. Bà mua sắm cam làm quà tặng cho tới nhỏ bé. Về mái ấm, nhỏ bé nhằm trái ngược vĩ đại cho tới bà, trái ngược nhỏ cho tới nhỏ bé. 

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài xích hiểu tại vị trí I, em hãy nối đúng:

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2. Em hãy nối những hình sau đây với kể từ ngữ tương ứng

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3. Điền nhập vị trí rỗng s hoặc x 

                                                   Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 4. Tập chép

Khi ếch ồm ộp ở bờ hồ nước, là sẽ có được mưa vĩ đại.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ với nhập đề trước lúc hiểu trở nên giờ.

- Chú ý trị âm rõ rệt từng giờ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt vượt lên trước lâu thân thiện câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3.

                                                    Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 4: 

- HS chép đích thị những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích thị quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023

Bài đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

PHẦN I. ĐỌC

Đôi bàn tay bé

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

Đôi bàn tay nhỏ bé xíu

Lại chăm chỉ nhất nhà

Hết xâu kim cho tới bà

Lại nhặt rau xanh chung u.

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây cho tới ông

Là quần áo cho tới phụ thân.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa nhập nội dung ở bài xích hiểu tại vị trí I, em hãy tiến hành những đòi hỏi sau đây: 

    1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài hiểu ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☐ Đôi bàn tay của nhỏ bé                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ nhập bài xích thơ bên trên với từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☐ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp nhập ngoặc đơn nhằm điền nhập vị trí trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý Khách nhỏ  …………….. nhất mái ấm. 

Câu 2. Điền nhập vị trí rỗng ua hoặc ưa

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Dù còn nhỏ tuy nhiên em vẫn biết chung phụ huynh thao tác mái ấm.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ với nhập đề trước lúc hiểu trở nên giờ.

- Chú ý trị âm rõ rệt từng giờ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ cạnh nhau, ko tự động ý giới hạn hoặc ngắt vượt lên trước lâu thân thiện câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

  1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài hiểu ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☑ Đôi bàn tay của nhỏ bé                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ nhập bài xích thơ bên trên với từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☑ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp nhập ngoặc đơn nhằm điền nhập vị trí trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý Khách nhỏ siêng năng nhất mái ấm. 

Câu 2.

Đề đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích thị những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích thị quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Bài tập luyện, Đề đua, Giáo án lớp 1

- Đề đua lớp 1:

 • Bộ đề đua Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 1 (cả tía sách)

- Bài tập luyện lớp 1:

 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập luyện Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án Giáo dục đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động hưởng thụ lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1Lưu trữ: Đề đua Tiếng Việt lớp 1 sách cũ

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 lịch trình sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.