đề thi toán lớp 3

Bộ Đề thi đua Toán lớp 3 năm 2023 tinh lọc, với đáp án không thiếu Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời phát minh chung Giáo viên và cha mẹ nhận thêm tư liệu Đề thi đua Toán lớp 3 kể từ bại chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 3

Đề thi đua Toán lớp 3 (năm 2023 mới nhất nhất)

Xem demo Đề Toán 3 KNTT Xem demo Đề Toán 3 CTST Xem demo Đề Toán 3 CD

Chỉ kể từ 200k mua sắm trọn vẹn cỗ đề thi đua Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word với tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề thi đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Toán 3 Học kì một năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 với đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Toán lớp 3 - Cánh diều

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề Toán 3 KNTT Xem demo Đề Toán 3 CTST Xem demo Đề Toán 3 CD


Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 (cả tía sách)

Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)

Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần trăng tròn (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần trăng tròn (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách mới)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (sách mới)

Bài luyện từng ngày lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài luyện Toán lớp 3

 • Bài luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 gọi là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 vô số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn trĩnh số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tao được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. trăng tròn 001

Câu 5. Tháng nào là tại đây với 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. trăng tròn 000

B. 18 233

C. trăng tròn 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật với chiều lâu năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. trăng tròn cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – trăng tròn 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham lam quan lại. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham lam quan lại đang được giảm sút 3 chuyến đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham lam quan lại Khu di tích lịch sử vô cả nhị mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn trăng tròn 000 đồng và fake cho tới cô buôn bán trứng tờ 1000 đồng. Cô buôn bán trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Cô buôn bán trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ trăng tròn 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô buôn bán trứng trả lại u …... tờ trăng tròn 000 đồng.

- Cô buôn bán trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số lớn số 1 trong những số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình tròn trụ tâm O

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Đường kính của hình tròn trụ tâm O bên trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số người hiến tiết vô tuần:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Số người

9

8

3

9

10

18

20

Số người cho tới hiến tiết trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn nữa trong thời gian ngày loại Ba là từng nào người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp những số sau theo đòi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một vỏ hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ loét, 5 viên bi vàng, 2 viên bi white. Lan bịt đôi mắt lấy tình cờ một viên bi. Khả năng nào là tại đây không thể xảy ra:

A. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi đỏ loét

B. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi vàng

C. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi xanh

Câu 7: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi mua sắm một quyển vở không còn từng nào tiền?

A. 7 000 chi phí

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Xem thêm: độ dài đường tròn cung tròn

Phần 2. Tự luận

Câu 8:Tìm bộ phận không biết trong những quy tắc tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

a) Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình A to hơn chu vi hình B.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

c) Diện tích hình A tất tả gấp đôi diện tích S hình B.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

d) Tổng diện tích S nhị hình là 10 cm2.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Câu 12.Giải toán

Có tía kho chứa chấp dầu, từng kho chứa chấp 10 000 l. Người tao đang được gửi cút 12 000 l dầu. Hỏi tía kho bại sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số phù hợp điền vô dù rỗng.

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một trang trại trồng 3 255 cây cafe. Bác dân cày rằng “Nông trại của tôi trồng khoảng tầm 3 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã thử tròn trĩnh số km cafe cho tới sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng chục

C. Hàng trăm

D. Hàng nghìn

Câu 2: Cái nón có mức giá 25 000 đồng, loại dù có mức giá 70 000 đồng. Cái nón rẻ rúng rộng lớn loại dù từng nào chi phí ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông vắn và hình chữ nhật với những độ dài rộng như hình vẽ.

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn …… diện tích S hình chữ nhật.

Từ phù hợp nhằm điền vô khu vực chấm là

A. Bằng

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang với 3 cây bút chì, 1 thước kẻ và 1 cây bút mực. Giang nhắm đôi mắt và lựa chọn 2 vô tía vật dụng bên trên. Phát biểu nào là tại đây không đúng

A. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 loại cây bút chì

B. Giang hoàn toàn có thể lấy được một loại cây bút chì và 1 loại cây bút mực

C. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 loại cây bút mực

D. Giang hoàn toàn có thể lấy được một cây bút chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số lớn số 1 trong những số: trăng tròn 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. trăng tròn 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. Tháng nào là tại đây với 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Tháng Sáu

C. Tháng Chín

D. Tháng Bảy

Câu 7. Một sợi dây tương đối dài 30 249 centimet được phân thành 9 đoạn lâu năm cân nhau. Hỏi từng đoạn lâu năm từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (10 đề)

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ mái ấm gia đình nào là với con số gà nhiều nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình nào là với con số gà không nhiều nhất?

................................................................................................................

c) mái ấm chưng Hoàng với nhiều hơn nữa mái ấm gia đình chưng Hùng từng nào con cái gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự trù xây một mái nhà không còn 78 000 viên gạch ốp. Bác Hùng đang được mua sắm 3 chuyến, từng chuyến 18 000 viên gạch ốp. Hỏi theo đòi dự trù, chưng Hùng còn cần mua sắm từng nào viên gạch ốp nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số với 3 chữ số, hiểu được Khi xoá quăng quật chữ số 7 ở sản phẩm đơn vị chức năng, tao được số mới nhất xoàng xĩnh số cần dò la là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Lưu trữ: Đề thi đua Toán lớp 3 (sách cũ)

Xem demo Đề Toán 3 KNTT Xem demo Đề Toán 3 CTST Xem demo Đề Toán 3 CD

Xem thêm thắt đề thi đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua Tiếng Việt 3
 • Đề thi đua Tiếng Anh 3
 • Đề thi đua Tin học tập lớp 3

Đã với tiếng giải bài xích luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: châu mĩ nằm hoàn toàn ở bán cầu nào

Loạt bài xích Đề thi đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài xích luyện lớp 3 những môn học