đề thi tiếng việt lớp 1

Bộ 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án bám sát sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên hùn Giáo viên và cha mẹ đạt thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 kể từ cơ hùn học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua môn Tiếng Việt lớp 1.

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 1

Top 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với lời nói giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Sở Đề thi đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì hai năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đôi mươi Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Kết nối trí thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối trí thức năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Cánh diều

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đôi mươi Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 15 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1

 • Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 Thông tư 27 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Giữa kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với yêu tinh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Bài tập luyện từng ngày lớp 1

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 1

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Cánh diều

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

 • Bài tập luyện Ôn hè Tiếng việt lớp 1 lên lớp 2

 • Bộ đề Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Tiếng việt (cực hay)

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Xem thêm: mục đích của việc gây đột biến nhân tạo nhằm

PHẦN I. ĐỌC

Gói bánh chưng

 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Ngày thời điểm cuối năm, bé xíu nằm trong chúng ta gói bánh chưng. Ba thì dọn bàn và ghế lấy điểm trống trải ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối còn xanh. Sau một hồi dành hết thời gian thì cũng sẵn sàng đoạn. Và ông chính thức gói bánh.

Đầu tiên nhằm một tấm lá quả chuối còn xanh ở bên dưới, rồi mang lại nếp, mang lại đỗ, để thịt heo vô thân thuộc thực hiện nhân. Tiếp bám theo, ông khôn khéo gói lớp lá lại kín mít, tạo nên trở thành hình vuông vắn. Xong xuôi, bà và u thời gian nhanh nhẹn xếp từng cái bánh vô cái nồi rộng lớn nhằm lấy cút nấu chín.

Tuy vất vả, tuy nhiên chúng ta người nào cũng hạnh phúc và niềm hạnh phúc.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài bác gọi tại phần I, em hãy nối đúng:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2. Điền vô điểm trống trải iu hoặc ưu 

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Bố thì dọn bàn và ghế lấy điểm trống trải ngồi gói bánh. Còn u sẵn sàng nếp, thịt, đỗ, lá quả chuối còn xanh.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ với vô đề trước lúc gọi trở thành giờ đồng hồ.

Chú ý phân phát âm rõ nét từng giờ đồng hồ một.

Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thuộc câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ ghi chép đẹp mắt, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Nghỉ hè, bé xíu về quê. Bà fake bé xíu cút chợ. Chợ họp ở bờ đê. Chợ với cá rô phi, cá mè, cá chép vàng. Chợ với ngược u, ngược dưa, ngược lê. Bà mua sắm cam làm quà tặng mang lại bé xíu. Về căn nhà, bé xíu nhằm ngược to lớn mang lại bà, ngược nhỏ mang lại bé xíu. 

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài bác gọi tại phần I, em hãy nối đúng:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2. Em hãy nối những hình tiếp sau đây với kể từ ngữ tương ứng

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3. Điền vô điểm trống trải s hoặc x 

                                                   Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 4. Tập chép

Khi ếch ồm ộp ở bờ hồ nước, là sẽ có được mưa to lớn.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ với vô đề trước lúc gọi trở thành giờ đồng hồ.

- Chú ý phân phát âm rõ nét từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thuộc câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3.

                                                    Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 4: 

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ ghi chép đẹp mắt, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

PHẦN I. ĐỌC

Đôi bàn tay bé

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

Đôi bàn tay bé xíu xíu

Lại chăm chỉ nhất nhà

Hết xâu kim mang lại bà

Lại nhặt rau xanh hùn u.

Đôi bàn tay be bé

Nhanh nhẹn ai biết không?

Chăm tưới cây mang lại ông

Là áo xống mang lại tía.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1. Dựa vô nội dung ở bài bác gọi tại phần I, em hãy tiến hành những đòi hỏi sau đây: 

    1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài gọi ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☐ Đôi bàn tay của bé xíu                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ vô bài bác thơ bên trên với từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☐ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ tương thích vô ngoặc đơn nhằm điền vô điểm trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý khách hàng nhỏ  …………….. nhất căn nhà. 

Câu 2. Điền vô điểm trống trải ua hoặc ưa

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3. Tập chép

Dù còn nhỏ tuy nhiên em vẫn biết hùn cha mẹ thao tác căn nhà.

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ĐỌC

- HS tấn công vần (đọc thầm) một lượt những giờ đồng hồ với vô đề trước lúc gọi trở thành giờ đồng hồ.

- Chú ý phân phát âm rõ nét từng giờ đồng hồ một.

- Đọc ngay lập tức mạch những giờ đồng hồ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt quá lâu thân thuộc câu.

PHẦN II. VIẾT

Câu 1.

  1. Đánh dấu  vào đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài gọi ĐÔI BÀN TAY BÉ nói tới đôi tay của ai?

☐ Đôi bàn tay của u                ☑ Đôi bàn tay của bé xíu                 ☐ Đôi bàn tay của bố 

b. Mỗi câu thơ vô bài bác thơ bên trên với từng nào từ?

☐ 4 kể từ            ☑ 5 kể từ        ☐ 6 từ

2. Chọn kể từ ngữ tương thích vô ngoặc đơn nhằm điền vô điểm trống: 

(lười nhác / siêng năng)

- Quý khách hàng nhỏ siêng năng nhất căn nhà. 

Câu 2.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 với đáp án (10 đề)

Câu 3.

- HS chép đích những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, đích quy định

- Chữ ghi chép đẹp mắt, đều, ngay lập tức nét

- Trình bày thật sạch, gọn gàng gàng

Xem demo Đề TV1 KNTT Xem demo Đề TV1 CTST Xem demo Đề TV1 CD

Bài tập luyện, Đề thi đua, Giáo án lớp 1

- Đề thi đua lớp 1:

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề thi đua Tiếng Anh lớp 1 (cả tía sách)

- Bài tập luyện lớp 1:

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập luyện Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án Giáo dục đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động thưởng thức lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 sách cũ

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 lịch trình sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.