đề thi tiếng anh lớp 1

Bộ 100 Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, sở hữu đáp án được biên soạn bám sát những cuốn sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên (Family and Friends), iLearn Smart Start chung Giáo viên và cha mẹ nhận thêm tư liệu Đề đua Tiếng Anh lớp 1 kể từ bại chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích đua môn Tiếng Anh lớp 1.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 1

Top 100 Đề đua Tiếng Anh lớp một năm 2023 (có đáp án)

Quảng cáo

 • Top 10 Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì một năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì hai năm 2023 (cả 3 sách)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo) sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Chân trời tạo nên năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

  Xem đề thi


Đề đua Tiếng Anh lớp 1 iLearn Smart Start

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1 iLearn Smart Start

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Cuối kì 1 iLearn Smart Start

 • Đề đua Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2 iLearn Smart Start

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Cuối kì 2 iLearn Smart Start

 • Đề đua Cuối kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 Thông tư 22 (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

  Xem đề thi

Tham khảo thêm thắt Bài luyện, đề đua lớp 1 hoặc khác:

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 (hàng ngày)

  Xem thêm: đề tiếng việt lớp 3

 • Giáo án lớp 1 (các môn học)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: 30 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Complete these words

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

II. Read and tick

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

III. Tô màu sắc theo đuổi khêu gợi ý

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề) | Kết nối tri thức

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 1 Thông tư 22 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: 30 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Look at the picture and write “Yes” or “No”

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

II. Write “b, c, d, e, k, r” đồ sộ complete the words

1. _ o o k

4. _ o l l

2. _ r a nó o n

5. _ o b o t

3. _ i t e

6. _ r a s e r

III. Count and write

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: 30 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Look at the picture and complete the word

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

III. Look at the picture and match

Đề đua Tiếng Anh lớp 1 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài luyện, Đề đua, Giáo án lớp 1

- Đề đua lớp 1:

 • Bộ đề đua Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bộ đề đua Tiếng Anh lớp 1 (cả tía sách)

- Bài luyện lớp 1:

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều

 • Bài luyện Toán lớp 1 (hàng ngày)

 • Bài luyện Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 1 Cánh diều

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2
 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2

- Giáo án lớp 1:

 • Giáo án Tiếng Việt lớp 1
 • Giáo án Toán lớp 1
 • Giáo án Đạo đức lớp 1
 • Giáo án Âm nhạc lớp 1
 • Giáo án giáo dục và đào tạo thể hóa học lớp 1
 • Giáo án Hoạt động hưởng thụ lớp 1
 • Giáo án Mĩ thuật lớp 1
 • Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1Lưu trữ: Đề đua Tiếng Anh lớp 1 sách cũ

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 công tác sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.