de thi sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, rất dị nhất của cách mệnh VN vô giai đoạn 1954 - 1975 là

A. Tiến hành mặt khác nhị trách nhiệm cách mệnh không giống nhau ở nhị miền giang sơn.

Bạn đang xem: de thi sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân tách tách thực hiện nhị miền với nhị cơ chế chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam phát triển thành điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân mật nhị phe.

D. chiến đấu chống cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới nhất của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhị miền tiến hành nhị trách nhiệm không giống nhau nằm trong lệ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh cộng đồng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân (chống Mỹ, cứu vớt nước). 

Xem thêm: sơ đồ tư duy đất nước

B loại vì chỉ phản ánh Điểm lưu ý, ko phản ánh rất dị của cách mệnh việt nam giai đoạn 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh Điểm lưu ý của cách mệnh VN giai đoạn 1954 - 1975.

Chọn A.