đề thi giữa kì 2 toán 6Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 vận chuyển tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 vận chuyển tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 vận chuyển tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp trúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều nhau trong những phân số sau:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc nhập hình vẽ tiếp sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

Câu 3: Làm tròn trĩnh số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ tiếp sau đây. Khẳng ấn định này sau đấy là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp mặt hàng.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp mặt hàng.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp mặt hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu trúng trong những câu sau đây:

A. Hai tia cộng đồng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và với cộng đồng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở thành đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tớ tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, với 4 chúng ta vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm chúng ta này vấn đáp trúng.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMI + IN = MN

C. Khi XiaoMI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại quy tắc tính (tính thời gian nhanh nếu như với thể):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học viên chất lượng tốt là 9 em.

a) Tính số học viên chất lượng tốt của lớp.

b) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) số học viên khá vày 80% số học viên chất lượng tốt. Tìm số học viên khá của lớp.

c) hiểu lớp chỉ mất học viên chất lượng tốt và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao cho tới AC = 4 centimet.

a) Điểm C với nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính chừng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C với là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều bằng:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu vật dụng giành giật thể hiện tại số km hoa trồng nhập vườn của phòng tứ chúng ta Mai; Lan; Huy; An

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong những xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và ngôi nhà Mai trồng số hoa đều nhau.

D) Tổng số hoa ngôi nhà Lan và Mai trồng được vày tổng số hoa ngôi nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều  là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 phen liên tục, với 4 phen xuất hiện tại mặt mũi 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện tại mặt mũi 5 chấm là: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Xem thêm: trắc nghiệm gdcd 12 bài 6

Câu 6: Tính hóa học của quy tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính phú hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả tía đáp án trên

Câu 7: Khẳng ấn định này tại đây đúng: 

A) Hai tia cộng đồng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia cộng đồng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân tách vày điểm O.

D) Tia không trở nên số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều ta được thành phẩm theo lần lượt là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện tại quy tắc tính: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại đua đua tía tổ làm việc của một nhóm phát hành được đo đếm như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc với từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc chất lượng tốt của tất cả group nhiều hơn thế nữa số làm việc khá và đạt của tất cả group là 12 người. Đội trưởng thông tin trúng hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao cho tới AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính chừng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều tối giản với từng số ngẫu nhiên n.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong những phân số sau là phân số tối giản

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái ngược của quy tắc tính Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới với từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái ngược so sánh sinh nhì phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tại quy tắc tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường với 3h nhằm nghịch tặc nhập khu dã ngoại công viên. Cường dành riêng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc ở khu vực vườn thú; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc những trò chơi; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời lừa lọc nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn sót lại nhằm nghịch tặc ở khu vực cây xanh và những loại hoa. Hỏi Cường tiếp tục nghịch tặc từng nào giờ ở khi cây xanh và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào mô tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. hiểu AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số vẹn toàn n

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một số trong những nội dung với nhập cỗ Đề đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không thiếu, Thầy/Cô mừng rỡ lòng coi thử:

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem thêm thắt đề đua Toán 6 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo unique đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề đua Toán 6 Giữa kì 1 với đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 1 với đáp án

 • Bộ Đề đua Cuối kì 1 Toán 6 với đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 2 với đáp án

Mục lục Đề đua Toán 6 theo đuổi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn luyện và bửa túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề đua học viên chất lượng tốt toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình của liên bang nga sau khi liên bang xô viết tan rã

Loạt bài xích Đề đua Toán 6 | Đề đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm không thiếu 2 phần: Số học tập và Hình học tập khiến cho bạn giành điểm trên cao trong những bài xích đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học