đề sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, lạ mắt nhất của cách mệnh VN vô thời gian 1954 - 1975 là

A. Tiến hành bên cạnh đó nhì trách nhiệm cách mệnh không giống nhau ở nhì miền giang sơn.

Bạn đang xem: đề sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân tách rời thực hiện nhì miền với nhì cơ chế chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam phát triển thành điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân thuộc nhì phe.

D. chiến đấu chống cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới mẻ của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhì miền tiến hành nhì trách nhiệm không giống nhau nằm trong lệ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh công cộng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân (chống Mỹ, cứu giúp nước). 

Xem thêm: đồng bằng sông cửu long được tạo nên bởi phù sa của sông

B loại vì chỉ phản ánh điểm sáng, ko phản ánh lạ mắt của cách mệnh VN thời gian 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh điểm sáng của cách mệnh VN thời gian 1954 - 1975.

Chọn A.