đâu là quy tắc đúng khi đặt tên cho biến trong python

Câu hỏi:

10/10/2022 17,452

Bạn đang xem: đâu là quy tắc đúng khi đặt tên cho biến trong python

A. Tên đổi thay hoàn toàn có thể chính thức vị lốt gạch ốp bên dưới “_” hoặc số.

B. Tên đổi thay hoàn toàn có thể chính thức vị lốt gạch ốp bên dưới “_” hoặc vần âm.

Đáp án chủ yếu xác

C. Tên đổi thay hoàn toàn có thể sở hữu những kí hiệu như !, @, #.

D. Tên đổi thay ko phân biệt chữ hoa và chữ thông thường.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích thị là: B

Tên đổi thay hoàn toàn có thể chính thức vị lốt gạch ốp bên dưới “_” hoặc vần âm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phép tắc toán số học tập với số vẹn toàn, phép tắc toán phân chia lấy phần vẹn toàn vô Python là:

A. %

B. // 

C. **

D. div

Câu 2:

Lệnh tại đây mang đến thành phẩm là bao nhiêu?

>>> s= 18-2**2+5%2

A. 15

B. 16

C. 19

D. 18

Câu 3:

Lệnh sau mang đến thành phẩm là bao nhiêu?

>>>A=76

>>>B=8

Xem thêm: văn tả con gà trống lớp 4 ngắn nhất

>>>A%B

A. 3.5

B. 4

C. 8

D. 9

Câu 4:

Lệnh tại đây mang đến thành phẩm là bao nhiêu?

>>> 9*2 + 8**3//3 + 20%3

A. 190

B. 190.0

C. 178

D. 178.0

Câu 5:

Trong những phép tắc toán vô tài liệu loại số, vô Python phép tắc toán nào là sở hữu ưu tiên cao nhất?

A.**

B. //

C. %

D. *, /

Câu 6:

Trong những thương hiệu sau, thương hiệu nào là là tên gọi đổi thay đúng trong các ngôn từ thiết kế Python?

A. 12

B. and

C. Not

Xem thêm: phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi

D. A