dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

Câu hỏi:

19/04/2020 21,765

Chọn A

Bạn đang xem: dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

Dẫn sức nóng là kiểu dáng truyền sức nóng đa số của hóa học rắn còn hóa học lỏng và hóa học khí dẫn sức nóng tầm thường.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao về mùa giá tiền Khi sờ vô miếng đồng tớ cảm nhận thấy giá tiền rộng lớn Khi sờ vô miếng mộc ? Có nên sức nóng phỏng của đồng thấp rộng lớn của mộc ko ?

Câu 2:

Tại sao vô ngày hè, không gian vô mái ấm cái tôn rét rộng lớn vô mái ấm cái giành giật ; còn ngày đông, không gian vô mái ấm cái tôn lại giá tiền rộng lớn vô mái ấm cái giành giật.

Câu 3:

Trong những cơ hội bố trí vật tư dẫn sức nóng kể từ chất lượng tốt rộng lớn cho tới tầm thường rộng lớn tại đây, cơ hội này là đúng?

A. Đồng, nước, thủy tinh ranh, không gian.

B. Đồng, thủy tinh ranh, nước, không gian.

C. Thủy tinh ranh, đồng, nước, không gian.

D. Không khí, nước, thủy tinh ranh, đồng.

Câu 4:

Trong sự dẫn sức nóng, sức nóng tự động truyền

A. Từ vật với sức nóng năng to hơn quý phái vật với sức nóng năng nhỏ rộng lớn.

Xem thêm: tiếng anh 7 i learn smart world

B. Từ vật với lượng to hơn quý phái vật với lượng nhỏ rộng lớn.

C. Từ vật với sức nóng phỏng cao hơn nữa quý phái vật với sức nóng phỏng thấp rộng lớn.

D. Cả tía câu bên trên đều chính.

Câu 5:

Sự dẫn sức nóng chỉ hoàn toàn có thể xẩy ra đằm thắm nhị vật rắn khi

A. nhị vật với sức nóng năng không giống nhau

B. nhị vật với sức nóng năng không giống nhau, xúc tiếp nhau.

C. nhị vật với sức nóng phỏng không giống nhau.

D. nhị vật với sức nóng phỏng không giống nhau, xúc tiếp nhau.

Câu 6:

Bản hóa học của sự việc dẫn sức nóng là

A. sự truyền sức nóng phỏng kể từ vật này cho tới vật không giống.

B. sự truyền sức nóng năng kể từ vật này cho tới vật không giống.

Xem thêm: đáp án vở bài tập tiếng việt lớp 5

C. sự triển khai công kể từ vật này lên vật không giống.

D. sự truyền động năng của những vẹn toàn tử, phân tử này quý phái vẹn toàn tử, phân tử không giống.