đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên của đông nam á biển đảo

hint-header

Cập nhật ngày: 03-10-2022

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên của đông nam á biển đảo


Chia sẻ bởi: Nguyễn Anh Đức


Đặc điểm này tại đây ko chính với đương nhiên của Khu vực Đông Nam Á biển khơi đảo?

Dầu mỏ và khí thắp đem trữ lượng rộng lớn.

B

đa phần gò núi, đem núi lửa hoạt động và sinh hoạt.

C

Đồng bởi to lớn, khu đất cát trộn là hầu hết.

D

Khí hậu lạnh lẽo độ ẩm và đem gió rét hoạt động và sinh hoạt.

Chủ đề liên quan

Đông Nam Á biển khơi hòn đảo ở trong những đới nhiệt độ này sau đây?

A

Nhiệt đới gió rét và cận xích đạo.

B

Nhiệt đới, cận xích đạo và xích đạo.

C

Cận xích đạo và xích đạo.

D

Cận nhiệt độ, nhiệt đới gió mùa và cận xích đạo.

Đặc điểm công cộng của nhiệt độ điểm Khu vực Đông Nam Á là

Điều khiếu nại đương nhiên thuận tiện nhằm cải cách và phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa ở Khu vực Đông Nam Á là

A

Khí hậu lạnh lẽo độ ẩm, hệ khu đất trồng phong phú và đa dạng, màng lưới sông ngòi dày quánh.

B

Vùng biển khơi to lớn nhiều tiềm năng (trừ Lào).

C

Hoạt động của gió rét với cùng một mùa ướp lạnh thực sự.

D

Địa hình gò núi cướp ưu thế và đem sự phân hóa của nhiệt độ.

Phát biểu này tại đây chính với đương nhiên Khu vực Đông Nam Á lục địa?

A

Chủ yếu đuối là đồng bởi ven bờ biển thu hẹp.

B

đa phần gò núi và núi lửa, sông ngòi cụt.

C

Tập trung thật nhiều hòn đảo và những quần hòn đảo.

D

Có nhiệt độ hầu hết là nhiệt đới gió mùa gió rét.

Phát biểu này tại đây ko chính với đương nhiên Khu vực Đông Nam Á biển khơi đảo?

A

Khí hậu mang 1 mùa ướp lạnh.

B

Tập trung nhiều hòn đảo, quần hòn đảo.

C

Đồng bởi đem khu đất đai phì nhiêu.

D

Ít đồng bởi, nhiều gò núi.

Đông Nam Á có khá nhiều loại tài nguyên là do

A

đem diện tích S rừng xích đạo rộng lớn.

B

có khá nhiều hòn đảo, quần hòn đảo và núi lửa.

C

địa hình hầu hết là gò núi.

D

ở trong vòng đai sinh khoáng.

Phát biểu này tại đây không chính với Đặc điểm dân ở của Đông Nam Á?

A

Dân cư tấp nập và tăng thời gian nhanh.

B

Mật chừng dân sinh cao tuy nhiên phân bổ không đồng đều.

C

Nguồn làm việc cực kỳ đầy đủ.

D

Dân cư phân bổ đồng đều trong những vương quốc.

Quốc gia này tại đây ở Khu vực Đông Nam Á chịu đựng tác động tối đa của bão nhiệt độ đới?

Đông Nam Á chịu đựng tác động nhiều của động đất là do

A

nằm ở vị trí điểm gặp mặt trong những luồng loại vật.

B

điểm phú quẹt trong những vòng đai sinh khoáng.

C

ngay tắp lự kề với vòng đai lửa Tỉnh Thái Bình Dương.

D

ở trong đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió rét.

Điểm này tại đây không đúng với khoáng sản điểm Đông Nam Á?

Xem thêm: bài văn tả đồ vật

Phát biểu này tại đây không đúng vào khi nói đến Đặc điểm địa hình của những nước Khu vực Đông Nam Á biển khơi đảo?

A

Ít đồng bởi, nhiều gò núi và núi lửa.

B

Đa phần là đồng bởi duyên hải, đem khu đất cát nghèo đói đủ dinh dưỡng.

C

Chủ yếu đuối là gò núi thấp, có tính cao tầm bên dưới 3000m.

D

Đồng bởi rộng lớn triệu tập ở những hòn đảo Calimanta, Xumatra.

Điểm không giống nhau cơ bạn dạng của địa hình Khu vực Đông Nam Á biển khơi hòn đảo với Khu vực Đông Nam Á châu lục là

A

không nhiều đồng bởi, nhiều gò núi.

B

núi thông thường thấp bên dưới 3000m.

C

có khá nhiều núi lửa đang được hoạt động và sinh hoạt.

D

đồng bởi phù tụt xuống ở xen kẹt trong những mặt hàng núi.

Đặc điểm này tại đây không chính về dân ở - xã hội của phần rộng lớn những nước Khu vực Đông Nam Á hiện nay nay?

A

Lao động đem trình độ chuyên môn kỹ năng cướp tỉ trọng rộng lớn.

B

Dân cư triệu tập tấp nập ở những đồng bởi châu thổ.

C

Dân số tấp nập, tổ chức cơ cấu dân sinh trẻ em.

D

Có nhiều đường nét tương đương về phong tục, tập dượt quán và sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Đông Nam Á đem truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống phong phú và đa dạng nhiều mẫu mã là do

A

đem dân sinh tấp nập, nhiều vương quốc.

B

ở tiếp giáp trong những biển rộng lớn.

C

địa điểm cầu nối thân thiện châu lục Á - Âu và châu lục Ô-xtray- li-a.

D

là điểm phú quẹt của khá nhiều nền văn hóa truyền thống rộng lớn.

Phát biểu này tại đây không đúng về Đặc điểm dân ở và xã hội của điểm Đông Nam Á?

A

Đạo Phật là tôn giáo thịnh hành ở những nước Khu vực Đông Nam Á biển khơi hòn đảo.

B

Dân cư triệu tập tấp nập ở những đồng bởi châu thổ sông.

C

Tỉ suất tăng thêm dân sinh đương nhiên đem Xu thế hạn chế.

D

Một số dân tộc bản địa phân bổ không áp theo biên cương vương quốc.

Phong tục, tập dượt quán, sinh hoạt văn hóa truyền thống của những người dân Khu vực Đông Nam Á có khá nhiều đường nét tương đương là ĐK thuận tiện nhằm

D

liên minh nằm trong cải cách và phát triển.

Sự nhiều mẫu mã về dân tộc bản địa của đa số những nước Khu vực Đông Nam Á không đem hiệu quả này tại đây về mặt mày văn hóa truyền thống, xã hội?

A

Sự thuần nhất nhập ngữ điệu, phong tục tập dượt quán.

B

Sự nhiều mẫu mã, rất dị nhập sinh hoạt.

C

Sự phức tạp nhập cuộc sống chủ yếu trị, tôn giáo.

D

Sự biến hóa năng động nhập lối sinh sống của dân ở.

Trở lo ngại thông thường xuyên của vạn vật thiên nhiên Khu vực Đông Nam Á so với cải cách và phát triển kinh tế tài chính là

Tỉ suất tăng thêm dân sinh đương nhiên của khá nhiều nước Khu vực Đông Nam Á lúc này đem Xu thế hạn chế hầu hết do

A

triển khai chất lượng quyết sách dân sinh.

B

trình độ chuyên môn dân trí được nâng lên.

C

tâm lí xã hội có khá nhiều thay cho thay đổi.

D

nông nghiệp cần thiết không nhiều làm việc rộng lớn.

Số dân Khu vực Đông Nam Á tăng thời gian nhanh, hầu hết là do

A

thú vị dân ở kể từ những nước không giống cho tới.

B

tỉ trọng tử đem Xu thế hạn chế cực kỳ thời gian nhanh.

C

Xem thêm: chăn nuôi gia súc ăn cỏ ở nước ta hiện nay

tổ chức cơ cấu dân sinh già nua, tuổi tác lâu được nâng lên.

D

dân sinh tấp nập, tỉ trọng tăng thêm đương nhiên cao.