đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Câu hỏi:

03/08/2019 73,183

A. Cơ thể con cái sinh rời khỏi trọn vẹn kiểu như nhau và kiểu như khung hình u ban đầu

Bạn đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

B. Tạo rời khỏi thành viên mới mẻ rất rất đa dạng mẫu mã về những Điểm sáng mến nghi

Đáp án chủ yếu xác

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu nhập một thời hạn ngắn

D. Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường xung quanh sinh sống ổn định định

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhân loài cây ăn trái ngược nhiều năm người tớ thông thường phân tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công chuyên nghiệp sóc

B. Phương pháp này gom nhân kiểu như nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này gom tránh khỏi sâu sắc bệnh khiễn cho hại

D. Phương pháp này gom tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị giã nhờ gió máy, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị giã chỉ nhờ gió máy, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị giã nhờ gió máy, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: trong các nhận định về suất điện động nhận định không đúng là

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng phiu bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo ra ra?

A. Từ một trong những phần của phòng ban sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân ái của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không sở hữu sự thống nhất thân ái gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

C. Có sự thống nhất thân ái gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

Xem thêm: the complex of hue monuments

D. Chỉ cần thiết gửi gắm tử cái