đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

Câu hỏi:

12/02/2020 58,417

Bạn đang xem: đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

A. Đóng vô buổi ngày và ngỏ rời khỏi ban đêm

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ ngỏ rời khỏi khi hoàng hôn

C. Chỉ đóng góp vô thân thiện trưa

D. Đóng vô đêm tối và ngỏ vô ban ngày

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Thực vật CAM tự sinh sống ở ĐK nắng cháy thô hạn nên khí khổng tiếp tục đóng góp vô buổi ngày (hạn chế thoát nước ) và ngỏ vô đêm tối (trao thay đổi khí)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhóm thực vật C3 được phân bổ như vậy nào?

A. Sống ở vùng nhiệt đới gió mùa.

B. Chỉ sinh sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới gió mùa.

C. Phân tía thoáng rộng bên trên thế giới

D. Sống ở vùng tụt xuống mạc.

Câu 2:

Các thành phần đại lượng gồm:

A. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Fe.

B. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Mg.

C. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Mn

D. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Cu

Câu 3:

Trong quang đãng thích hợp, những tia sáng sủa xanh xao tím kích ứng sự tổng hợp

Xem thêm: all the applicants for the post

A. cacbohidrat

B. lipit

C. AND

D. protein

Câu 4:

Pha tối vô quang đãng thích hợp của group hoặc những group thực vật nào là chỉ xẩy ra vô quy trình canvin?

A. Nhóm thực vật CAM

B. Nhóm thực vật C4 và CAM

C. Nhóm thực vật C4

D. Nhóm thực vật C3

Câu 5:

Ở những tế bào sở hữu nhân chuẩn chỉnh, hoạt động và sinh hoạt thở xẩy ra đa phần ở loại bào quan lại nào là sau đây?

A. ti thể

B. Sở máy Goongi

C. Không bào

D. Riboxom

Câu 6:

Kết trái khoáy cần thiết nhất của trộn sáng sủa quang đãng thích hợp là:

A. Các năng lượng điện tử được giải tỏa kể từ phân li nước.

B. Sắc tố quang đãng thích hợp hít vào tích điện.

C. Sự giải tỏa oxi.

Xem thêm: công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào

D. Sự tạo nên trở thành ATP và NADPH.