đặc điểm của phong trào cần vương là

Câu hỏi:

20/01/2020 17,809

A. Là trào lưu yêu thương nước theo đuổi khuynh phía và ý thức hệ phong loài kiến.

Bạn đang xem: đặc điểm của phong trào cần vương là

Đáp án chủ yếu xác

B. Là trào lưu yêu thương nước theo đuổi khuynh phía dân công ty tư sản.

C. Là trào lưu yêu thương nước theo đuổi khuynh phía vô sản.

D. Là trào lưu yêu thương nước của những giai tầng quần chúng. #.

Đặc điểm của trào lưu Cần vương vãi là trào lưu yêu thương nước theo đuổi khuynh phía và ý thức hệ phong loài kiến. Bởi trào lưu này được đề xướng vì thế Tôn Thất Thuyết thay cho vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thâ, sĩ phu và quần chúng. # toàn nước vì thế vua nhưng mà kháng chiến. Hơn nữa, tiềm năng sau cuối của trào lưu là lập lại cơ chế phong loài kiến vì thế vua hàng đầu.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác lạ về quy tế bào thân ái “Chiến giành giật quánh biệt” với “Chiến giành giật viên bộ”

A. Chỉ ra mắt ở miền Nam   

B. Diễn rời khỏi ở cả miền Nam và miền Bắc

C. Diễn rời khỏi bên trên toàn Đông Dương   

D. Chỉ ra mắt ở chống Đông Nam Bộ

Câu 2:

Trong thời gian 1954 – 1975, sự khiếu nại này ghi lại bước cải tiến và phát triển của cách mệnh ở miền Nam gửi kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng thanh lịch thế tiến thủ công?

A. ”Đồng khởi”    

B. Chiến thắng Ấp Bắc

C. Chiến thắng Vạn Tường  

D. Chiến thắng Bình Giã

Câu 3:

Khó khăn mới nhất so với cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp của quần chúng. # tao vô thời điểm cuối năm 1949 đầu năm mới 1950 là gì?

A. Mĩ can thiệp thâm thúy và bám líu thẳng vô trận đánh giành giật Đông Dương.

B. Cuộc kháng chiến của quần chúng. # tao tổ chức vô ĐK trọn vẹn tự động lực cơ hội sinh.

Xem thêm: chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch naoh

C. Pháp tăng cường thiết kế quân team tay sai và xây dựng cơ quan ban ngành bù nhìn.

D. Tương quan lại lực lượng thân ái tao và địch chênh nghiêng theo đuổi khunh hướng chất lượng cho tới Pháp và bất lợi cho tới tao.

Câu 4:

Sau Chiến giành giật toàn cầu loại nhị đến giờ, Trung Quốc đã

A. Tiếp tục hoàn thành xong những mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tăng trưởng thiết kế CNXH.

B. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

C. Cách đầu tiến thủ lên thiết kế CNXH.

D. Tiến ên thiết kế cơ chế TBCN.

Câu 5:

Sắp xếp trật tự the thời hạn những cuộc kháng chiến kháng nước ngoài xâm của dân tộc bản địa tao trong những thế kỉ X – XV:

1. Kháng chiến kháng Tống thời Tiền Lê.

2. Kháng chiến kháng quân Mông – Nguyên thời Trần.

3. Kháng chiến kháng Tống thời Lí.

4. Khởi nghĩa Lam Sơn.

A.1, 2, 3, 4   

B. 2, 3, 4, 1 

C. 1, 3, 2, 4 

D. 3, 2, 4, 1

Câu 6:

Phong trào “vô sản hóa” (1928) có công năng gì?

A. Tăng cường con số người công nhân thao tác làm việc trong những xí nghiệp, nhà máy, hầm mỏ.

B. Nâng cao ý thức chủ yếu trị của giai cấp cho người công nhân, xúc tiến trào lưu người công nhân cải tiến và phát triển uy lực, phát triển thành nòng cột của trào lưu đấu giành giật nội địa.

C. Thúc đẩy cuộc đấy giành giật của dân cày, đái tư sản và người công nhân.

Xem thêm: bài văn tả đồ vật

D. Chuẩn bị thẳng cho việc Ra đời của Đảng Cộng sản nước ta.