đặc điểm của bào tử là

Câu hỏi:

03/08/2019 43,032

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Bạn đang xem: đặc điểm của bào tử là

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc giã nhờ dông, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc giã chỉ nhờ dông, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc giã nhờ dông, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là?

A. Cơ thể con cái sinh rời khỏi trọn vẹn như là nhau và như là khung người u ban đầu

B. Tạo rời khỏi thành viên mới nhất vô cùng đa dạng và phong phú về những điểm sáng quí nghi

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định định

Câu 2:

Để nhân loài cây ăn trái ngược nhiều năm người tớ thông thường tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công siêng sóc

B. Phương pháp này chung nhân như là nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này chung tránh khỏi thâm thúy bệnh sẽ gây hại

Xem thêm: tính chất cơ bản của từ trường

D. Phương pháp này chung tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo nên ra?

A. Từ một trong những phần của cơ sở sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân mật của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là kiểu dáng sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không sở hữu sự thống nhất thân mật gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

C. Có sự thống nhất thân mật gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

Xem thêm: khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp người ta phải đặt vật

D. Chỉ cần thiết gửi gắm tử cái