đặc điểm cấu tạo của anken

Anken là bài học kinh nghiệm cần thiết của chương 6 – Hidrocacbon ko no, trực thuộc lịch trình Hóa học tập lớp 11. Bài viết lách tiếp sau đây, Monkey tiếp tục cung ứng cho mình những kỹ năng và kiến thức tổ hợp cụ thể về khái niệm, đặc thù, phần mềm, cơ hội pha chế của chính nó gần giống phân biệt anken và ankan.

Định nghĩa anken là gì? Đồng đẳng - đồng phân và danh pháp

Bạn đang xem: đặc điểm cấu tạo của anken

Theo SGK Hóa học tập 11 (NXB Giáo dục đào tạo Việt Nam) sở hữu khái niệm vô cùng rõ: “Anken là những hidrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử có một links song C=C”.

Tìm hiểu anken là gì? (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Dãy đồng đẳng anken

Etilen (CH2=CH2) và những hóa học tiếp theo sau sở hữu công thức anken là C3H6, C4H8, C5H10… sở hữu đặc thù tương tự động etilen lập trở thành mặt hàng đồng đẳng sở hữu công thức phân tử cộng đồng CnH2n (n >=2) được gọi là anken hoặc oletin.

Đồng phân

Tìm hiểu đồng phân anken tất cả chúng ta tiếp tục lên đường vô cụ thể đồng phân kết cấu và đồng phân hình học tập của chính nó.

 • Đồng phân cấu tạo: Etilen và propilen không tồn tại đồng phân anken. Từ C4H8 trở lên đường ứng với cùng một công thức phân tử sở hữu những đồng phân anken về địa điểm links song và về mạch cacbon. 
 • Đồng phân hình học: Trong phân tử anken, mạch đó là mạch cacbon nhiều năm nhất sở hữu chứa chấp links song C=C. Những anken tuy nhiên từng vẹn toàn tử cacbon ở địa điểm links song liên với nhị group vẹn toàn tử không giống nhau sẽ sở hữu sự phân bổ không khí không giống nhau của mạch chủ yếu xung xung quanh links song. Chính sự phân bổ không giống nhau ê tạo nên đồng phân về địa điểm không khí của những group vẹn toàn tử gọi là đồng phân hình học tập.
  • Đồng phân cis: Đồng phân sở hữu mạch chủ yếu ở và một phía với links C=C.

  • Đồng phân trans: Đồng phân sở hữu mạch chủ yếu ở về 2 phía không giống nhau của links C=C.

Ví dụ: Với công thức kết cấu CH3-CH=CH-CH3 sở hữu những đồng phân hình học tập như hình bên dưới.

Mô hình phân tử cis-but-2-en (a) và trans-but-2-en (b). (Ảnh: Chụp screen SGK Hóa học tập 11)

Danh pháp anken là gì?

Cách gọi thương hiệu anken bao hàm thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

 • Cách gọi thương hiệu anken thông thường: Được gọi là thương hiệu ankan tuy nhiên thay cho đuôi “an” trở thành “ilen”. Ví dụ như etilen (C2H4), propilen (C3H6), butilen (C4H8).
 • Tên thay cho thế của anken: Xuất vạc kể từ thương hiệu ankan ứng bằng phương pháp thay đổi đuôi “an” trở thành “en”. Từ CH4 trở lên đường, vô thương hiệu anken cần thiết thêm thắt số chỉ địa điểm vẹn toàn tử cacbon thứ nhất chứa chấp links song. Mạch cacbon được viết số kể từ phía ngay gần links song rộng lớn.

Quy tắc được tổ hợp như sau:

 • Chọn mạch C nhiều năm nhất và sở hữu chứa chấp links song thực hiện mạch chủ yếu.

 • Đánh số C mạch chủ yếu kể từ phía nằm tại ngay gần links song nhất.

 • Gọi thương hiệu theo gót trật tự như sau: Số chỉ địa điểm nhánh + Tên nhánh + Tên C mạch chủ yếu + Số chỉ links song + en. 

Bảng: Tên thay cho thế và một vài ba hằng số vật lý cơ của một trong những anken

Tên thay cho thế và một vài ba hằng số vật lý cơ của một trong những anken. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tính hóa học vật lý cơ của anken

Nhắc cho tới đặc thù vật lý cơ cả anken, tất cả chúng ta ko thể bỏ dở một vài ba đặc thù cần thiết sau:

Tìm hiểu đặc thù vật lý cơ của anken

 • Trong ĐK thông thường, những anken kể từ C2H4 cho tới C4H8 là hóa học khí; kể từ C5H10 trở lên đường là hóa học rắn hoặc lỏng.

 • Nhiệt nhiệt độ chảy, sức nóng chừng sôi, lượng riêng rẽ của anken tăng dần dần theo hướng tăng của phân tử khối.

 • Tất cả những anken đều nhẹ nhõm rộng lớn nước (D <1g/cm3).

 • Anken ko tan nội địa.  

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TOÁN HỌC VỮNG CHẮC CHO TRẺ TỪ NHỎ VỚI ĐA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC, CHI PHÍ CỰC RẺ CHƯA ĐẾN 2K/NGÀY CÙNG MONKEY MATH.

Tính hóa chất của anken

Liên kết song C=C bao gồm links σ và một links π (liên kết π thông thường bền lâu links σ) vì vậy dễ dàng và đơn giản bị phân tách rộng lớn, gây ra đặc thù chất hóa học đặc thù của anken này là dễ dàng và đơn giản nhập cuộc phản xạ nằm trong tạo nên trở thành hợp ý hóa học no ứng.

Tìm hiểu những đặc thù chất hóa học anken. (Shutterstock.com)

Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong anken bao gồm phản xạ nằm trong hidro, phản xạ nằm trong halogen và phản xạ nằm trong HX.

 • Phản ứng nằm trong hidro của anken: Khi đun giá sở hữu sắt kẽm kim loại niken (hoặc platin/ plaid) thực hiện xúc tác, anken kết phù hợp với hidro tạo nên trở thành ankan ứng. Ví dụ: CH2=CH-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH3 (Điều kiện: Ni, sức nóng độ)
 • Phản ứng nằm trong halogen: Thực hiện nay thực nghiệm dẫn etilen kể từ từ lên đường vô hỗn hợp brom, thấy gray clolor đỏ lòm của hỗn hợp bị nhạt nhẽo dần dần. Ta sở hữu phương trình như sau: CH2=CH2 + Br2 (nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan, ko màu)

Tiếp tục triển khai xối hỗn hợp brom vô ly đựng anken (lỏng), để ý thấy hỗn hợp brom bị mất mặt màu sắc. Ta sở hữu phương trình phản xạ như sau: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Thí nghiệm hỗn hợp brom thuộc tính với anken lỏng. (Ảnh: Chụp screen SGK Hóa học tập 11)

 • Phản ứng nằm trong HX:  Các anken cũng nhập cuộc vô phản xạ với nước, hidro halogen (HBr, HCl, HI) và với những axit mạnh. Một số ví dụ minh họa: CH2=CH2 + H-OH → CH3-CH2-OH (Điều khiếu nại H+) hoặc CH2=CH2 + H-Br → CH3-CH2-Br

Các Anken sở hữu cấu tạo nên phân tử ko đối xứng Lúc thuộc tính với HX hoàn toàn có thể sinh rời khỏi láo lếu hợp ý 2 sản phẩm. Ví dụ như:

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CHBr-CH3 (2-brompropan – thành phầm chính)

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CH2-CH2Br (1-brompropan – thành phầm phụ)

Quy tắc nằm trong HX hoặc còn được gọi là quy tắc Maccopnhicop (Markovnikov) sau:

 • Nguyên tử H tiếp tục gắn kèm với vẹn toàn tử cacbon bậc thấp, ví dụ là C ở links song có rất nhiều H rộng lớn.

 • Nhóm halide (X) tiếp tục gắn kèm với vẹn toàn tử cacbon bậc cao, ví dụ là C ở links song sở hữu không nhiều H rộng lớn.

 • Sản phẩm chủ yếu của phản xạ đó là thành phầm được tạo nên trở thành theo gót quy tắc Maccopnhicop.

Phản ứng trùng hợp

Ở sức nóng chừng và áp suất cao với hóa học xúc tác tương thích, những phân tử anken hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhau tạo nên trở thành những mạch vô cùng nhiều năm và sở hữu phân tử khối rộng lớn.

Ví dụ:

… + CH2=CH2+CH2=CH2+CH2=CH2+…→… -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Phương trình thu gọn gàng như sau:

nCH2=CH2 → (-CH­2–CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

Phản ứng trùng khớp nằm trong loại phản xạ polime hóa, là quy trình links nhiều phân tử nhỏ như thể nhau hoặc tương tự động nhau muốn tạo trở thành những phân tử rất rộng, gọi là polime. Trong đó:

 • Chất đầu (CH2 = CH2) là monome.

 • -CH2 – CH2– là vướng xích của polime.

 • n là thông số trùng khớp.

Phản ứng oxi hóa 

Phản ứng lão hóa trọn vẹn và phản xạ lão hóa ko trọn vẹn cũng là 1 trong trong mỗi đặc thù chất hóa học cần thiết của anken.

Phản ứng lão hóa trả toàn

Khi bị châm với oxi, etilen và những đồng đẳng có khả năng sẽ bị cháy và lan rời khỏi sức nóng.

CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O

Phản ứng lão hóa ko trọn vẹn của anken

Để thực hiện rõ rệt phản xạ lão hóa ko trọn vẹn của anken, tao triển khai thực nghiệm sục khí etilen vô hỗn hợp KMnO4. Quan sát thấy màu sắc của hỗn hợp tiếp tục nhạt nhẽo dần dần và sở hữu kết tủa gray clolor thâm của MnO2.

Ta sở hữu phản xạ như sau:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MNO4 (kết tủa) + 2KOH

Xem thêm: 

 • Ankin là gì? Lý thuyết và giải bài bác tập dượt chi tiết
 • Muối amoni: Chi tiết lý thuyết và bài bác tập dượt kèm cặp điều giải
 • Axit photphoric (H3PO4) là gì? Cấu tạo nên phân tử, đặc thù, phần mềm và cách thức điều chế

Điều chế anken như vậy nào? 

Cách pha chế anken vô chống thực nghiệm và phát triển vô công nghiệp sở hữu sự khác lạ.

Cách pha chế anken vô chống thí nghiệm

Trong chống thực nghiệm, etilen được pha chế kể từ ancol etylen

C2H5OH → CH2=CH2 + H2O (Điều kiện: H2SO4 quánh, 170 chừng C)

Điều chế etilen kể từ ancol etylic. (Ảnh: Chụp screen SGK Hóa học tập 11)

Cách pha chế Anken vô công nghiệp

Trong công nghiệp, anken được pha chế kể từ ankan:

CnH2n+2 → CnH2n + H2 (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Các anken và dẫn xuất của anken là nguyên vật liệu mang lại quy trình phát triển chất hóa học. Một số phần mềm cần thiết của anken là:

Ứng dụng của anken vô cuộc sống. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Sử dụng vô sản xuất màng mỏng tanh, ống dẫn nước, bình chứa… bằng phương pháp trùng khớp etilen, propilen, butilen… nhận được polime.

 • Anken cũng khá được phần mềm vô phát triển rượu, dẫn xuất halogen hoặc một trong những hóa học không giống.

 • Monome được trả hóa kể từ Etilen nhằm tổ hợp một loạt polime đáp ứng nhu cầu nhu yếu đa dạng của cuộc sống, nghệ thuật.

Phân biệt anken và ankan

Để phân biệt anken và ankan, tao dùng hỗn hợp brom. Khi xối brom vô ly đựng anken (lỏng) tiếp tục thấy hỗn hợp brom bị mất mặt màu sắc trong những khi ê ankan thì ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

Ngoài brom, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng dung dịch tím (KMnO4) nhằm phân biệt anken. Anken làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím nên dễ dàng dạng nhằm phân biệt.

Bài tập dượt về anken SGK Hóa học tập 11 kèm cặp điều giải chi tiết

Sau Lúc vẫn lần hiểu những kỹ năng và kiến thức lý thuyết về anken, chúng ta hãy tích vô cùng thực hiện thêm thắt những bài bác tập dượt vô SGK nhằm ôn tập dượt và áp dụng tức thì những gì một vừa hai phải lần hiểu rõ.

Làm bài bác tập dượt về anken. (Ảnh: Shutterstock.com)

Xem thêm: tổng n số hạng đầu của cấp số nhân

Bài tập dượt 2 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Ứng với công thức C5H10 sở hữu từng nào đồng phân kết cấu ?

A. 4; B. 5 ; C. 3 ;    D. 7

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B. 5

Các công thức cấu tạo:

Bài tập dượt 3 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Viết phương trình chất hóa học của phản xạ xẩy ra khi:

a. Propilen thuộc tính với hidro, đun giá (xúc tác Ni).

b. But-2-en thuộc tính với hidro clorua.

c. Metylpropen thuộc tính với nước sở hữu xúc tác axit.

d. Trùng hợp ý but-1-en.

Gợi ý đáp án:

Bài tập dượt 4 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Trình bày cách thức chất hóa học để:

a. Phân biệt metan và etilen.

b. Tách lấy khí metan kể từ láo lếu hợp ý etilen.

c. Phân biệt nhị bình ko dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.

Viết phương trình hoá học tập của phản xạ vẫn người sử dụng.

Gợi ý đáp án:

a. Lần lượt mang lại metan và etilen trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học này thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này là etilen, hóa học này ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này là metan.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CH2Br (không màu)

CH4 ko thuộc tính với hỗn hợp nước brom

b. Cho láo lếu hợp ý khí (CH4 và C2H4) trải qua hỗn hợp nước brom dư, C2H4 tiếp tục thuộc tính với hỗn hợp nước brom, khí còn sót lại thoát ra khỏi bình hỗn hợp nước brom là CH4.(PTHH như câu a)

c. Tương tự động câu a

Lần lượt mang lại hexan và hex-1-en trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học này thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này là hex-1-en, hóa học này ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này là hexan

PTHH:

CH2=CH-[CH2]3-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3 (không màu)

Hexan ko thuộc tính với hỗn hợp nước brom

Bài tập dượt 5 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. Butan

B. but-1-en

C. cacbon đioxi

D. metylpropan

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B

PTHH:

CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-CH2-CH3(không màu)

Bài tập dượt 6 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Dẫn kể từ từ 3,36 lít láo lếu hợp ý bao gồm etilen và propilen (đktc) vô hỗn hợp brom thấy hỗn hợp bị nhạt nhẽo màu sắc và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 4,90gam.

a. Viết những phương trình chất hóa học và phân tích và lý giải những hiện tượng lạ ở thực nghiệm bên trên.

b. Tính bộ phận Phần Trăm về thể tích của từng khí vô láo lếu hợp ý ban sơ.

Gợi ý đáp án:

a. Phương trình hóa học:

CH2=CH2 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (không màu)

CH2=CH-CH3 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CHBr-CH3 (không màu)

b. Gọi số mol của etilen và propilen theo lần lượt là x và hắn mol.

Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tạo thêm đó là lượng của láo lếu hợp ý etilen và propilen.

Ta có:

N(hh) = x+ hắn = 3,36/22.4 = 0.15.

M (hh) = 28x = 42y = 4.9

Giải hệ phương trình tao được x = 0.1 mol và hắn = 0.05 mol.

%VC2H4 = nC2H4 = (0.1/0.15) x 100% = 66.67%.

% VC3H6 = 100% - 66,67% = 33.33%.

Bài tập dượt về Anken - Hóa học tập 11 nhằm những em tự động luyện

Ngoài bài bác tập dượt Anken vô SGK, bên dưới đó là một trong những bài bác tập dượt không giống nhằm những em tự động luyện:

Bài 1: 2,8 gam anken X làm mất đi màu sắc một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ nhận được một ancol có một không hai. X mang tên là gì?

Bài 2: Hỗn hợp ý khí X bao gồm H2 và C2H4 có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua chuyện Ni nung giá, nhận được láo lếu hợp ý khí Y sở hữu tỉ khối đối với He là 5. Tính hiệu suất của phản xạ hiđro hoá?

Bài 3: Dẫn 3,36 lít láo lếu hợp ý X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken?

Bài 4: Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) láo lếu hợp ý X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo màu sắc, và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 9,8 gam. Thành phần Phần Trăm theo gót thể tích của etilen vô X là bao nhiêu?

Bài 5: Dẫn 3,36 lít (đktc) láo lếu hợp ý X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhị anken là bao nhiêu?

Bài 6: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo gót tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, nhận được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học sở hữu kết cấu không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Bài 7: Cho H2 và 1 olefin hoàn toàn có thể tích đều bằng nhau qua chuyện niken đun giá tao được láo lếu hợp ý A. hiểu tỉ khối khá của A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất phản xạ hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là gì?

Bài 8: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo gót tỷ trọng mol 1: 1 thì được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học sở hữu kết cấu không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Bài 9: Trộn 1 mol anken X với một,6 mol H2 rồi dẫn láo lếu hợp ý qua chuyện Ni nung giá nhận được láo lếu hợp ý Y. Dẫn láo lếu hợp ý Y vô brom dư thấy sở hữu 0,2 mol Br2 đã phản xạ. Hiệu suất phản xạ hiđro hóa là gì?

Bài 10: Hỗn hợp ý X bao gồm H2, C2H4, C3H6 sở hữu tỉ khối đối với H2 là 9,25. Cho 22,4 lit X (dktc) vào trong bình đựng kín có trước không nhiều bột Ni. Đun giá bình một thời hạn nhận được láo lếu hợp ý khí Y sở hữu tỉ khối đối với H2 bởi 10. Tổng số mol H2 vẫn phản xạ là bao nhiêu?

Hy vọng những vấn đề share vô nội dung bài viết bên trên vẫn khiến cho bạn gọi hiểu rộng lớn về anken và vận dụng chất lượng tốt vô quy trình tiếp thu kiến thức bên trên lớp. Theo dõi trang web của Monkey thông thường xuyên nhằm update những nội dung bài viết share kỹ năng và kiến thức môn Hóa, Vật lý và Toán cùng với rất nhiều chủ thể không giống nữa đó. 

Xem thêm: nganh khoi b