công thức vật lý 12

Để sở hữu sự sẵn sàng rất tốt mang đến kì thi đua học tập kì và vô quy trình ôn thi đua Lý chất lượng nghiệp trung học phổ thông tới đây, Vuihoc vẫn biên soạn cỗ tài tư liệu tóm lược lý thuyết vật lý cơ 12 canh ty những em học viên đơn giản dễ dàng sở hữu ánh nhìn tổng quan lại về toàn cỗ lý thuyết công tác lý 12. Sở tư liệu được phân chia theo đòi từng chuyên mục của từng chương ví dụ và cụ thể. Tham khảo ngay!

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức lý 12

Chương 1: Dao động cơ

Bạn đang xem: công thức vật lý 12

Bài 1: Dao động điều hòa

- Lý thuyết về xê dịch điều hòa

- Phương trình xê dịch điều hòa

Bài 2: Con rung lắc lò xo

- Cấu tạo ra về con cái rung lắc lò xo

- Khảo sát xê dịch của lò xo

Bài 3: Con rung lắc đơn

- Kiến thức con cái rung lắc đơn

- Phương trình xê dịch của con cái rung lắc đơn

Bài 4: Dao động tắt dần dần. Dao động chống bức

- Lý thuyết về xê dịch tắc dần

- Lý thuyết về xê dịch chống bức

Bài 5: Tổng hợp ý nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số. Phương pháp Fre-Nen

- Lý thuyết về 2 xê dịch điều tiết nằm trong phương

- Lý thuyết về 2 xê dịch điều tiết nằm trong tần số

- Dao động tổng hợp

- Phương pháp Fre-nen 

Bài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm những tấp tểnh luật xê dịch của con cái rung lắc đơn

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

- Kiến thức về sóng cơ

- Các đại lượng về sóng cơ

- Phương trình sóng

Bài 8: Giao sứt mẻ sóng

- Lý thuyết về uỷ thác sứt mẻ sóng

- Công thức uỷ thác sứt mẻ sóng

Bài 9: Sóng dừng

- Lý thuyết về sóng dừng

- Điều khiếu nại và những công thức sóng dừng

Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

- Tần số

- Cường phỏng âm

- Mức phỏng độ mạnh âm

Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

- Độ cao của âm

- Độ vĩ đại của âm

- Âm sắc của âm

Chương 3: Dòng năng lượng điện xoay chiều

Bài 12: Đại cương về loại năng lượng điện xoay chiều

- Lý thuyết về loại năng lượng điện xoay chiều

- Độ lệch sóng của năng lượng điện áp và loại điện

Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều

Độ lệch sóng thân thiện hiệu năng lượng điện thế U và độ mạnh loại năng lượng điện I

- Các loại mạch năng lượng điện xoay chiều

Bài 14: Mạch sở hữu R, L, C giắt nối tiếp

- Định luật Ôm

Độ lệch sóng thân thiện năng lượng điện áp và loại điện

- Hiện tượng nằm trong tận hưởng.

Bài 15: Công suất năng lượng điện hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suất

- Lý thuyết của mạch năng lượng điện xoay chiều

- Hệ số công suất

Bài 16: Truyền vận tải năng lượng điện năng. Máy vươn lên là áp

- Lý thuyết máy vươn lên là áp và nguyên tắc hoạt động

- Truyền vận tải năng lượng điện năng

Bài 17: Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều

- Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 1 pha

- Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều 3 pha

Bài 18: Động cơ ko đồng điệu phụ vương pha

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng bộ

- Lý thuyết về mô tơ ko đồng điệu 3 pha

Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều sở hữu R, L, C giắt nối tiếp

Chương 4: Dao động và sóng năng lượng điện từ

Bài 20: Mạch dao động

- Lý thuyết về mạch dao động

Lý thuyết sự vươn lên là thiên năng lượng điện và độ mạnh loại điện

- Dao động năng lượng điện kể từ tự động do

- Chu kì và tần số xê dịch riêng

Bài 21: Điện kể từ trường

Mối mối quan hệ thân thiện năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

- Lý thuyết năng lượng điện kể từ ngôi trường và thuyết năng lượng điện kể từ Mắc-xoen

- Sự Viral tương tác năng lượng điện từ

Xem thêm: công thức tính r mặt cầu

Bài 22: Sóng năng lượng điện từ

- Lý thuyết về sóng năng lượng điện từ

- Phân loại sóng năng lượng điện từ

Bài 23: Nguyên tắc vấn đề liên hệ vì như thế sóng vô tuyến

- Nguyên tắc chung

- Cấu tạo ra và nguyên tắc của dòng sản phẩm phân phát thanh

Chương 5: Sóng ánh sáng

Bài 24: Tán sắc ánh sáng

- Lý thuyết nghiền sắc ánh sáng

- Ứng dụng nghiền sắc ánh sáng

- Công thức nghiền sắc ánh sáng

Bài 25: Giao sứt mẻ ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng

- Lý thuyết hiện tượng lạ uỷ thác sứt mẻ ánh sáng

- Bước sóng độ sáng và color sắc

Bài 26: Các loại quang quẻ phổ

- Lý thuyết về quang quẻ phổ

Các cách thức phân tách quang quẻ phổ và lợi ích

Bài 27: Tia mặt trời và tia tử ngoại

- Lý thuyết về tia hồng ngoại

- Lý thuyết về tia tử ngoại

Bài 28: Tia X

- Lý thuyết về tia X

- Cơ chế về tia X

- Bản hóa học và phần mềm của tia X

Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng độ sáng vì như thế cách thức uỷ thác thoa

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài 30: Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

- Lý thuyết về hiện tượng quang quẻ điện 

- Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô và hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

- Định luật về số lượng giới hạn quang quẻ điện

Bài 31: Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện trong

- Lý thuyết về hiện tượng lạ quang quẻ điện 

Hiện tượng quang quẻ năng lượng điện vô và hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện ngoài

Bài 32: Hiện tượng quang quẻ - phân phát quang

- Lý thuyết về hiện tượng phân phát quang

- Ứng dụng của hiện tượng lạ phân phát quang

Bài 33: Mẫu nguyên vẹn tử Bo

- Lý thuyết kiểu mẫu nguyên vẹn tử Bo

Các định đề của Bo về kết cấu nguyên vẹn tử

Bài 34: Sơ lược về laze

- Lý thuyết về Laze

- Ứng dụng về Laze

Chương 7: Hạt nhân nguyên vẹn tử

Bài 35: Tính hóa học và kết cấu phân tử nhân

- Cấu tạo ra về phân tử nhân

- Đồng vị

- Khối lượng phân tử nhân

- Năng lượng phân tử nhân

Bài 36: Năng lượng link của phân tử nhân. Phản ứng phân tử nhân

- Độ hụt khối

- Lý thuyết về tích điện link và tích điện link riêng 

- Các tấp tểnh luật bảo toàn

Bài 37: Phóng xạ

- Lý thuyết về hiện tượng lạ phóng xạ

- Định luật phóng xạ

Bài 38: Phản ứng phân hạch

- Lý thuyết về phản xạ phân hạch

- Đặc điểm của phản xạ phân hạch

Bài 39: Phản ứng sức nóng hạch

Chương 8: Từ vi tế bào cho tới vĩ mô

Bài 40: Các phân tử sơ cấp

Bài 41: Cấu tạo ra vũ trụ

Tóm tắt những kỹ năng và kiến thức cần thiết cầm được vô công tác Vật Lý 12

Với nội dung của lý thuyết vật lý cơ 12, những em cần thiết gọi kỹ và nắm rõ những khái niệm, tấp tểnh luật và những công thức Vật lý 12 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên không giống. Cùng với cơ, những em học viên cũng cần được lập bảng đối chiếu điểm giống như và không giống nhau trong số những kỹ năng và kiến thức tương tự động nhau như con cái rung lắc đơn, con cái rung lắc xoắn ốc, tia tử nước ngoài và tia mặt trời, quang quẻ phổ vạch phân phát xạ với quang quẻ phổ liên tiếp,…để rời lầm lẫn lý thuyết và công thức tính vô quy trình giải bài xích luyện.

Bên cạnh cơ, những em học viên cũng cần nắm rõ những công thức và áp dụng được vô những bài xích luyện cơ bạn dạng tiếp sau đó từ từ contact không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức cho những tuyến bài xích nâng lên. Một điểm chú ý vô quy trình học tập công thức vật lý cơ, những em học viên cũng cần được nắm rõ về chân thành và ý nghĩa và nguyên tắc của công thức, đơn vị chức năng tính dùng,… nhằm áp dụng sao mang đến hiệu suất cao và đúng đắn nhất.

Vuihoc vẫn tổ hợp toàn cỗ kỹ năng và kiến thức Vật Lý 12 vô tệp tin pdf nhằm những em học viên rất có thể tìm hiểu thêm. Hy vọng trên đây tiếp tục phát triển thành "cuốn tuột tay" tâm đắc canh ty những em sở hữu sự sẵn sàng rất tốt mang đến kỳ thi đua học tập kỳ giống như vô quy trình ôn thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Lý tới đây.

>>> Bài viết lách rất có thể tìm hiểu thêm thêm:

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức Toán 12

Soạn văn 12

Tổng hợp ý kỹ năng và kiến thức Sinh 12

Xem thêm: ngành ngôn ngữ trung quốc học trường nào ở tphcm