công thức vật lý 10

Mỗi chương vật lý cơ đều phải sở hữu thật nhiều công thức yên cầu những em nên ghi lưu giữ mới nhất rất có thể thực hiện được bài bác. lõi được trở ngại này, VUIHOC đã hỗ trợ những em tổ hợp những công thức vật lý 10 cả phần 1 và phần 2 tổng số là 7 chương. Các em hãy nằm trong theo đuổi dõi nội dung bài viết này nhé!

1. Công thức vật lý cơ 10 Phần 1 – Cơ học

Bạn đang xem: công thức vật lý 10

Phần thứ nhất VUIHOC được xem là tổ hợp những công thức vật lý 10 học tập kì 1 tuy nhiên những em đang được học tập.  

Công thức vật lý cơ lớp 10

1.1. Công thức vật lý cơ 10 chương 1 – Động học tập hóa học điểm

Ở chương một là động học tập hóa học điểm thì nhập sách đem 4 bài học kinh nghiệm cần thiết. Trong từng bài học kinh nghiệm tiếp tục chứa chấp thật nhiều công thức tương quan cho tới bài học kinh nghiệm bại liệt. Các em hãy xem thêm công thức vật lý cơ chương 1 sau đây nhé:

a) Bài 2: Chuyển động trực tiếp đều

- Công thức tính vận tốc nhất là véc tơ vận tốc tức thời khoảng :

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính vận tốc nhất là véc tơ vận tốc tức thời trung bình

Trong đó: 

 • s trình diễn quãng lối đi được (tính vị m)

 • t trình diễn thời hạn lên đường được (tính vị s)

 • ($v_1$; $v_1$); ($v_2$; $t_2$) … là vận tốc và thời hạn của từng đoạn tương ứng

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời nhập quy trình hoạt động trực tiếp đều: v = st = hằng số

Trong bại liệt véc tơ vận tốc tức thời là 1 trong những đại lượng vector: v ko đổi

- Công thức xác lập quãng đàng dịch chuyển được: $s=v_{tb}.t=vt$

- Công thức trình diễn phương trình hoạt động trực tiếp đều: $x=x_o+s=x_o+vt$

b) Bài 3: Chuyển động trực tiếp thay đổi đều

 • Công thức xác lập tốc độ của một đem động:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập tốc độ của một đem động

Trong đó:

 • $v_0$: véc tơ vận tốc tức thời đầu (m/s) bên trên thời khắc t0

 • v: véc tơ vận tốc tức thời bên trên thời khắc t (m/s)

- Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời:

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính véc tơ vận tốc tức thời tức thời

Trong đó:

 • s biểu thị chừng dời của hóa học điểm nhập một khoảng chừng thời hạn kí hiệu là t (m)

 • t biểu thị khoảng chừng thời hạn rất rất nhỏ, ngay gần tiến thủ cho tới 0 (s)

- Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời bên trên một thời điểm: $v=v_o+at$

- Công thức xác lập quãng đàng dịch chuyển của vật: s = v_{ot} +\frac{at^{2}}{2}

 • Công thức trình diễn côn trùng tương tác thân mật a,v và s :
  v^{2} + v_{0}^{2} = 2as \Rightarrow |v| = \sqrt{v_{0}^{2} + 2as} ; a = \frac{v^{2} - v_{0}^{2}}{2s}; s = \frac{v^{2} - v_{0}^{2}}{2a}

 • Công thức trình diễn phương trình hoạt động trực tiếp thay đổi đều:
  x = x_{0} + v_{0}(t - t_{0}) + \frac{a(t - t_{0})^{2}}{2}  

  Nếu tớ lấy t0 = 0 thì
  x = x_{0} + v_{0}t + \frac{at^{2}}{2}

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu ôn tập luyện kiến thức và kỹ năng và tổ hợp cách thức giải từng dạng bài bác tập luyện nhập đề đua Vật Lý trung học phổ thông Quốc gia

c) Bài 4: Sự rơi tự động do

 • Công thức xác lập tốc độ của sự việc rơi tự tại được trình diễn như sau: $a=g=9,8m/s^2(\approx 10m/s^2)$

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời rơi tự tại của một vật : $v=g.t$

 • Công thức xác lập quãng đàng rơi tự tại của một vật: $s=\frac{gt^2}{2}$

 • Công thức xác lập thời hạn rơi tự tại của một vật: $t_r=\sqrt{\frac{2h}{g}}$

 • Công thức xác lập vận tốc của vật rơi khi va vấp đất: $v=g.t_r=\sqrt{2gh}$

 • Công thức xác lập quãng đàng dịch chuyển được nhập n giây và nhập giây loại n là:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập quãng đàng dịch chuyển được nhập n giây và nhập giây loại n

 • Công thức xác lập quãng lối đi được nhập n giây cuối cùng: $\Delta S_n=h-\frac{1}{2}g(t_r-n)^2$

d) Bài 5: Chuyển động tròn xoe đều

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời hoạt động tròn xoe đều:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập véc tơ vận tốc tức thời hoạt động tròn xoe đều

 • Công thức xác lập véc tơ vận tốc tức thời góc:
  \omega = \frac{a}{T} = \frac{v}{r} = \frac{2\pi }{T} = 2\pi .f (rad/s)

 • Công thức xác lập tần số của hoạt động tròn xoe đều:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập tần số của hoạt động tròn xoe đều

 • Công thức xác lập khuôn khổ của tốc độ phía tâm:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập khuôn khổ của tốc độ phía tâm

1.2. Công thức vật lý cơ 10 chương 2 – Động lực học tập hóa học điểm

Về chương 2 thì đem 4 bài bác cần thiết nên nhớ bao gồm:

a) Tổng ăn ý và phân tách lực

 • Công thức xác lập 2 lực đều bằng nhau tạo ra cùng nhau 1 góc: $F=2.F_1.cos\frac{1}{2}$

 • Công thức xác lập 2 lực ko đều bằng nhau tạo ra cùng nhau 1 góc:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập 2 lực ko đều bằng nhau tạo ra cùng nhau 1 góc

 • Điều khiếu nại khi một hóa học điểm cân nặng bằng:

Điều khiếu nại khi một hóa học điểm thăng bằng - công thức vật lý cơ lớp 10

b) 3 toan luật hấp dẫn

 • Công thức toan luật II Newton: 

Công thức vật lý cơ lớp 10 toan luật II Newton

 • Công thức toan luật III Newton:

Công thức vật lý cơ lớp 10 toan luật III Newton

c) Định luật vạn vật hấp dẫn

- Công thức xác lập lực hấp dẫn:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực hấp dẫn

Trong đó: 

 • G = 6,67 . 10-11 N.m2kg2

 • m1, mét vuông trình diễn lượng của 2 vật

 • R trình diễn khoảng cách thân mật 2 vật đó

- Công thức xác lập tốc độ trọng ngôi trường :

Công thức vật lý cơ lớp 10 tốc độ trọng trường

Trong đó:

 • M = 6.1024 đó là lượng của trái ngược đất
 • R = 6400km = 6400000m đó là nửa đường kính của trái ngược đất
 • h trình diễn chừng cao của vật đối với mặt mũi đất

d) Lực đàn hồi của xoắn ốc và toan luật Húc:

- Công thức toan luật Húc :

Công thức vật lý cơ lớp 10 toan luật Húc

Trong đó: 

 • k thể hiện nay chừng cứng của lò xo
 • |l| trình diễn chừng biến dị của lò xo

- Công thức xác lập lực đàn hồi của lò xo:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực đàn hồi của lò xo

1.3. Công thức về Lực quái sát

- Công thức tính lực quái sát:

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính lực quái sát

Trong đó:

 • biểu trình diễn thông số quái sát
 • N trình diễn áp lực đè nén (chính là lực nén của vật này lên vật kia)

- Công thức tính lực quái sát khi vật ở ngang :

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính lực quái sát khi vật ở ngang

Về chừng lớn:

 • F = Fkéo - Fms
 • Fkéo = m.a
 • Fms = .m.g

=> Khi vật dịch chuyển theo đuổi quán tính chủ quan thì Fkéo = 0 

- Công thức xác lập lực quái sát khi một vật ở ngang với cùng một lực kéo:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực quái sát khi một vật ở ngang với cùng một lực kéo

 • Công thức xác lập lực khi một vật Chịu ứng dụng của 3 lực :

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực khi một vật Chịu ứng dụng của 3 lực

Với: 

 • N = Pcos 
 • F = Psin

Theo khái niệm tớ có: 

Fms = .N =  .P.cos

Suy ra: Fhl = F - Fms = Phường sin - .P.cos

Theo toan luật II Newton:

 • Fhl = ma
 • P = mg

=> quái = mgsin - .mgcos

⇔ a = g(sin - .cos)

1.4. Công thức vật lý cơ chương 3 – Cân vị và hoạt động của hóa học rắn

- Chương 3 bao gồm 2 bài bác với những công thức cần thiết như sau :

 • Công thức thăng bằng của vật rắn khi nên Chịu ứng dụng của 2 lực ko tuy vậy song :

Công thức Vật lý lớp 10 thăng bằng của vật rắn khi nên Chịu ứng dụng của 2 lực ko tuy vậy song

Điều kiện: 

 • Cùng giá

 • Cùng chừng lớn

 • Cùng ứng dụng nhập 1 vật 

 • Ngược chiều

- Công thức thăng bằng của một vật rắn khi nên Chịu ứng dụng của tất cả 3 lực ko tuy vậy song:

Công thức Vật lý lớp 10 thăng bằng của một vật rắn khi nên Chịu ứng dụng của tất cả 3 lực ko tuy vậy song

Điều kiện: 

 • Ba lực đồng phẳng

 • Ba lực đồng quy 

 • Hợp lực của cả hai lực nên thăng bằng đối với lực loại 3

- Công thức tính vật cân nặng bằng: M = F.d (Momen lực)

Trong đó: 

 • F - Lực thực hiện vật quay
 • d - cánh tay đòn (biểu trình diễn khoảng cách xác lập kể từ vật cho tới trục quay)

- Công thức xác lập lực tổ hợp lực tuy vậy song nằm trong chiều:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực tổ hợp lực tuy vậy song nằm trong chiều

1.5. Công thức vật lý cơ 10 chương 4 – Các toan luật bảo toàn

 Chương 4 với 5 bài học kinh nghiệm cần thiết, VUIHOC tiếp tục tổ hợp công thức vật lý 10 chương 4 nên nhớ như sau:

- Công thức xác lập xung động và xung của lực:

 • Xung động: 

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính xung động của vật

 • Xung của lực: đó là chừng đổi thay thiên động lượng nhập một khoảng chừng thời hạn t

Xung của lực - công thức vật lý cơ lớp 10

- Công thức xác lập động lượng và toan luật bảo toàn động lượng:

Định luật bảo toàn động lượng (trong hệ cô lập):
Va va vấp mềm: Sau khi 2 vật va vấp va tiếp tục bám nhập nhau và hoạt động với nằm trong véc tơ vận tốc tức thời là v 

+ Va va vấp đàn hồi: Sau khi 2 vật va vấp va sẽ không còn bám nhập nhau tuy nhiên nằm trong hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời mới nhất là v1, v2

+ Chuyển động vị phản lực:

Trong đó: 

 • m, v - Khối lượng của khí phụt rời khỏi với véc tơ vận tốc tức thời v
 • M.V - Khối lượng M của thương hiệu lửa hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời V sau thời điểm tiếp tục phụt khí

- Công thức xác lập công và công suất:

Xem thêm: 100 pound bằng bao nhiêu kg

+ Công thức tính công: $A = F.s.cos$

Trong đó:

 • F - lực ứng dụng lên vật
 • góc tạo hình vị lực F cùng theo với phương đem dời (nằm ngang)
 • s - chiều lâu năm quãng đàng hoạt động (m)

+ Công thức tính công suất:  

P = At ( t trình diễn thời hạn tiến hành công) 

 • Công thức xác lập động năng:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập động năng

Trong đó: 

 • Q trình diễn sức nóng lượng chiếm được hoặc toả rời khỏi (J)

 • m trình diễn lượng (kg)

 • c trình diễn sức nóng dung riêng rẽ của hóa học bại liệt (J/(kg.K))

 • t trình diễn chừng đổi thay thiên sức nóng chừng (tính vị chừng C hoặc K)

- Công thức xác lập thế năng bao gồm đem thế năng trọng ngôi trường nằm trong thế năng đàn hồi:

+ Thế năng trọng trường:

Trong đó: 

 • M - lượng của vật

 • h - chừng cao của vật bại liệt so với gốc thế năng

 • g - 9,8 m/s2 (hoặc 10 m/s2)

 • Định lý thế năng:

word image 15128 46

+ Công thức xác lập cơ năng :

 • Cơ năng của một vật dịch chuyển nhập trọng trường:

Công thức vật lý cơ lớp 10 tính cơ năng của một vật dịch chuyển nhập trọng trường

 • Cơ năng của một vật tuy nhiên nên Chịu ứng dụng của lực đàn hồi:

W = \frac{1}{2}mv^{2} + \frac{1}{2}k(\Delta l)^{2}

Trong một hệ xa lánh, bên trên từng điểm thì cơ năng được bảo toàn

2. Các công thức vật lý 10 Phần 2 – Nhiệt học

Tiếp theo đuổi phần cơ học tập thì tất cả chúng ta nằm trong khối hệ thống tổ hợp công thức vật lý 10 kì 2 phần sức nóng học tập. Tại phần sức nóng học tập đem những bài học kinh nghiệm ngắn lại hơn vì thế thì những công thức cũng thấp hơn đáng chú ý đối với phần cơ học tập phía trên với 3 chương cần thiết như sau:

2.1. Công thức vật lý cơ 10 chương 5 – Chất khí

Về chương hóa học khí này thì tớ chỉ có một bài học kinh nghiệm với 3 công thức cần thiết cần thiết chú ý bên dưới đây:

 • Công thức về toan luật Bôi – lơ – quái – ri – ốt (trong quy trình đẳng nhiệt):

Công thức vật lý cơ lớp 10 về toan luật Bôi – lơ – quái – ri – ốt

 • Công thức toan luật Sác – lơ (quá trình đẳng nhiệt):

Công thức vật lý cơ lớp 10 toan luật Sác – lơ

 • Công thức phương trình tình trạng khí lý tưởng:

Công thức vật lý cơ lớp 10 phương trình tình trạng khí lý tưởng

Trong đó:

 • p - áp suất khí 

 • V - thể tích khí

 • Nhiệt chừng khí (độ K được xem vị chừng C + 273)

Đăng ký ngay lập tức và để được những thầy cô ôn tập luyện kiến thức và kỹ năng và thi công trong suốt lộ trình ôn đua sớm ngay lập tức kể từ bây giờ

2.2. Công thức vật lý cơ 10 chương 6 – Cửa hàng của sức nóng động lực học

Ở chương 6 - hạ tầng của sức nóng động lực học tập này thì từng công thức vật lý 10 của chương này đều ở gọn gàng nhập 2 bài học kinh nghiệm với những công thức cần thiết bên dưới đây:

- Công thức xác lập sức nóng lượng của quy trình truyền nhiệt:

\Delta U = Q

Biểu thức:

Q = m.c.\Delta t \Rightarrow \sumQtỏa = \sumQthu

Trong đó:

Q - Nhiệt lượng thu nhập hoặc lan rời khỏi (J)

m - Khối lượng (kg)

c - Nhiệt dung riêng rẽ của hóa học (J/kg.K)

\Deltat - chừng đổi thay thiên sức nóng chừng (độ C hoặc chừng K)

- Công thức tính tiến hành công:

A = p.\Delta V = \Delta U

Trong đó: 

 • p - áp suất của khí (N/m2)
 • \DeltaV - chừng đổi thay thiên thể tích (m3)

Các quy thay đổi về đơn vị chức năng áp suất cần thiết lưu ý:

 • 1 N/m2 = 1 page authority (paxcan)
 • 1 atm = 1,013.105 pa
 • 1 at = 0,981.105 pa
 • 1 mmHg = 133 page authority = 1 tor
 • 1 HP = 746W

- Công thức về nguyên tắc I của sức nóng động lực học:

\Delta U = A + Q

Các quy ước tương quan cho tới lốt vô nằm trong cần thiết cần thiết nhớ:

 • Q > 0: hệ nhận sức nóng lượng

 • Q < 0: hệ truyền sức nóng lượng

 • A > 0: hệ nhận công

 • A < 0: hệ tiến hành công

2.3. Công thức vật lý cơ chương 7 lớp 10 – Chất rắn và hóa học lỏng. Sự đem thể

Về chương 7 là hóa học rắn và hóa học lỏng na ná quy trình đem thể thì đem những bài học kinh nghiệm cần thiết với những công thức nên nhớ sau đây :

- Công thức tương quan cho tới chừng biến dị tỷ đối đàn hồi:

\varepsilon = \frac{|l - l_{0}|}{l_{0}} = \frac{|\Delta l|}{l_{0}}

 • l0 - chiều lâu năm khi đầu
 • l - chiều lâu năm sau thời điểm bị đổi thay dạng
 • \Deltal - chừng đổi thay thiên của chiều lâu năm (độ đổi thay dạng)

- Công thức về ứng suất biến dị của lực đàn hồi :

Công thức vật lý cơ lớp 10 về ứng suất biến dị của lực đàn hồi

 • Công thức xác lập toan luật Húc tương quan cho tới biến dị cơ của vật rắn :

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập toan luật Húc

 • Công thức xác lập lực đàn hồi:

Ta có:

Công thức vật lý cơ lớp 10 xác lập lực đàn hồi

Trong đó: 

E = 1a ⇒ a = 1E (E đó là hiệu suất đàn hồi hoặc hiệu xuất Y-âng)

k = Esl0 (với S là thiết diện của vật đó) 

 • Công thức xác lập sự giãn nở của hóa học rắn :

word image 15128 61

Với trình diễn thông số nở lâu năm của vật rắn tính vị đơn vị chức năng 1/K hoặc K-1

 • Công thức xác lập sự nở khối của hóa học rắn :

word image 15128 62

 • Công thức xác lập sự nở tích của hóa học rắn :

word image 15128 63

Với d trình diễn 2 lần bán kính thiết diện của vật rắn

 • Công thức thay đổi lượng riêng rẽ của một hóa học rắn :

     \frac{1}{D} = \frac{1}{D_{0}}(1 + 3\alpha \Delta t) \Rightarrow D = \frac{D_{0}}{1 + 3\alpha \Delta t}

 • Công thức xác lập trương lực mặt phẳng của hóa học lỏng:
  f = \sigma l (N)

Trong đó: 

 • biểu trình diễn thông số căng mặt phẳng (N/m)

 • l = \pi.d trình diễn chu vi của đàng tròn xoe số lượng giới hạn mặt mũi thông thoáng hóa học lỏng (m)

 • Khi nhúng một cái vòng nhập vào một hóa học lỏng thì sẽ có được 2 trương lực mặt phẳng của hóa học lỏng bại liệt lên cái vòng

 • Tổng trương lực mặt phẳng của hóa học mặt phẳng hóa học lỏng lên cái vòng

Fcăng = Fc = Fkéo - Phường (N)

Trong đó: 

Fkéo là lực ứng dụng chung nhấc cái vòng thoát ra khỏi hóa học lỏng (N)

P đó là trọng lượng của cái vòng đó

 • Tổng chu vi ngoài và chu vi nhập của cái vòng đó:

Với D trình diễn 2 lần bán kính ngoài, d trình diễn 2 lần bán kính trong 

 • Công thức xác lập độ quý hiếm thông số căng bên trên mặt phẳng của hóa học lỏng:

word image 15128 68

 • Độ chênh chênh chếch của mực hóa học lỏng tự mao dẫn:  

Trong đó: 

 • (N/m) trình diễn thông số căng mặt phẳng của hóa học lỏng 

 • (N/m3) trình diễn lượng riêng rẽ của hóa học lỏng 

 • g (m/s2) trình diễn tốc độ trọng trường

 • d (m) trình diễn 2 lần bán kính nhập của ống

 • h (m) trình diễn chừng kéo lên hoặc hạ xuống

 • Nhiệt rét chảy riêng rẽ đó là sức nóng lượng nên hỗ trợ nhằm mục đích thực hiện rét chảy trọn vẹn một đơn vị chức năng lượng của một hóa học rắn kết tinh ma khi ở sức nóng nhiệt độ chảy (hay gọi được gọi là sức nóng rét chảy).

Ký hiệu: λ (J/kg)

Nhiệt lượng của toàn cỗ vật rắn với lượng m có được kể từ ngoài trong những khi ra mắt quy trình rét chảy: Q = m λ

 • Nhiệt hóa tương đối (còn nói một cách khác là sức nóng hóa tương đối riêng) đó là sức nóng lượng nên truyền cho 1 đơn vị chức năng lượng hóa học lỏng nhằm mục đích chung nó đem trở nên tương đối ở một sức nóng chừng đang được xác lập.

Ký hiệu: L (J/kg)

Nhiệt lượng khi một lượng m hóa học lỏng có được kể từ ngoài xuyên suốt quy trình hóa tương đối ở một sức nóng chừng xác lập là: Q = L.m.

 • Độ độ ẩm tỉ đối (hay thường hay gọi là nhiệt độ tương đối): f = \frac{a}{A} 100%

Trong bại liệt a và A được lấy công cộng ở một sức nóng chừng.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đuổi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập demo free ngay!!

Công thức vật lý cơ 10 là 1 trong những phần kiến thức và kỹ năng vô nằm trong cần thiết so với những bài bác đua vật lý cơ vị thật nhiều bài bác tập luyện được vận dụng nhờ vào công thức tiếp tục biết. Tuy nhiên, việc lưu giữ từng công thức nhập bài bác rất rất khó khăn nên VUIHOC tiếp tục viết lách nội dung bài viết này nhằm mục đích tổ hợp cho những em công thức vật lý 10 cả hai phần cơ học tập và sức nóng học tập. Để học tập thêm thắt nhiều kiến thức và kỹ năng của môn Vật lý cũng như các môn học tập không giống thì những em rất có thể truy vấn mamnonlienninh.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC ngay lập tức giờ đây nhé!

Xem thêm: bảng đo đơn vị kg