công thức tổng quát của anken là

Anken là bài học kinh nghiệm cần thiết của chương 6 – Hidrocacbon ko no, ở trong lịch trình Hóa học tập lớp 11. Bài ghi chép tiếp sau đây, Monkey tiếp tục hỗ trợ cho mình những kỹ năng tổ hợp cụ thể về khái niệm, đặc điểm, phần mềm, cơ hội pha chế của chính nó giống như phân biệt anken và ankan.

Định nghĩa anken là gì? Đồng đẳng - đồng phân và danh pháp

Bạn đang xem: công thức tổng quát của anken là

Theo SGK Hóa học tập 11 (NXB giáo dục và đào tạo Việt Nam) với khái niệm đặc biệt rõ: “Anken là những hidrocacbon mạch hở nhưng mà nhập phân tử có một links song C=C”.

Tìm hiểu anken là gì? (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Dãy đồng đẳng anken

Etilen (CH2=CH2) và những hóa học tiếp sau với công thức anken là C3H6, C4H8, C5H10… với đặc điểm tương tự động etilen lập trở thành sản phẩm đồng đẳng với công thức phân tử cộng đồng CnH2n (n >=2) được gọi là anken hoặc oletin.

Đồng phân

Tìm hiểu đồng phân anken tất cả chúng ta tiếp tục cút nhập cụ thể đồng phân cấu trúc và đồng phân hình học tập của chính nó.

 • Đồng phân cấu tạo: Etilen và propilen không tồn tại đồng phân anken. Từ C4H8 trở cút ứng với cùng 1 công thức phân tử với những đồng phân anken về địa điểm links song và về mạch cacbon. 
 • Đồng phân hình học: Trong phân tử anken, mạch đó là mạch cacbon nhiều năm nhất với chứa chấp links song C=C. Những anken nhưng mà từng nguyên vẹn tử cacbon ở địa điểm links song liên với nhị group nguyên vẹn tử không giống nhau sẽ sở hữu sự phân bổ không khí không giống nhau của mạch chủ yếu xung xung quanh links song. Chính sự phân bổ không giống nhau ê dẫn đến đồng phân về địa điểm không khí của những group nguyên vẹn tử gọi là đồng phân hình học tập.
  • Đồng phân cis: Đồng phân với mạch chủ yếu ở và một phía với links C=C.

  • Đồng phân trans: Đồng phân với mạch chủ yếu ở về 2 phía không giống nhau của links C=C.

Ví dụ: Với công thức cấu trúc CH3-CH=CH-CH3 với những đồng phân hình học tập như hình bên dưới.

Mô hình phân tử cis-but-2-en (a) và trans-but-2-en (b). (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

Danh pháp anken là gì?

Cách gọi thương hiệu anken bao hàm thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

 • Cách hiểu thương hiệu anken thông thường: Được gọi là thương hiệu ankan tuy nhiên thay cho đuôi “an” trở thành “ilen”. Ví dụ như etilen (C2H4), propilen (C3H6), butilen (C4H8).
 • Tên thay cho thế của anken: Xuất vạc kể từ thương hiệu ankan ứng bằng phương pháp thay đổi đuôi “an” trở thành “en”. Từ CH4 trở cút, nhập thương hiệu anken cần thiết tăng số chỉ địa điểm nguyên vẹn tử cacbon thứ nhất chứa chấp links song. Mạch cacbon được đặt số kể từ phía ngay sát links song rộng lớn.

Quy tắc được tổ hợp như sau:

 • Chọn mạch C nhiều năm nhất và với chứa chấp links song thực hiện mạch chủ yếu.

 • Đánh số C mạch chủ yếu kể từ phía nằm tại ngay sát links song nhất.

 • Gọi thương hiệu theo đuổi trật tự như sau: Số chỉ địa điểm nhánh + Tên nhánh + Tên C mạch chủ yếu + Số chỉ links song + en. 

Bảng: Tên thay cho thế và một vài ba hằng số cơ vật lý của một vài anken

Tên thay cho thế và một vài ba hằng số cơ vật lý của một vài anken. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tính hóa học cơ vật lý của anken

Nhắc cho tới đặc điểm cơ vật lý cả anken, tất cả chúng ta ko thể bỏ dở một vài ba đặc điểm cần thiết sau:

Tìm hiểu đặc điểm cơ vật lý của anken

 • Trong ĐK thông thường, những anken kể từ C2H4 cho tới C4H8 là hóa học khí; kể từ C5H10 trở cút là hóa học rắn hoặc lỏng.

 • Nhiệt nhiệt độ chảy, sức nóng chừng sôi, lượng riêng biệt của anken tăng dần dần theo hướng tăng của phân tử khối.

 • Tất cả những anken đều nhẹ nhõm rộng lớn nước (D <1g/cm3).

 • Anken ko tan nội địa.  

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TOÁN HỌC VỮNG CHẮC CHO TRẺ TỪ NHỎ VỚI ĐA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC, CHI PHÍ CỰC RẺ CHƯA ĐẾN 2K/NGÀY CÙNG MONKEY MATH.

Tính hóa chất của anken

Liên kết song C=C bao gồm links σ và một links π (liên kết π thông thường bền lâu hơn links σ) vậy nên đơn giản và dễ dàng bị phân tách rộng lớn, gây ra đặc điểm chất hóa học đặc thù của anken này đó là đơn giản và dễ dàng nhập cuộc phản xạ nằm trong tạo ra trở thành phù hợp hóa học no ứng.

Tìm hiểu những đặc điểm chất hóa học anken. (Shutterstock.com)

Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong anken bao gồm phản xạ nằm trong hidro, phản xạ nằm trong halogen và phản xạ nằm trong HX.

 • Phản ứng nằm trong hidro của anken: Khi đun rét với sắt kẽm kim loại niken (hoặc platin/ plaid) thực hiện xúc tác, anken kết phù hợp với hidro tạo ra trở thành ankan ứng. Ví dụ: CH2=CH-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH3 (Điều kiện: Ni, sức nóng độ)
 • Phản ứng nằm trong halogen: Thực hiện tại thực nghiệm dẫn etilen kể từ từ cút nhập hỗn hợp brom, thấy gray clolor đỏ ối của hỗn hợp bị nhạt nhẽo dần dần. Ta với phương trình như sau: CH2=CH2 + Br2 (nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan, ko màu)

Tiếp tục tiến hành sập hỗn hợp brom nhập ly đựng anken (lỏng), để ý thấy hỗn hợp brom bị tổn thất màu sắc. Ta với phương trình phản xạ như sau: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Thí nghiệm hỗn hợp brom tính năng với anken lỏng. (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

 • Phản ứng nằm trong HX:  Các anken cũng nhập cuộc nhập phản xạ với nước, hidro halogen (HBr, HCl, HI) và với những axit mạnh. Một số ví dụ minh họa: CH2=CH2 + H-OH → CH3-CH2-OH (Điều khiếu nại H+) hoặc CH2=CH2 + H-Br → CH3-CH2-Br

Các Anken với cấu tạo ra phân tử ko đối xứng Lúc tính năng với HX hoàn toàn có thể sinh rời khỏi lếu phù hợp 2 sản phẩm. Ví dụ như:

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CHBr-CH3 (2-brompropan – thành phầm chính)

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CH2-CH2Br (1-brompropan – thành phầm phụ)

Quy tắc nằm trong HX hoặc còn được gọi là quy tắc Maccopnhicop (Markovnikov) sau:

 • Nguyên tử H tiếp tục gắn kèm với nguyên vẹn tử cacbon bậc thấp, ví dụ là C ở links song có rất nhiều H rộng lớn.

 • Nhóm halide (X) tiếp tục gắn kèm với nguyên vẹn tử cacbon bậc cao, ví dụ là C ở links song với không nhiều H rộng lớn.

 • Sản phẩm chủ yếu của phản xạ đó là thành phầm được tạo ra trở thành theo đuổi quy tắc Maccopnhicop.

Phản ứng trùng hợp

Ở sức nóng chừng và áp suất cao với hóa học xúc tác tương thích, những phân tử anken hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhau tạo ra trở thành những mạch đặc biệt nhiều năm và với phân tử khối rộng lớn.

Ví dụ:

… + CH2=CH2+CH2=CH2+CH2=CH2+…→… -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Phương trình thu gọn gàng như sau:

nCH2=CH2 → (-CH­2–CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

Phản ứng trùng khớp nằm trong loại phản xạ polime hóa, là quy trình links nhiều phân tử nhỏ như là nhau hoặc tương tự động nhau sẽ tạo trở thành những phân tử rất rộng lớn, gọi là polime. Trong đó:

 • Chất đầu (CH2 = CH2) là monome.

 • -CH2 – CH2– là vướng xích của polime.

 • n là thông số trùng khớp.

Phản ứng oxi hóa 

Phản ứng lão hóa trọn vẹn và phản xạ lão hóa ko trọn vẹn cũng là 1 trong mỗi đặc điểm chất hóa học cần thiết của anken.

Phản ứng lão hóa trả toàn

Khi bị thắp với oxi, etilen và những đồng đẳng có khả năng sẽ bị cháy và lan rời khỏi sức nóng.

CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O

Phản ứng lão hóa ko trọn vẹn của anken

Để thực hiện rõ ràng phản xạ lão hóa ko trọn vẹn của anken, tớ tiến hành thực nghiệm sục khí etilen nhập hỗn hợp KMnO4. Quan sát thấy màu sắc của hỗn hợp tiếp tục nhạt nhẽo dần dần và với kết tủa gray clolor đen kịt của MnO2.

Ta với phản xạ như sau:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MNO4 (kết tủa) + 2KOH

Xem thêm: 

 • Ankin là gì? Lý thuyết và giải bài xích tập luyện chi tiết
 • Muối amoni: Chi tiết lý thuyết và bài xích tập luyện kèm cặp lời nói giải
 • Axit photphoric (H3PO4) là gì? Cấu tạo ra phân tử, đặc điểm, phần mềm và cách thức điều chế

Điều chế anken như vậy nào? 

Cách pha chế anken nhập chống thực nghiệm và phát hành nhập công nghiệp với sự khác lạ.

Cách pha chế anken nhập chống thí nghiệm

Trong chống thực nghiệm, etilen được pha chế kể từ ancol etylen

C2H5OH → CH2=CH2 + H2O (Điều kiện: H2SO4 quánh, 170 chừng C)

Điều chế etilen kể từ ancol etylic. (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

Cách pha chế Anken nhập công nghiệp

Trong công nghiệp, anken được pha chế kể từ ankan:

CnH2n+2 → CnH2n + H2 (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Các anken và dẫn xuất của anken là nguyên vật liệu mang đến quy trình phát hành chất hóa học. Một số phần mềm cần thiết của anken là:

Ứng dụng của anken nhập cuộc sống. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Sử dụng nhập sản xuất màng mỏng dính, ống dẫn nước, bình chứa… bằng phương pháp trùng khớp etilen, propilen, butilen… nhận được polime.

 • Anken cũng rất được phần mềm nhập phát hành rượu, dẫn xuất halogen hoặc một vài hóa học không giống.

 • Monome được trả hóa kể từ Etilen nhằm tổ hợp một loạt polime đáp ứng nhu cầu yêu cầu đa dạng và phong phú của cuộc sống, nghệ thuật.

Phân biệt anken và ankan

Để phân biệt anken và ankan, tớ dùng hỗn hợp brom. Khi sập brom nhập ly đựng anken (lỏng) tiếp tục thấy hỗn hợp brom bị tổn thất màu sắc trong những lúc ê ankan thì ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

Ngoài brom, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng dung dịch tím (KMnO4) nhằm nhận thấy anken. Anken làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím nên dễ dàng dạng nhằm nhận thấy.

Bài tập luyện về anken SGK Hóa học tập 11 kèm cặp lời nói giải chi tiết

Sau Lúc tiếp tục tìm hiểu hiểu những kỹ năng lý thuyết về anken, chúng ta hãy tích đặc biệt thực hiện tăng những bài xích tập luyện nhập SGK nhằm ôn tập luyện và áp dụng ngay lập tức những gì vừa phải tìm hiểu nắm được.

Làm bài xích tập luyện về anken. (Ảnh: Shutterstock.com)

Xem thêm: diện tích hình thoi là

Bài tập luyện 2 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Ứng với công thức C5H10 với từng nào đồng phân cấu trúc ?

A. 4; B. 5 ; C. 3 ;    D. 7

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B. 5

Các công thức cấu tạo:

Bài tập luyện 3 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Viết phương trình chất hóa học của phản xạ xẩy ra khi:

a. Propilen tính năng với hidro, đun rét (xúc tác Ni).

b. But-2-en tính năng với hidro clorua.

c. Metylpropen tính năng với nước với xúc tác axit.

d. Trùng phù hợp but-1-en.

Gợi ý đáp án:

Bài tập luyện 4 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Trình bày cách thức chất hóa học để:

a. Phân biệt metan và etilen.

b. Tách lấy khí metan kể từ lếu phù hợp etilen.

c. Phân biệt nhị bình ko dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.

Viết phương trình hoá học tập của phản xạ tiếp tục người sử dụng.

Gợi ý đáp án:

a. Lần lượt mang đến metan và etilen trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học này thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này đó là etilen, hóa học này ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này đó là metan.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CH2Br (không màu)

CH4 ko tính năng với hỗn hợp nước brom

b. Cho lếu phù hợp khí (CH4 và C2H4) trải qua hỗn hợp nước brom dư, C2H4 tiếp tục tính năng với hỗn hợp nước brom, khí sót lại thoát khỏi bình hỗn hợp nước brom là CH4.(PTHH như câu a)

c. Tương tự động câu a

Lần lượt mang đến hexan và hex-1-en trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học này thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này đó là hex-1-en, hóa học này ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này đó là hexan

PTHH:

CH2=CH-[CH2]3-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3 (không màu)

Hexan ko tính năng với hỗn hợp nước brom

Bài tập luyện 5 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. Butan

B. but-1-en

C. cacbon đioxi

D. metylpropan

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B

PTHH:

CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-CH2-CH3(không màu)

Bài tập luyện 6 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Dẫn kể từ từ 3,36 lít lếu phù hợp bao gồm etilen và propilen (đktc) nhập hỗn hợp brom thấy hỗn hợp bị nhạt nhẽo màu sắc và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 4,90gam.

a. Viết những phương trình chất hóa học và phân tích và lý giải những hiện tượng kỳ lạ ở thực nghiệm bên trên.

b. Tính bộ phận Tỷ Lệ về thể tích của từng khí nhập lếu phù hợp lúc đầu.

Gợi ý đáp án:

a. Phương trình hóa học:

CH2=CH2 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (không màu)

CH2=CH-CH3 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CHBr-CH3 (không màu)

b. Gọi số mol của etilen và propilen theo thứ tự là x và nó mol.

Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng thêm đó là lượng của lếu phù hợp etilen và propilen.

Ta có:

N(hh) = x+ nó = 3,36/22.4 = 0.15.

M (hh) = 28x = 42y = 4.9

Giải hệ phương trình tớ được x = 0.1 mol và nó = 0.05 mol.

%VC2H4 = nC2H4 = (0.1/0.15) x 100% = 66.67%.

% VC3H6 = 100% - 66,67% = 33.33%.

Bài tập luyện về Anken - Hóa học tập 11 nhằm những em tự động luyện

Ngoài bài xích tập luyện Anken nhập SGK, bên dưới đó là một vài bài xích tập luyện không giống nhằm những em tự động luyện:

Bài 1: 2,8 gam anken X làm mất đi màu sắc vừa phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ nhận được một ancol độc nhất. X mang tên là gì?

Bài 2: Hỗn phù hợp khí X bao gồm H2 và C2H4 có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua quýt Ni nung rét, nhận được lếu phù hợp khí Y với tỉ khối đối với He là 5. Tính hiệu suất của phản xạ hiđro hoá?

Bài 3: Dẫn 3,36 lít lếu phù hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken?

Bài 4: Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) lếu phù hợp X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo màu sắc, và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 9,8 gam. Thành phần Tỷ Lệ theo đuổi thể tích của etilen nhập X là bao nhiêu?

Bài 5: Dẫn 3,36 lít (đktc) lếu phù hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhị anken là bao nhiêu?

Bài 6: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo đuổi tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, nhận được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học với cấu trúc không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Bài 7: Cho H2 và 1 olefin hoàn toàn có thể tích đều bằng nhau qua quýt niken đun rét tớ được lếu phù hợp A. thạo tỉ khối khá của A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất phản xạ hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là gì?

Bài 8: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo đuổi tỷ trọng mol 1: 1 thì được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học với cấu trúc không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Bài 9: Trộn 1 mol anken X với một,6 mol H2 rồi dẫn lếu phù hợp qua quýt Ni nung rét nhận được lếu phù hợp Y. Dẫn lếu phù hợp Y nhập brom dư thấy với 0,2 mol Br2 đã phản xạ. Hiệu suất phản xạ hiđro hóa là gì?

Bài 10: Hỗn phù hợp X bao gồm H2, C2H4, C3H6 với tỉ khối đối với H2 là 9,25. Cho 22,4 lit X (dktc) vào trong bình đựng kín đã có sẵn không nhiều bột Ni. Đun rét bình một thời hạn nhận được lếu phù hợp khí Y với tỉ khối đối với H2 vì chưng 10. Tổng số mol H2 tiếp tục phản xạ là bao nhiêu?

Hy vọng những vấn đề share nhập nội dung bài viết bên trên tiếp tục giúp cho bạn hiểu hiểu rộng lớn về anken và vận dụng chất lượng tốt nhập quy trình tiếp thu kiến thức bên trên lớp. Theo dõi trang web của Monkey thông thường xuyên nhằm update những nội dung bài viết share kỹ năng môn Hóa, Vật lý và Toán cùng rất nhiều chủ thể không giống nữa đấy. 

Xem thêm: công thức tổng tích