công thức tính nồng độ dung dịch

Tải về phiên bản PDF

Tải về phiên bản PDF

Bạn đang xem: công thức tính nồng độ dung dịch

Trong chất hóa học, độ đậm đặc của một hỗn hợp là lượng hóa học tan được hòa tan với 1 hóa học không giống gọi là dung môi. Công thức cơ phiên bản nhằm tính độ đậm đặc hỗn hợp là C = m/V, vô cơ C là độ đậm đặc, m là lượng của hóa học tan, và V là tổng thể tích của hỗn hợp. Nếu hỗn hợp đem độ đậm đặc thấp, chúng ta cũng có thể giải luật lệ tính vày đơn vị chức năng phần triệu (ppm) mang đến đọc dễ dàng. Trong chống thử nghiệm, chúng ta cũng có thể được đòi hỏi mò mẫm độ đậm đặc mol, hoặc độ đậm đặc phân tử gam của hỗn hợp.

 1. 1

  Tìm lượng của hóa học tan vô dung môi. Chất tan là hóa học nhưng mà chúng ta dùng làm trộn trở thành hỗn hợp. Nếu đề bài bác mang đến lượng của hóa học tan, các bạn sẽ ghi chép đi ra và ghi nhớ ghi đích đơn vị chức năng. Nếu cần thiết mò mẫm lượng của hóa học tan, các bạn sẽ cần sử dụng cân nặng chống thử nghiệm nhằm cân nặng và ghi lại thành quả.[1]

  • Nếu hóa học tan đang được sử dụng là hóa học lỏng, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tính lượng vày công thức tính lượng riêng rẽ D = m/V, vô cơ m là lượng của hóa học lỏng và V là thể tích của chính nó. Để mò mẫm lượng, tao nhân lượng riêng rẽ của hóa học lỏng với thể tích.

  Lời khuyên: Nếu cần dùng cân nặng, bạn phải trừ cút lượng của vật đựng hóa học lỏng, vày ko luật lệ tính của các bạn sẽ bị sai chênh chếch.

 2. 2

  Ghi lại tổng thể tích của hỗn hợp. Tổng thể tích hỗn hợp là lượng dung môi cùng theo với lượng hóa học tan vô cơ. Nếu mò mẫm thể tích vô chống thử nghiệm, các bạn sẽ trộn hỗn hợp vô ống thử phân tách vạch hoặc ly chống thử nghiệm và nom vô số đo. Đo thể tích bên trên điểm tối đa của đàng cong mặt phẳng hóa học lỏng (mặt khum của hóa học lỏng) để sở hữu số đo đúng mực nhất. Ghi lại thể tích của hóa học lỏng.[2]

  • Nếu ko tự động đo thể tích, hoàn toàn có thể chúng ta cần quy đổi lượng hóa học tan trở thành thể tích vày công thức tính lượng riêng rẽ.
  • Ví dụ, nếu như đề bài bác đòi hỏi mò mẫm độ đậm đặc của 3,45 gram muối hạt vô 2 lít nước, các bạn sẽ mò mẫm thể tích của muối hạt vày công thức tính lượng riêng rẽ. Tra lượng riêng rẽ của muối hạt vô sách giáo khoa hoặc bên trên mạng và giải phương trình mò mẫm m. Trong tình huống này, lượng riêng rẽ của muối hạt là 2,16 g/mL. Công thức được xem là 2,16 g/mL = (3,45 g)/V. Nhân từng vế với V, tao đem V(2,16 g/mL) = 3,45 g. Sau cơ, tao phân tách từng vế mang đến 2,16 nhằm mò mẫm thể tích, tức là V = (3,45 g)/(2,16 g/mL) = 1,60 mL.
  • Cộng lượng của hóa học tan với thể tich của dung môi. Trong ví dụ này, tao đem 2 L + 1,6 mL = 2.000 mL + 1,6 mL = 2.001,6 mL. quý khách hàng hoàn toàn có thể nhằm đơn vị chức năng milimet hoặc thay đổi lại sang trọng lít để sở hữu 2,002 L.
 3. 3

  Chia lượng hóa học tan mang đến tổng thể tích của hỗn hợp. Ghi phương trình độ đậm đặc C = m/V, vô cơ m là lượng của hóa học tan và V là tổng thể tích của hỗn hợp. Thay những độ quý hiếm vô công thức, tao tiếp tục tìm ra lượng và thể tích, tiếp sau đó thực hiện luật lệ tính phân tách nhằm mò mẫm độ đậm đặc của hỗn hợp. Đừng quên ghi đáp án đích đơn vị chức năng.[3]

  • Trong ví dụ mò mẫm độ đậm đặc của 3,45 gram muối hạt vô 2 lít nước, phương trình của các bạn sẽ là C = (3,45 g)/(2,002 L) = 1,723 g/L.
  • Một số câu hỏi hoàn toàn có thể đòi hỏi tính độ đậm đặc vày những đơn vị chức năng chắc chắn này cơ. quý khách hàng cần ghi nhớ thay đổi đơn vị chức năng trước lúc điền vô công thức sau cùng.

  Quảng cáo

 1. 1

  Tìm lượng của hóa học tan theo đuổi đơn vị chức năng gram. Đo lượng của hóa học tan nhưng mà chúng ta chuẩn bị trộn trở thành hỗn hợp. Nhớ trừ cút trọng lượng của vật đựng hóa học tan, vày ko thành quả sẽ không còn đúng mực.[4]

  • Nếu hóa học tan là hóa học lỏng, chúng ta cũng có thể cần được tính lượng vày công thức D = m/V, vô cơ D là lượng riêng rẽ, m là lượng và V là thể tích của hóa học lỏng. quý khách hàng hoàn toàn có thể tra lượng riêng rẽ của hóa học lỏng hoặc bên trên mạng và giải phương trình nhằm mò mẫm lượng.
 2. 2

  Xác ấn định tổng lượng của hỗn hợp theo đuổi đơn vị chức năng gram. Tổng lượng của hỗn hợp là lượng dung môi cùng theo với lượng hóa học tan. Cân những lượng vày cân nặng chống thử nghiệm hoặc thay đổi thể tích của dung môi sang trọng lượng vày công thức tính lượng riêng rẽ D = m/V. Cộng lượng hóa học tan với lượng dung môi nhằm mò mẫm thể tích sau cùng.[5]

  • Ví dụ, nếu như muốn mò mẫm độ đậm đặc của 10g bột ca cao trộn với một,2 lít nước, các bạn sẽ mò mẫm lượng của nước vày công thức tính lượng riêng rẽ. Khối lượng riêng rẽ của nước là 1 trong.000 g/L, vì vậy tao đem phương trình 1.000 g/L = m/(1,2 L). Nhân từng vế của phương trình với một,2 L nhằm tính lượng theo đuổi đơn vị chức năng gram, bởi vậy m = (1,2 L)(1.000 g/L) = 1.200 g. Cộng tăng lượng của bột ca cao nhằm có một.210 g.
 3. 3

  Chia lượng của hóa học tan mang đến tổng lượng của hỗn hợp. Viết phương trình độ đậm đặc C = lượng hóa học tan/tổng lượng hỗn hợp. Thay thế độ quý hiếm của câu hỏi và giải phương trình nhằm mò mẫm độ đậm đặc của hỗn hợp.[6]

  • Trong ví dụ bên trên, C = (10 g)/(1.210 g) = 0,00826.
 4. 4

  Xem thêm: đề toán 8 cuối kì 2

  Nhân thành quả với 100 nếu như mình muốn tìn độ đậm đặc Xác Suất. Nếu đề bài bác đòi hỏi ghi độ đậm đặc Xác Suất, các bạn sẽ lấy thành quả vừa vặn tính được nhân với 100. Ghi đáp án vày ký hiệu Xác Suất.[7]

  • Trong ví dụ này, độ đậm đặc Xác Suất của hỗn hợp là (0,00826)(100) = 0,826%.
 5. 5

  Nhân độ đậm đặc với một.000.000 nhằm mò mẫm độ đậm đặc phần triệu. Sử dụng độ đậm đặc tìm ra nhân với một.000.000 hoặc 10.6. Kết trái khoáy được xem là số phần triệu của hóa học tan. Ghi đáp án với đơn vị chức năng phần triệu (ppm).[8]

  • Trong ví dụ bên trên, ppm = (0,00826)(1.000.000) = 8.260 ppm.

  Lời khuyên: Đơn vị phần triệu thông thường được dùng mang đến độ đậm đặc đặc biệt thấp vì như thế nó dễ dàng ghi chép và dễ dàng nắm bắt rộng lớn đơn vị chức năng Xác Suất.

  Quảng cáo

 1. 1

  Cộng những lượng vẹn toàn tử vô hóa học tan nhằm mò mẫm khối lượng mol. Xem xét những thành phần vô công thức chất hóa học của hóa học tan chúng ta đang được dùng. Liệt kê lượng vẹn toàn tử của từng thành phần vô hóa học tan, vì như thế lượng vẹn toàn tử và lượng mol là như nhau. Ghi số lượng sau cùng vày đơn vị chức năng g/mol.[9]

  • Ví dụ, nếu như hóa học tan của khách hàng là kali hydroxide (KOH), các bạn sẽ mò mẫm lượng vẹn toàn tử của kali, dù xy và hydro nhằm nằm trong lại cùng nhau. Trong tình huống này, lượng mol là = 39 +16 + 1 = 56 g/mol.
  • Nồng chừng mol đa phần được sử dụng khi chúng ta biết bộ phận chất hóa học của hóa học tan đang được dùng.
 2. 2

  Chia lượng của hóa học tan mang đến lượng vẹn toàn tử nhằm mò mẫm số mol. Tìm lượng của hóa học tan đang được dùng vày cân nặng chống thử nghiệm nếu như quan trọng. Đừng quên trừ cút trọng lượng của vật đựng để sở hữu thành quả đúng mực. Chia lượng tìm ra mang đến lượng mol nhằm mò mẫm số mol của hóa học tan đang được dùng. Ghi đáp án với đơn vị chức năng “mol.”[10]

  • Ví dụ, nếu như muốn mò mẫm số mol vô 25g kali hydroxide (KOH), phương trình ở phía trên được xem là = (25 g)/(56 g/mol) = 0,45 mol.
  • Đổi lượng hóa học tan sang trọng đơn vị chức năng gram nế như đó ko được xem vày gram.
  • Số mol được dùng làm biểu thị số vẹn toàn tử vô hỗn hợp.
 3. 3

  Đổi thể tích của hỗn hợp sang trọng lít. Tìm thể tích của dung môi trước lúc trộn hóa học tăng hóa học tan. Dùng lọ hoặc ống phân tách vạch nhằm mò mẫm số đo thể tích nếu như vô dữ khiếu nại không tồn tại. Nếu số đo được xem vày đơn vị chức năng milimet, bạn phải phân tách cho một.000 nhằm thay đổi trở thành lít.[11]

  • Trong ví dụ này, nếu như sử dụng 400 mL nước, chúng ta cần phân tách cho một.000 nhằm thay đổi trở thành 0,4 L.
  • Bỏ qua quýt công đoạn này nếu như thể tích dung môi và được ghi vày đơn vị chức năng lít.

  Lời khuyên: quý khách hàng không cần thiết phải nằm trong thể tích của hóa học tan vì như thế thông thường thì nó ko đáng chú ý. Nếu đem sự thay cho thay đổi rõ ràng rệt về thể tích sau khoản thời gian hòa hóa học tan với dung môi, các bạn sẽ dùng tổng thể tích.

 4. 4

  Chia số mol của hóa học tan mang đến thể tích hỗn hợp tính vày lít. Viết phương trình độ đậm đặc mol M = mol/V, vô cơ mol là số mol của hóa học tan và V là thể tích của dung môi. Giải phương trình và ghi đáp án M.[12]

  Xem thêm: khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp người ta phải đặt vật

  • Trong ví dụ này, M = (0,45 mol)/(0,4 L) = 1,125 M.

  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Trong chống thử nghiệm, nếu như không biết đem từng nào hóa học tan tiếp tục mang đến vô hỗn hợp, chúng ta cũng có thể triển khai luật lệ test chuẩn chỉnh chừng vày những hóa hóa học phản xạ không giống. quý khách hàng cần được học tập cơ hội cân đối phương trình chất hóa học với luật lệ tỷ lượng.

Về bài bác wikiHow này

Trang này và được phát âm 58.600 chuyến.

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang đến bạn?