công thức tính dung kháng

Câu hỏi:

05/07/2020 44,060

D. XC = 1/2πfC

Bạn đang xem: công thức tính dung kháng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính thông số phẩm chất:

A. Q=2fLr

B. Q=2Lrπ

C. Q=2fLrπ

D. Q=2πfl

Câu 2:

Phát biểu này tại đây sai:

A. Điện trở đem vạch màu sắc là địa thế căn cứ nhằm xác lập trị số.

B. Đối với năng lượng điện trở sức nóng đem thông số dương, khi sức nóng phỏng tăng thì R tăng.

C. Đối với năng lượng điện trở chuyển đổi theo đòi năng lượng điện áp, khi U tăng thì R tăng

D. Đối với quang đãng năng lượng điện trở, khi độ sáng rọi nhập thì R giảm

Câu 3:

Điện trở màu sắc đem những vòng màu: nâu, đen kịt, nâu, kim nhũ đem trị số năng lượng điện trở là:

A. R = 100Ω ± 5%

B. R = 101Ω ± 10%

C. R = 111Ω ± 20%

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 7

D. Đáp án khác

Câu 4:

Phát biểu này tại đây sai:

A. Điôt tiếp lăn tay mang đến dòng sản phẩm năng lượng điện nhỏ lên đường qua

B. Điôt tiếp mặt mũi chỉ mang đến dòng sản phẩm năng lượng điện rộng lớn lên đường qua

C. Điôt ổn định áp dùng làm ổn định tấp tểnh năng lượng điện áp xoay chiều

D. Điôt chỉnh lưu chuyển đổi dòng sản phẩm xoay chiều

Câu 5:

Kĩ thuật năng lượng điện tử đảm nhận chức năng:

A. Điều khiển những quy trình sản xuất

B. Tự động hóa những quy trình sản xuất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6:

Quy ước màu sắc nhũ vàng là:

A. ± 5%

B. ± 10%

C. ± 20%

Xem thêm: pháp luật do chủ thể nào dưới đây ban hành

D. Đáp án khác